• Výzva pre seniorov

  Výzva pre seniorov0

  Milí seniori, ste na zaslúženom odpočinku po rokoch práce, ktorú ste pre seba či svoje okolie vykonávali dlhé roky. Za to všetko si od nás zaslúžite maximálnu pozornosť a úctu. Bohužiaľ, sú medzi nami aj takí, ktorí seniorom nedoprajú prežiť pokojnú jeseň života. Podvodníci, ktorí si často vyberajú niekoho z vás starších. Ste dobrosrdeční, dobroprajní

  Zistiť viac
 • Jedáleň pre seniorov na Lichardovej ulici a výdajňa stravy na ulici A. Kmeťa sú z prevádzkových dôvodov uzatvorené

  Jedáleň pre seniorov na Lichardovej ulici a výdajňa stravy na ulici A. Kmeťa sú z prevádzkových dôvodov uzatvorené0

  Mesto Žilina oznamuje, že z prevádzkových dôvodov bude od štvrtku 8. apríla do 21. apríla 2021 (vrátane) UZATVORENÁ jedáleň pre seniorov na Lichardovej ulici 44 a výdajňa stravy na ulici A. Kmeťa 38. Stravníkom, ktorí si dnes 7. apríla objednali obed na nasledujúci deň, nebude vo štvrtok 8. apríla v uvedenej jedálni a výdajni stravy

  Zistiť viac
 • Pomoc od mesta Bytča pokračuje

  Pomoc od mesta Bytča pokračuje0

  Mesto Bytča pokračuje v poskytovaní služieb pre občanov ako tomu bolo i počas prvej vlny pandémie koronavírusu. Od pondelka 15.3.2021 až do ODVOLANIA zabezpečí nákupy základných potravín, drogérie a liekov pre osamelo žijúcich seniorov, prípadne ZŤP, alebo ľudí inak odkázaných na pomoc v súčasnej krízovej situácii s trvalým pobytom na území mesta Bytča. Nákup potravín si môžu obyvatelia objednať

  Zistiť viac
 • Upozornenie Policajného zboru SR pre seniorov k sčítaniu obyvateľov

  Upozornenie Policajného zboru SR pre seniorov k sčítaniu obyvateľov0

  Policajný zbor v súvislosti s realizáciou sčítania obyvateľov, upozorňuje občanov, najmä seniorov aby boli pri sčítaní obozretní a nestali sa obeťami podvodníkov. Ak sa nemôžete alebo neviete sčítať sami, máte možnosť využiť od 1. apríla najneskôr do 31 októbra 2021 službu asistovaného sčítania a to s pomocou stacionárneho asistenta na kontaktnom mieste alebou s pomocou mobilného asistenta, o

  Zistiť viac
 • ZMOS v spolupráci so Štatistickým úradom SR upozorňuje seniorov na opatrnosť

  ZMOS v spolupráci so Štatistickým úradom SR upozorňuje seniorov na opatrnosť0

  Za účelom realizácie preventívnych opatrení, ktorých cieľom je zamedziť prípadom protiprávneho konania voči seniorom v súvislosti so zahájením sčítania obyvateľov upozorňujeme na skutočnosť, že nie je možné, ani prípustné, aby sa cudzie osoby vydávali za sčítacích komisárov. V súvislosti so vzniknutou situáciou pandémie COVID-19 sa vyskytli prípady, kedy podvodníci kontaktovali seniorov telefonicky. Upozorňujeme seniorov, aby

  Zistiť viac
 • Seniori v Liptovskom Mikuláši môžu stráviť sviatky s rodinou

  Seniori v Liptovskom Mikuláši môžu stráviť sviatky s rodinou0

  Mestské zariadenie pre seniorov ponúka svojim klientom možnosť stráviť najkrajšie sviatky v roku so svojimi blízkymi. Seniori boli izolovaní niekoľko mesiacov a zo 44 klientov prejavilo záujem stráviť sviatky mimo mestského zariadenia pre seniorov 12 klientov. Desiatim sa nahlásili príbuzní na návštevu priamo do zariadenia. Mesto o tom informuje na svojej stránke. „Celý rok boli

  Zistiť viac
 • Polícia bojuje proti trestnej činnosti páchanej na senioroch

  Polícia bojuje proti trestnej činnosti páchanej na senioroch0

  Polícia opakovane zaznamenáva trestnú činnosť páchanú na senioroch v súvislosti s ochorením COVID-19 , kde podvodníci telefonicky kontaktujú seniorov: – s tým, že ich prídu očkovať vakcínou proti ochoreniu COVID-19, za ktorú musia zaplatiť, – ponúkajú rôzne pochybné lieky, dezinfekcie, rúška: – uvedené produkty kupujte len v lekárni, alebo v drogérii, – oslovujú seniorov, že

  Zistiť viac
 • Deti z materských a základných škôl v Liptovskom Mikuláši potešili seniorov

  Deti z materských a základných škôl v Liptovskom Mikuláši potešili seniorov0

  Deti z materských a základných škôl v Liptovskom Mikuláši nakreslili pohľadnice, ozdobili medovníčky či vyrobili pre  seniorov v domovoch sociálnych služieb vianočné ozdoby. Mesto Liptovský Mikuláš o tom informuje na sociálnej sieti. “My sme ich naložili a odovzdali do zariadení, aby aj naši rodičia a starí rodičia, ktorí sú v tomto čase izolovaní, pocítili vianočnú

  Zistiť viac
 • Mesto Liptovský Mikuláš rozdá výživové doplnky klientom a zamestnancom zo sociálnych zariadení

  Mesto Liptovský Mikuláš rozdá výživové doplnky klientom a zamestnancom zo sociálnych zariadení0

  Mesto Liptovský Mikuláš rozdá výživové doplnky v hodnote 1740 eur klientom a zamestnancom Zariadenia pre seniorov a Domova sociálnych služieb, vitamíny poputujú aj do mestskej nocľahárne. Mesto Liptovský Mikuláš o tom informuje na sociálnej sieti. Jednorazovú dotáciu na nákup výživových doplnkov pre zamestnancov a prijímateľov vybraných druhov zariadení sociálnych služieb získalo mesto z Ministerstvá práce,

  Zistiť viac
 • Potvrdenie o žití opäť dočasne bez overenia

  Potvrdenie o žití opäť dočasne bez overenia0

  Česká správa sociálního zabezpečení oznamuje dôchodcom poberajúcim dôchodok z Českej republiky, že vlastnoručný podpis na Potvrdení o žití nemusí byť v tomto období úradne overený. Tlačivo je potrebné vypísať, vlastnoručne podpísať, uviesť dátum a na miesto úradnej pečiatky je potrebné napísať krátke zdôvodnenie: „Podpis neoverený z dôvodu pandémie COVID-19“. Zdroj: obec Stará Bystrica

  Zistiť viac

Sme na Facebooku

Kalendár podujatí

Žiadna udalosť nebola nájdená!

Najnovšie