• Aktivity centra Dúha v Turzovke počas mimoriadnej situácie

  Aktivity centra Dúha v Turzovke počas mimoriadnej situácie0

  Počas mimoriadnej situácie boli všetci občania mesta požiadaní o dodržiavanie všetkých preventívnych opatrení pre zamedzenie šírenia koronavírusu. Nízkoprahové denné centrum pre deti a rodinu Dúha Turzovka počas pandémie vybavovalo všetky požiadavky klientov telefonicky alebo emailom. Šíreniu osvety v súvislosti s opatreniami  prispievali i pracovníci centra roznášaním informačných letákov a podávaním informácii o hygiene. Bližšie informácie

  Zistiť viac
 • Poslanci Klubu primátora v Ružomberku urobili zbierku pre ľudí, ktorí sú zasiahnutí koronakrízou

  Poslanci Klubu primátora v Ružomberku urobili zbierku pre ľudí, ktorí sú zasiahnutí koronakrízou0

  Poslanci Klubu primátora v Ružomberku urobili zbierku, ktorá má zjemniť dopady koronakrízy na mesto Ružomberok. Mesto Ružomberok o tom informuje na sociálnej sieti. Spoločne s prvotným vkladom primátora mesta vo výške 1 000€ sa poslancom podarilo vyzbierať 700€, ktoré odoslal predseda klubu Milan Šlávka na transparentný účet. Menovite sú to poslanci: Milan Šlávka, Slavomír Klačko,

  Zistiť viac
 • Obec Makov skvalitňuje svoje sociálne služby

  Obec Makov skvalitňuje svoje sociálne služby0

  Obec Makov patrí k obciam,ktorá ponúka svojím spoluobčanom-seniorom vyšší štandard,čo sa týka sociálnych služieb : – 1. Opatrovateľská služba (momentálne poskytujeme túto službu 6 opatrovaným spoluobčanom prostredníctvom našich zamestnancov – terénnych sociálnych pracovníkov) – 2. Prepravná služba – 3. Jedáleň (rozvoz stravy) – 4. Pobytová sociálna služba v Zariadení pre seniorov Makov – 5. Pobytová

  Zistiť viac
 • V stredu môžu obyvatelia Makova využiť bezplatnú právnu poradňu

  V stredu môžu obyvatelia Makova využiť bezplatnú právnu poradňu0

  Pre občanov obce Makov bude stredu 3.6.2020 od 9.00 hod. do 13.00 hod. v kancelárii na OÚ  k dispozíi bezplatná právna poradňa v zastúpení JUDr. Lehutovej. Bezplatnú právnu poradňu môže využiť každý, kto potrebuje právnu radu v oblasti občianskeho práva, rodinného alebo pracovného práva. Právna poradňa je určená fyzickým osobám – nepodnikateľom. Zdroj: obec Makov

  Zistiť viac
 • Pomôžte ľuďom v núdzi a zapojte sa do verejnej zbierky

  Pomôžte ľuďom v núdzi a zapojte sa do verejnej zbierky0

  Pomôcť ľuďom v núdzi je zmyslom dobrovoľnej finančnej zbierky s názvom Žilina pomáha, ktorú vyhlási mesto. Na číslo transparentného účtu: SK74 0900 0000 0051 7775 1777 budú môcť občania prispieť bezhotovostným prevodom alebo priamym vkladom do konca roka 2020. Vyzbierané finančné prostriedky na transparentnom účte, ktorý zriadila na účely zbierky žilinská samospráva, sa rovnakým dielom

  Zistiť viac

Sme na Facebooku

Kalendár podujatí

Žiadna udalosť nebola nájdená!

Najnovšie