• Seniori v Liptovskom Mikuláši môžu stráviť sviatky s rodinou

  Seniori v Liptovskom Mikuláši môžu stráviť sviatky s rodinou0

  Mestské zariadenie pre seniorov ponúka svojim klientom možnosť stráviť najkrajšie sviatky v roku so svojimi blízkymi. Seniori boli izolovaní niekoľko mesiacov a zo 44 klientov prejavilo záujem stráviť sviatky mimo mestského zariadenia pre seniorov 12 klientov. Desiatim sa nahlásili príbuzní na návštevu priamo do zariadenia. Mesto o tom informuje na svojej stránke. „Celý rok boli

  Zistiť viac
 • Polícia bojuje proti trestnej činnosti páchanej na senioroch

  Polícia bojuje proti trestnej činnosti páchanej na senioroch0

  Polícia opakovane zaznamenáva trestnú činnosť páchanú na senioroch v súvislosti s ochorením COVID-19 , kde podvodníci telefonicky kontaktujú seniorov: – s tým, že ich prídu očkovať vakcínou proti ochoreniu COVID-19, za ktorú musia zaplatiť, – ponúkajú rôzne pochybné lieky, dezinfekcie, rúška: – uvedené produkty kupujte len v lekárni, alebo v drogérii, – oslovujú seniorov, že

  Zistiť viac
 • Deti z materských a základných škôl v Liptovskom Mikuláši potešili seniorov

  Deti z materských a základných škôl v Liptovskom Mikuláši potešili seniorov0

  Deti z materských a základných škôl v Liptovskom Mikuláši nakreslili pohľadnice, ozdobili medovníčky či vyrobili pre  seniorov v domovoch sociálnych služieb vianočné ozdoby. Mesto Liptovský Mikuláš o tom informuje na sociálnej sieti. “My sme ich naložili a odovzdali do zariadení, aby aj naši rodičia a starí rodičia, ktorí sú v tomto čase izolovaní, pocítili vianočnú

  Zistiť viac
 • Mesto Liptovský Mikuláš rozdá výživové doplnky klientom a zamestnancom zo sociálnych zariadení

  Mesto Liptovský Mikuláš rozdá výživové doplnky klientom a zamestnancom zo sociálnych zariadení0

  Mesto Liptovský Mikuláš rozdá výživové doplnky v hodnote 1740 eur klientom a zamestnancom Zariadenia pre seniorov a Domova sociálnych služieb, vitamíny poputujú aj do mestskej nocľahárne. Mesto Liptovský Mikuláš o tom informuje na sociálnej sieti. Jednorazovú dotáciu na nákup výživových doplnkov pre zamestnancov a prijímateľov vybraných druhov zariadení sociálnych služieb získalo mesto z Ministerstvá práce,

  Zistiť viac
 • Potvrdenie o žití opäť dočasne bez overenia

  Potvrdenie o žití opäť dočasne bez overenia0

  Česká správa sociálního zabezpečení oznamuje dôchodcom poberajúcim dôchodok z Českej republiky, že vlastnoručný podpis na Potvrdení o žití nemusí byť v tomto období úradne overený. Tlačivo je potrebné vypísať, vlastnoručne podpísať, uviesť dátum a na miesto úradnej pečiatky je potrebné napísať krátke zdôvodnenie: „Podpis neoverený z dôvodu pandémie COVID-19“. Zdroj: obec Stará Bystrica

  Zistiť viac
 • Balíčky plné lásky a prekvapení pre seniorov v Makove

  Balíčky plné lásky a prekvapení pre seniorov v Makove0

  Zariadenie pre seniorov v obci Makov pri príležitosti mesiaca úcty k starším každoročne navštevujú žiaci Základnej školy s krásnym folklórnym programom FS Makovníček. Tento rok je však všetko inak. Obdobie, ktoré zažívame je ťažké. Svoje o tom vedia nielen žiaci, učitelia, rodičia, ale najmä osamelí ľudia ktorí sú umiestnení v rôznych zariadeniach. Neistota, strach, smútok,

  Zistiť viac
 • Mesto Turčianske Teplice opäť ponúka pomoc pri nákupoch pre seniorov

  Mesto Turčianske Teplice opäť ponúka pomoc pri nákupoch pre seniorov0

  Mesto Turčianske Teplice  oznamuje svojim občanom, že z dôvodu mimoriadnej situácie šírenia pandémie COVID – 19  od 2. 11. 2020  pokračuje v poskytovaní pomoci najohrozenejšej skupine občanov mesta i jeho mestských častí. Počas pracovných dní je zabezpečená bezplatná služba, ktorá spočíva v obstaraní nákupu základných potravín, drogérie a pod. pre osamelých občanov, ŤZP občanov a

  Zistiť viac
 • Polícia upozorňuje: Seniori, ochráňte si svoje celoživotné úspory

  Polícia upozorňuje: Seniori, ochráňte si svoje celoživotné úspory0

  Polícia opäť upozorňuje občanov na protiprávnu činnosť páchanú na senioroch, pri ktorej sú okrádaní pod rôznymi zámienkami a emotívnymi príbehmi. Súčasný krízový stav v súvislosti s ochorením COVID – 19 núti najmä osoby vyššieho veku zostať doma a v čo najmenšej miere vychádzať z obydlia. Túto situáciu môžu vo svoj prospech zneužiť podvodníci, ktorých konanie

  Zistiť viac
 • V obci Petrovice zriadili telefónnu linku pre seniorov za účelom objednania si potrebných tovarov

  V obci Petrovice zriadili telefónnu linku pre seniorov za účelom objednania si potrebných tovarov0

  Obec Petrovice oznamuje občanom, že z dôvodu obmedzenia vychádzania dôchodcov na minimum v prípadoch, keď osoby staršie nad 65 rokov nemajú doma alebo v obci blízkych príbuzných, ktorý by im vedeli zabezpečiť nákup  jedla, nevyhnutných potravín a potrebných tovarov, ako i zabezpečenie liekov u ich lekárov, môžu takýto občania požiadať obecný úrad v úradných hodinách na tel. čísle 5589009 o zabezpečenie

  Zistiť viac
 • V zariadení pre seniorov v Žiline platí zákaz návštev, mesto vyzýva k zodpovednosti a disciplíne

  V zariadení pre seniorov v Žiline platí zákaz návštev, mesto vyzýva k zodpovednosti a disciplíne0

  V reakcii na aktuálnu pandemickú situáciu v meste Žilina, vydalo Úsmev – zariadenie pre seniorov zákaz návštev pre svojich klientov. Výnimku tvoria iba seniori v paliatívnej starostlivosti, ktorých môžu navštíviť dvaja najbližší príbuzní najviac jedenkrát týždenne. Samospráva zároveň vyzýva na zodpovednosť a disciplínu pri dodržiavaní preventívnych opatrení. V piatok 2. októbra zasadal Krízový štáb mesta

  Zistiť viac

Sme na Facebooku

Kalendár podujatí

Žiadna udalosť nebola nájdená!

Najnovšie