• Nové autobusy v Žilinskom kraji

  Nové autobusy v Žilinskom kraji0

  Na Orave a Liptove jazdí desať nových autobusov. Pre lepšiu orientáciu majú nové autobusy informačné elektronické tabule a pre vyšší komfort cestujúcich sú autobusy vybavené klimatizáciou. Ide tak o ďalšiu modernizáciu vozového parku v prímestskej autobusovej doprave v Žilinskom kraji. Koncom decembra vypravila SAD Žilina na cesty 30 autobusov do regiónov Horné Považie, Turiec a

  Zistiť viac
 • Podgurážení vodiči a cyklisti na cestách v Žilinskom kraji

  Podgurážení vodiči a cyklisti na cestách v Žilinskom kraji0

  Dohľadu nad bezpečnosťou a plynulosťou cestnej premávky venuje polícia v Žilinskom kraji pozornosť aj v tomto roku. V 8. týždni tohto roka zaevidovala polícia na cestách v kraji 62 podgurážených vodičov. Z celkového počtu vodičov motorových vozidiel 20 nafúkali nad 1 promile, u 13 bolo zistené požitie alkoholických nápojov pod 1 promile, 1 z kontrolovaných

  Zistiť viac
 • Mesto Rajecké Teplice rozdá seniorom respirátory FFP2

  Mesto Rajecké Teplice rozdá seniorom respirátory FFP20

  Mesto Rajecké Teplice oznamuje občanom vo veku nad 65 rokov, že im mesto zabezpečilo respirátory typu FFP2 v počte 2 kusy na osobu. Respirátory si môžete vyzdvihnúť v stredu 3.marca a v piatok 5. marca od 9.00 h do 12.00 h na námestí pri vstupe do mestského úradu. Občania Poluvsia vo veku nad 65 rokov si môžu respirátory prevziať vo štvrtok 4. marca

  Zistiť viac
 • Podpora obcí a miest v roku 2021

  Podpora obcí a miest v roku 20210

  Pre obce a mestá existujú príležitosti na podporu ich zámerov aj v roku 2021. Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR zverejnilo článok “Výzvy pre obce a mestá v roku 2021” s prehľadom vyhlásených a plánovaných výziev v oblasti ochrany ovzdušia a vodného hospodárstva, kvality životného prostredia, opatrení na znižovanie dôsledkov zmeny klímy, budovania cyklodopravnej

  Zistiť viac
 • Mesto Bytča informuje o systéme triedenia odpadov

  Mesto Bytča informuje o systéme triedenia odpadov0

  V zmysle Všeobecne záväzného nariadenia mesta Bytča o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi, v znení neskorších predpisov, obyvatelia rodinných domov odovzdávajú každý pondelok, resp. prvý pracovný deň v týždni, do plastových vriec, na miesta obvyklé, vždy jeden druh vytriedeného odpadu v rozsahu papier, plasty, sklo, kovové obaly, „tetrapaky“. Odpad sa zberá podľa

  Zistiť viac
 • Pracovníci múzea zveľaďujú administratívnu budovu na Strečne

  Pracovníci múzea zveľaďujú administratívnu budovu na Strečne0

  Pracovný týždeň je v plnom prúde a neotáľajú ani naše kultúrne inštitúcie. Hoci sú expozície múzeí zatvorené,  zamestnanci Považského múzea v Žiline zatiaľ využívajú čas a zveľaďujú čo sa dá. Okrem odborných a výskumných činností sa venujú aj prevádzkovým záležitostiam. V týchto dňoch napríklad prebieha maľovanie interiéru administratívnej budovy na Hrade Strečno – expozícia PMZA.

  Zistiť viac
 • Vzdelávací seriál o triedení odpadu: Správna trefa

  Vzdelávací seriál o triedení odpadu: Správna trefa0

  Na kanáli NATUR-PACK verejnosti spoločnosť Natur-pack pripravila nový vzdelávací seriál „SPRÁVNA TREFA“ určený pre širokú verejnosť, v ktorom bude postupne vysvetľovať správne triedenie jednotlivých druhov odpadov. V prvej časti tohto seriálu sa projekt venuje nápojovým kartónom, tzv. tetrapakom, v súčasnosti nazývaným ako kompozitné obaly na báze lepenky, donedávna označovaným ako viacvrstvové kombinované materiály na báze lepenky (VKM). diel –

  Zistiť viac
 • Pracujete na projektoch v oblasti životného prostredia v mestách? Toto vás môže zaujímať

  Pracujete na projektoch v oblasti životného prostredia v mestách? Toto vás môže zaujímať0

  Ak áno, pripravuje sa pre Vás nová výzva na predkladanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach, ktorá bude v prebehu marca zverejnená na webovom sídle www.mpsr.sk (kód výzvy: IROP-PO4-SC431-2021-65). Hlavným zameraním výzvy je zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach prostredníctvom budovania prvkov zelenej infraštruktúry a

  Zistiť viac
 • Autobusy prímestskej dopravy pokračujú v prázdninovom režime

  Autobusy prímestskej dopravy pokračujú v prázdninovom režime0

  Aj naďalej platí mimoriadna úprava režimu v prímestskej autobusovej doprave v Žilinskom kraji. Prázdninový režim bude v období od 22.2.2021 do 7.3.2021 doplnený o autobusové spoje tak, aby bolo zabezpečené dochádzanie žiakov aj zamestnancov do materských a do 1. stupňa základných škôl, takisto pre vybraté skupiny študentov a zamestnancov stredných škôl, ktoré budú otvorené od

  Zistiť viac
 • Podgurážení vodiči a cyklisti na cestách v Žilinskom kraji

  Podgurážení vodiči a cyklisti na cestách v Žilinskom kraji0

  Dohľadu nad bezpečnosťou a plynulosťou cestnej premávky venuje polícia v Žilinskom kraji pozornosť aj v tomto roku. V 6. týždni tohto roka zaevidovala polícia na cestách v kraji 23 podgurážených vodičov. Z celkového počtu vodičov motorových vozidiel 10 nafúkali nad 1 promile, u 8 bolo zistené požitie alkoholických nápojov pod 1 promile a jeden z

  Zistiť viac

Sme na Facebooku

Kalendár podujatí

Žiadna udalosť nebola nájdená!

Najnovšie