• Na horných Podbrezinách radnica v Liptovskom Mikuláši spustila pilotnú fázu zberu triedeného kuchynského odpadu

  Na horných Podbrezinách radnica v Liptovskom Mikuláši spustila pilotnú fázu zberu triedeného kuchynského odpadu0

  Na horných Podbrezinách radnica v Liptovskom Mikuláši spustila pilotnú fázu zberu triedeného kuchynského odpadu. Skúšobným projektom na vybraných uliciach sa chceme dôkladne pripraviť na zavedenie zberu BRKO spred domácností od 1. júla 2021. Okrem logistiky zberu si predbežne overíme aké množstvo kuchynského odpadu obyvatelia vyprodukujú. Mesto Liptovský Mikuláš o tom informuje na svojej stránke. Mesto

  Zistiť viac
 • Deti zo základných škôl v Trstenej  sa zapojili do výzvy Vyčistime spolu kraj

  Deti zo základných škôl v Trstenej  sa zapojili do výzvy Vyčistime spolu kraj0

  Deti zo základných škôl v Trstenej  sa zapojili do výzvy Vyčistime spolu kraj a pri príležitosti Dňa Zeme sa vybrali vyčistiť určité úseky v našom okolí. Mesto Trstená o tom informuje na svojej stránke. Smetí bolo neúrekom, ale výsledky v podobe plných vriec svedčia o tom, že deti sú usilovné a poradia si aj s

  Zistiť viac
 • Mesto Liptovský Mikuláš rozbieha kampaň, aby zvýšilo povedomie obyvateľov o triedení odpadu

  Mesto Liptovský Mikuláš rozbieha kampaň, aby zvýšilo povedomie obyvateľov o triedení odpadu0

  V súvislosti s povinným zberom biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu z domácností spúšťa mesto Liptovský Mikuláš od 1. apríla 2021 informačnú kampaň s hlavným sloganom Myslíme EKO, triedime BIO. Zameria sa ňou na vzdelávanie Mikulášanov naprieč všetkými vrstvami obyvateľstva vrátane mladšej generácie na školách a spopularizovanie témy triedenia odpadov z kuchyne. Radnica chce takýmto spôsobom vopred pripraviť obyvateľov na povinnosť triedenia ďalšieho

  Zistiť viac
 • Dobrovoľníci z Bytče odstránili čiernu skládku

  Dobrovoľníci z Bytče odstránili čiernu skládku0

  Na Slovensku je čoraz viac ľudí, ktorí sa rozhodli zobrať veci do vlastných rúk a v rámci svojho voľného času čistia našu prírodu od odpadu. Takýmto človekom je aj Filip Fuljer a jeho kamaráti z Bytče. Vzali do rúk igelitové vrecia a pracovné náradie, ktorými celé hodiny bez nároku na akúkoľvek odmenu, pochvalu či uznanie odstraňovali

  Zistiť viac
 • Vzdelávací seriál o triedení odpadu: Správna trefa

  Vzdelávací seriál o triedení odpadu: Správna trefa0

  Na kanáli NATUR-PACK verejnosti spoločnosť Natur-pack pripravila nový vzdelávací seriál „SPRÁVNA TREFA“ určený pre širokú verejnosť, v ktorom bude postupne vysvetľovať správne triedenie jednotlivých druhov odpadov. V prvej časti tohto seriálu sa projekt venuje nápojovým kartónom, tzv. tetrapakom, v súčasnosti nazývaným ako kompozitné obaly na báze lepenky, donedávna označovaným ako viacvrstvové kombinované materiály na báze lepenky (VKM). diel –

  Zistiť viac

Sme na Facebooku

Kalendár podujatí

Žiadna udalosť nebola nájdená!

Najnovšie