Žilinský samosprávny kraj stojí za všetkými svojimi nemocnicami

Žilinský samosprávny kraj stojí za všetkými svojimi nemocnicami

Žilinský samosprávny kraj je zriaďovateľom štyroch župných nemocníc, v ktorých vykonáva činnosť riadiaceho, metodického i kontrolného orgánu. Úroveň týchto nemocníc sa za posledné roky rapídne zvýšila vďaka rekonštrukciám, skvalitneniu prístrojového vybavenia, ale i odbornosti personálu.

Od začiatku, ako sa začali šíriť klamlivé informácie zo strany predstaviteľov HLASu, sa táto téma zneužíva, bohužiaľ, na politické boje. V župných regiónoch sa spustil chaos, panika a vytvárajú sa zbytočné konflikty. Zavádzajúce tvrdenia nielenže sťažujú pozíciu kraja pri vyjednávaniach s ministerstvom, ale spôsobujú aj nezáujem a výpovede lekárov v týchto nemocniciach, čo z podstaty ohrozuje starostlivosť o pacientov. Najnovšie je to i petícia primátora Dolného Kubína, kde sídli Dolnooravská nemocnica. „Chcem ubezpečiť a najmä upokojiť občanov, ktorí petíciu podpísali, ako i pána primátora, ktorý ju organizuje, že hoci náš postup nemedializujeme, podnikáme reálne kroky k stabilizácii nemocníc. S ministerstvom intenzívne rokujeme a argumentujeme zlou dopravnou infraštruktúrou, regionálnou dostupnosťou, veľkosťou spádových území, silnou demografiou, ale i komplexnými kvalitatívnymi dátami. Všetky naše nemocnice už roky hospodária vyrovnane, čo je na Slovensku raritné. Našim spoločným cieľom musí byť zlepšenie zdravotnej starostlivosti a zabezpečenie dostupnosti pre všetkých občanov nášho kraja, nie rozbroje v regióne“ vyhlásila predsedníčka ŽSK Erika Jurinová.

Žilinský samosprávny kraj si uvedomuje potrebu komplexnej reformy zdravotníctva, avšak považuje za dôležité a skutočne prínosné pre slovenské zdravotníctvo začať reformou ambulantnej sféry. Župa zdôrazňuje, že je to najmä personálna kríza, ktorá je aktuálne najvážnejším problémom slovenského zdravotníctva. „Všetci vieme, že už dnes na vyšetrenie či zákrok pacienti často čakajú mesiace. Dlhodobo evidujeme akútny nedostatok zdravotníkov na oddeleniach a ambulanciách. Preto župa už v roku 2018 pristúpila k stabilizačnému programu, pre začínajúcich zdravotníkov a lekárov, ktorých chceme pritiahnuť naspäť do svojho rodiska. Našim cieľom je, aby boli verejné zdroje vynakladané efektívne, účelne a hospodárne. Preto sme začali pripravovať koncepciu krajského zdravotníctva, ktorá bude sama osebe dostatočným zdrojom reformných krokov,“ zdôraznila na záver predsedníčka.

ZDROJ: ŽSK

Monika Ondrušová
ADMINISTRATOR
PROFIL

Podobné články

Napísať komentár

Vaša emailová adresa nebude zverejnená. Povinné polia sú označené *

Sme na Facebooku

Kalendár podujatí

Žiadna udalosť nebola nájdená!

Najčítanejšie články

Mohlo by vás zaujímať