Zo zámku na hrad

Zo zámku na hrad

Oravský Podzámok a moravskú obec Branky spojil projekt propagácie ich historických dominánt.

Zo zámku na hrad. Taký je názov aktuálne vrcholiaceho cezhraničného projektu Oravského Podzámku a moravskej obce Branky.

Jeho cieľom bolo zvýšiť úroveň poskytovaných služieb v oblasti manažovania a propagácie kultúrneho a historického potenciálu obidvoch obcí i ich okolia najmä novými a atraktívnymi formami. Obidve obce totiž spája okrem rokmi budovaného partnerstva a niekoľkých už realizovaných projektov najmä spoločné kultúrne a historické dedičstvo. V Oravskom Podzámku sa nachádza jedna z najnavštevovanejších historických a turistických atrakcií na Slovensku – Oravský hrad. Obec Branky disponuje dvoma zámkami. Ten starší, zo začiatku 18. storočia je v barokovom štýle prestavané opevnenie a v súčasnosti v ňom sídli Obecný úrad. Nový a väčší bol postavený koncom 19. storočia v historizujúcom štýle a v súčasnosti je neudržiavaný. Napriek mnohým snahám obce i čiastkovým sanáciám chátra. Podľa starostu Braniek Františka Svobodu je však pre obec s 900 obyvateľmi veľkým “sústom” a tá nemá finančné zdroje na jeho nákladnú rekonštrukciu i následnú prevádzku. I tak má v oblasti turistického ruchu, ako člen mikroregiónu Valašskomeziříčsko-Kelečsko, čo ponúknuť.

V rámci projektu sa realizovali dva pracovné stretnutia spoločne vytvoreného tímu. To prvé, realizované v Oravskom Podzámku 5.-7. októbra bolo okrem vzdelávacích seminárov naplnené poznávaním expozícií Oravského hradu a formami marketingu Oravského múzea P. O. Hviezdoslava.

To druhé – a posledné sa uskutočnilo 23. až 25. novembra v obci Branky, za účasti členov pracovného tímu z Oravského Podzámku. Jeho obsahom boli najmä prednášky a diskusie s odborníkmi o aktuálnych možnostiach a formách propagácie a marketingu v oblasti kultúrneho a prírodného dedičstva najmä prostredníctvom online platforiem a sociálnych médií. Účastníci sa zoznámili aj s progresívnymi formami financovania projektov cez darcovstvo a crowfunding, zvýšili si zručnosti v oblasti  virtuálneho kultúrneho turizmu. Stretnutie však bolo okrem vzdelávacieho programu a školiacich blokov naplnené aj reálnym spoznávaním foriem a metód marketingu, propagácie u zveľaďovania historických pamiatok a turistických atrakcií. Navštívili tak okrem obidvoch zámkov a kostola Nepoškvrneného počatia Panny Márie v Brankách aj objekt neďalekého zámku v Lešnej či Žerotínsky zámok a galériu Sýpka vo Valašskom Meziříčí.

Projekt, realizovaný od augusta tohto roka s rozpočtom 13 420 euro a financovaný z prostriedkov Európskej únie a zo Štátneho rozpočtu SR prostredníctvom programu Interreg V-A 2014-2020 sa pracovným stretnutím v Brankách naplnil. V rámci neho v Oravskom Podzámku vybudovalo centrum cezhraničnej spolupráce. Sídli v priestoroch obecného úradu, v doposiaľ málo využívaných podkrovných priestoroch. Tie sa aj do budúcnosti stanú miestom ďalších stretnutí cezhraničných partnerov. Vďaka finančným prostriedkom Európskej boli zariadené kancelárskym nábytkom a výpočtovou technikou.

Jeho realizátori sú presvedčení, že posunul snahy o aktívny a cielený marketing a účelnú propagáciu kultúrneho a historického dedičstva obidvoch obcí na novú úroveň a jeho účastníci zužitkujú získané kompetencie.

 

 

Podobné články

Napísať komentár

Vaša emailová adresa nebude zverejnená. Povinné polia sú označené *

Sme na Facebooku

Kalendár podujatí

Žiadna udalosť nebola nájdená!

Najčítanejšie články

Mohlo by vás zaujímať