• Mesto Bytča informuje o systéme triedenia odpadov

  Mesto Bytča informuje o systéme triedenia odpadov0

  V zmysle Všeobecne záväzného nariadenia mesta Bytča o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi, v znení neskorších predpisov, obyvatelia rodinných domov odovzdávajú každý pondelok, resp. prvý pracovný deň v týždni, do plastových vriec, na miesta obvyklé, vždy jeden druh vytriedeného odpadu v rozsahu papier, plasty, sklo, kovové obaly, „tetrapaky“. Odpad sa zberá podľa

  Zistiť viac
 • Mobilné odberové miesta (MOM) v Bytči

  Mobilné odberové miesta (MOM) v Bytči0

  Obecný úrad Petrovice oznamuje občanom, že v Bytči sú zriadené tri mobilné odberové miesta (MOM) na ktorých je možnosť otestovať sa na prítomnosť ochorenia COVID-19. Mobilné odberové miesta (MOM) a to na adresách: BUSINESS HRABINA, s. r. o. – B. Bíroša 660, prevádzka v čase: pondelok – piatok: 12:00 – 20:00, sobota – nedeľa: 09:00 –

  Zistiť viac
 • Upravené stránkové dni Mestského úradu Bytča

  Upravené stránkové dni Mestského úradu Bytča0

  Mesto Bytča oznamuje, že z dôvodu epidemiologických opatrení v období do 7.2.2021 budú upravené stránkové dni Mestského úradu v Bytči nasledovne: Pondelok: od 7.30 hod. do 11.30 hod. ; od 14.00 hod. do 15.30 hod. Utorok: nestránkový  deň Streda: od 7.30 hod. do 11.30 hod. ; od 14.00 hod. do 15.30 hod. Štvrtok: nestránkový deň Piatok: od

  Zistiť viac
 • Triedenie bioodpadu v meste Bytča

  Triedenie bioodpadu v meste Bytča0

  Mesto Bytča ako jedno z mála miest na Slovensku spustilo zber a zhodnocovanie biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu a olejov. Nové hnedé 140-litrové kontajnery na kuchynský bioodpad a oleje sú umiestnené na vybraných kontajnerových stojiskách na sídlisku a na Úvaži. Nádoby sa budú pravidelne kontrolovať a okamžite vyvážať, pokiaľ budú plné. ,,Ide o pilotný projekt, v prvých týždňoch budeme sledovať, ako

  Zistiť viac
 • Muža z okresu Bytča obvinili z pokusu o vraždu

  Muža z okresu Bytča obvinili z pokusu o vraždu0

  Vyšetrovateľ Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Žiline obvinil 39 ročného Alojza z obzvlášť závažného zločinu vraždy v štádiu pokusu. Na základe doteraz vykonaného vyšetrovania bolo zistené, že obvinený muž mal v okrese Bytča, napadnúť nožom svoju 20 ročnú priateľku. Vyšetrovateľ na obvineného muža spracoval podnet na návrh na jeho vzatie do väzby, ktorý prokurátor súdu

  Zistiť viac
 • Zmena intervalu vývozu zmesového komunálneho odpadu v obci Bytča

  Zmena intervalu vývozu zmesového komunálneho odpadu v obci Bytča0

  Mesto Bytča informuje občanov, že s platnosťou od 1.1.2021, sa mení interval vývozu zmesového komunálneho odpadu, vyvážaného z rodinných domov a bytových domov. Vývoz bude zabezpečovaný dva krát za mesiac, t. j. každý druhý týždeň. Týmto má mesto snahu zvýšiť tlak na triedenie a neustále zvyšovať podiel triedeného odpadu a tým znižovať množstvá zmesového odpadu. Treba

  Zistiť viac
 • Túlavé zvieratá v meste Bytča

  Túlavé zvieratá v meste Bytča0

  Vzhľadom na to, že Mestská polícia Bytča z kapacitných dôvodov nevykonáva službu 24 hodín denne, si vás týmto dovoľujeme oboznámiť, ako postupovať v prípade odchytenia, spozorovania túlavého psa, iného túlavého zvieraťa, alebo v prípade nálezu uhynutého zvieraťa. Vo vyššie uvedených prípadoch prosím kontaktujte primátora mesta Bytča Miroslava Minárčika na telefónnom čísle: 0905 102 922 alebo

  Zistiť viac
 • TV SEVERKA – Výstava tradičných betlehemov

  TV SEVERKA – Výstava tradičných betlehemov0

  V Sobášnom paláci v Bytči môžu návštevníci vidieť unikátne tradičné betlehemy zo zbierkového fondu Považského múzea v Žiline. foto: Považské múzeum v Žiline

  Zistiť viac
 • Stretnutie s Mikulášom a rozsvietenie vianočného stromčeka v Bytči bude tento rok netradičné

  Stretnutie s Mikulášom a rozsvietenie vianočného stromčeka v Bytči bude tento rok netradičné0

  V dôsledku nepriaznivého vývoja pandemickej situácie, s ktorou súvisia aj stále platné obmedzenia a hygienické opatrenia, nie je možné uskutočniť veľmi obľúbené a tradičné podujatie v Bytči – Stretnutie s Mikulášom a spoločné rozsvietenie vianočného stromčeka na námestí. Mikuláš a mesto Bytča však na deti nezabudli. V piatok 4. decembra v dopoludňajších hodinách Mikuláš postupne navštívi všetky materské škôlky v meste a v mestských častiach, ZŠ E.

  Zistiť viac
 • Mesto Bytča ukončilo III. etapu osadenia polopodzemných kontajnerov

  Mesto Bytča ukončilo III. etapu osadenia polopodzemných kontajnerov0

  V uplynulých dňoch Mesto Bytča ukončilo už III. etapu osadenia polopodzemných kontajnerov na ukladanie zmesového komunálneho odpadu a vytriedených zložiek komunálneho odpadu (papier, plasty, sklo, tetrapaky a kovové obaly). Stanovisko bolo vybudované  vo vnútrobloku bytových domov na ulici Okružnej a Javorovej. Ide o moderné, hygienické, estetické, úsporné a efektívne riešenie nakladania s odpadom, ktoré má viacero

  Zistiť viac

Sme na Facebooku

Kalendár podujatí

Žiadna udalosť nebola nájdená!

Najnovšie