• V Bytči predstavili model strateného automobilu

  V Bytči predstavili model strateného automobilu0

  V sobotu 12. júna 2021 bolo pred Sobášnym palácom v Bytči rušno. Považské múzeum po dlhšom období usporiadalo podujatie, ktoré prilákalo desiatky ľudí. Verejnosti sme predstavili jedinečný model automobilu Súľov a obdivuhodný príbeh s ním spojený. Príbeh strateného automobilu   Medzivojnová Československá republika priala súkromnému podnikaniu, v ktorom sa darilo zapáleným ľuďom s inovatívnymi nápadmi. Medzi nich patril aj Emil Bojda,

  Zistiť viac
 • Memorandum o spolupráci pri obnove kaštieľa Bytča

  Memorandum o spolupráci pri obnove kaštieľa Bytča0

  Ministerstvo vnútra SR, Žilinský samosprávny kraj, Žilinská univerzita, Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave, Historický ústav Slovenskej akadémie vied, Archeologický ústav Slovenskej akadémie vied a mesto Bytča podpísali v zámockom areáli v Bytči dôležité Memorandum o spolupráci v oblasti generálnej opravy Kaštieľa Bytča a digitalizácie archívnych dokumentov Štátneho archívu Žilina so sídlom v Bytči. Ide o zavŕšenie prvej etapy nastavenia spolupráce a prejavu dobrej

  Zistiť viac
 • Obnova Kaštieľa v Bytči je o krok bližšie

  Obnova Kaštieľa v Bytči je o krok bližšie0

  Kaštieľu, v ktorom je umiestený Štátny archív Žilina so sídlom v Bytči svitá na krajšie časy. Zástupcovia kraja spoločne s Ministerstvom vnútra SR a ďalšími subjektmi spoločne podpísali Memorandum o spolupráci. Predmetom dokumentu je zámer obnovy Národnej kultúrnej pamiatky – Kaštieľa Bytča aj s priľahlým areálom a digitalizácia archívnych dokumentov. Ide o zavŕšenie prvej etapy

  Zistiť viac
 • Na Bytčianskom námestí už stojí máj

  Na Bytčianskom námestí už stojí máj0

  Aj tento rok v Bytči tradične všetkým ženám a dievčatám v meste postavili máj.  Za asistencie pracovníkov Technických služieb mesta Bytča a dobrovoľných hasičov Bytča sa symbol jari vztýčil 30. apríla 2021 na tradičnom mieste námestia. Už druhý rok po sebe sa obľúbené stavanie mája muselo zaobísť bez širokej verejnosti. ,, Tento rok nám farebné

  Zistiť viac
 • Dobrovoľníci z Bytče odstránili čiernu skládku

  Dobrovoľníci z Bytče odstránili čiernu skládku0

  Na Slovensku je čoraz viac ľudí, ktorí sa rozhodli zobrať veci do vlastných rúk a v rámci svojho voľného času čistia našu prírodu od odpadu. Takýmto človekom je aj Filip Fuljer a jeho kamaráti z Bytče. Vzali do rúk igelitové vrecia a pracovné náradie, ktorými celé hodiny bez nároku na akúkoľvek odmenu, pochvalu či uznanie odstraňovali

  Zistiť viac
 • Pomoc od mesta Bytča pokračuje

  Pomoc od mesta Bytča pokračuje0

  Mesto Bytča pokračuje v poskytovaní služieb pre občanov ako tomu bolo i počas prvej vlny pandémie koronavírusu. Od pondelka 15.3.2021 až do ODVOLANIA zabezpečí nákupy základných potravín, drogérie a liekov pre osamelo žijúcich seniorov, prípadne ZŤP, alebo ľudí inak odkázaných na pomoc v súčasnej krízovej situácii s trvalým pobytom na území mesta Bytča. Nákup potravín si môžu obyvatelia objednať

  Zistiť viac
 • Mesto Bytča informuje o systéme triedenia odpadov

  Mesto Bytča informuje o systéme triedenia odpadov0

  V zmysle Všeobecne záväzného nariadenia mesta Bytča o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi, v znení neskorších predpisov, obyvatelia rodinných domov odovzdávajú každý pondelok, resp. prvý pracovný deň v týždni, do plastových vriec, na miesta obvyklé, vždy jeden druh vytriedeného odpadu v rozsahu papier, plasty, sklo, kovové obaly, „tetrapaky“. Odpad sa zberá podľa

  Zistiť viac
 • Mobilné odberové miesta (MOM) v Bytči

  Mobilné odberové miesta (MOM) v Bytči0

  Obecný úrad Petrovice oznamuje občanom, že v Bytči sú zriadené tri mobilné odberové miesta (MOM) na ktorých je možnosť otestovať sa na prítomnosť ochorenia COVID-19. Mobilné odberové miesta (MOM) a to na adresách: BUSINESS HRABINA, s. r. o. – B. Bíroša 660, prevádzka v čase: pondelok – piatok: 12:00 – 20:00, sobota – nedeľa: 09:00 –

  Zistiť viac
 • Upravené stránkové dni Mestského úradu Bytča

  Upravené stránkové dni Mestského úradu Bytča0

  Mesto Bytča oznamuje, že z dôvodu epidemiologických opatrení v období do 7.2.2021 budú upravené stránkové dni Mestského úradu v Bytči nasledovne: Pondelok: od 7.30 hod. do 11.30 hod. ; od 14.00 hod. do 15.30 hod. Utorok: nestránkový  deň Streda: od 7.30 hod. do 11.30 hod. ; od 14.00 hod. do 15.30 hod. Štvrtok: nestránkový deň Piatok: od

  Zistiť viac
 • Triedenie bioodpadu v meste Bytča

  Triedenie bioodpadu v meste Bytča0

  Mesto Bytča ako jedno z mála miest na Slovensku spustilo zber a zhodnocovanie biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu a olejov. Nové hnedé 140-litrové kontajnery na kuchynský bioodpad a oleje sú umiestnené na vybraných kontajnerových stojiskách na sídlisku a na Úvaži. Nádoby sa budú pravidelne kontrolovať a okamžite vyvážať, pokiaľ budú plné. ,,Ide o pilotný projekt, v prvých týždňoch budeme sledovať, ako

  Zistiť viac

Sme na Facebooku

Kalendár podujatí

Žiadna udalosť nebola nájdená!

Najnovšie