• Projekty v sociálnej oblasti rozširujú ponuku a kvalitu poskytovaných služieb v Žiline

  Projekty v sociálnej oblasti rozširujú ponuku a kvalitu poskytovaných služieb v Žiline0

  Mesto Žilina sa aktívne podieľa na rozvoji a skvalitňovaní poskytovaných sociálnych služieb. V minulom roku sa podarilo realizovať viacero projektov, ktoré rozšírili ponuku poskytovaných služieb a na realizácii ďalších projektov sa intenzívne pracuje.  Jednou z oblastí, ktorej sa venuje komunitný plán je sociálna a bytová politika. Záujem o nájomné byty každoročne narastá a súčasná kapacita bytov, ktoré má samospráva k dispozícií nedokáže pokryť

  READ MORE
 • V zariadení pre seniorov v Makove sa život opäť vracia do normálnych koľají

  V zariadení pre seniorov v Makove sa život opäť vracia do normálnych koľají0

  Začiatkom júna sme sa dočkali uvoľňovania opatrení súvisiacich s pandémiou ochorenia COVID-19 . Život v zariadení pre seniorov v Makove sa začal pomaličky vracať do normálnych koľají. Starkí sa už nevedeli dočkať vychádzok mimo areálu, spoločenskej a záujmovej činnosti,návštevy svätostánku či drobných nákupov. No najviac sa tešili na osobné stretnutie so svojimi najbližšími, s ktorými

  READ MORE
 • Aktivity centra Dúha v Turzovke počas mimoriadnej situácie

  Aktivity centra Dúha v Turzovke počas mimoriadnej situácie0

  Počas mimoriadnej situácie boli všetci občania mesta požiadaní o dodržiavanie všetkých preventívnych opatrení pre zamedzenie šírenia koronavírusu. Nízkoprahové denné centrum pre deti a rodinu Dúha Turzovka počas pandémie vybavovalo všetky požiadavky klientov telefonicky alebo emailom. Šíreniu osvety v súvislosti s opatreniami  prispievali i pracovníci centra roznášaním informačných letákov a podávaním informácii o hygiene. Bližšie informácie

  READ MORE
 • Poslanci Klubu primátora v Ružomberku urobili zbierku pre ľudí, ktorí sú zasiahnutí koronakrízou

  Poslanci Klubu primátora v Ružomberku urobili zbierku pre ľudí, ktorí sú zasiahnutí koronakrízou0

  Poslanci Klubu primátora v Ružomberku urobili zbierku, ktorá má zjemniť dopady koronakrízy na mesto Ružomberok. Mesto Ružomberok o tom informuje na sociálnej sieti. Spoločne s prvotným vkladom primátora mesta vo výške 1 000€ sa poslancom podarilo vyzbierať 700€, ktoré odoslal predseda klubu Milan Šlávka na transparentný účet. Menovite sú to poslanci: Milan Šlávka, Slavomír Klačko,

  READ MORE
 • Obec Makov skvalitňuje svoje sociálne služby

  Obec Makov skvalitňuje svoje sociálne služby0

  Obec Makov patrí k obciam,ktorá ponúka svojím spoluobčanom-seniorom vyšší štandard,čo sa týka sociálnych služieb : – 1. Opatrovateľská služba (momentálne poskytujeme túto službu 6 opatrovaným spoluobčanom prostredníctvom našich zamestnancov – terénnych sociálnych pracovníkov) – 2. Prepravná služba – 3. Jedáleň (rozvoz stravy) – 4. Pobytová sociálna služba v Zariadení pre seniorov Makov – 5. Pobytová

  READ MORE

Sme na Facebooku

Kalendár podujatí

Žiadna udalosť nebola nájdená!

Najnovšie