Čo je TAVES?

Poslanie agentúry

TAVES je Tlačová agentúra verejnej správy pre Žilinský kraj. Slúži na prenos informácií z inštitúcií verejnej správy (VS) k širokej verejnosti – užívateľom služieb VS.

Poslaním TAVES je  zlepšenie komunikácie verejnej správy s cieľovými skupinami.

Medzi subjekty verejnej správy okrem iných patria obce a mestá, samosprávny kraj, a nimi zriadené inštitúcie, subjekty štátnej správy – najmä o okresné úrady, úrady práce a iné úrady, záujmová samospráva – napr. Združenia miest a obcí, Oblastné organizácie cestovného ruchu, Miestne akčné skupiny atď.

Cieľové skupiny, ktorým chceme dávať informácie cez tlačovú agentúru sú: široká verejnosť, právnické, alebo fyzické osoby – občania, súkromné médiá printové aj elektronické  a novinárska obec, teda subjekty, ktoré môžu šíriť informácie z TAVES znovu k širokej verejnosti.

Tlačová agentúra TAVES, vznikla vďaka projektu, ktorý je podporený z Európskeho sociálneho fondu (ESF) cez operačný program Efektívna verejná správa.

Činnosť agentúry

TAVES spolupracuje so subjektami VS v celom Žilinskom kraji. Tieto subjekty majú informácie súvisiace s ich činnosťou a životom v kraji. Všetky takéto informácie umiestňujeme na portáli TAVES, ktorý má adresu www.taves.sk

Prvý spôsob je posielať informácie do redakcie portálu na adresu redakcia@taves.sk

Redakcia tieto informácie spracuje a umiestni na portál.  Informácie na portál získava TAVES v zásade dvomi spôsobmi. Druhý je pre subjekty, ktoré si chcú zriadiť vlastný prístup na portál a cez ten môžu publikovať informácie priamo naň. O prístup sa môžu uchádzať na marketingu TAVES.

Pre potreby TAVES sme Žilinský kraj rozdelili na šesť regiónov. Liptov, Orava, Turiec, Kysuce, Horné Považie ( okresy Žilina a Bytča ) a samotné mesto Žilina. V každom z týchto regiónov má TAVES svojho regionálneho zástupcu, ktorého úlohou je zabezpečiť dobrú komunikáciu medzi VS a cieľovými skupinami prostredníctvom tlačovej agentúry. Kontakty na nich nájdete v sekcii KONTAKTY.

TAVES je tu pre Vás

Či už ste pracovníkmi vo verejnej správe a máte informácie, ktoré chcete dať na známosť, alebo ste súkromná osoba so zaujímavými informáciami, TAVES je vhodná platforma na ich šírenie. Informácie môžu byť textové, obrazové, audio, alebo video.  Ak chcete využívať služby TAVES, budeme len radi. Kontaktujte nás a budeme spolupracovať. Spôsob určite po konzultácii nájdeme.

Mohlo by vás zaujímať