• V Martine sa od 1. februára začína so zberom kuchynského odpadu

  V Martine sa od 1. februára začína so zberom kuchynského odpadu0

  Mesto Martin od 1. februára 2021 začína so zberom kuchynského odpadu z domácností. Novinku, ktorá sa čoskoro stane povinnou pre celé Slovensko môžu Martinčania využívať medzi prvými na Slovensku. Za posledných 30 rokov každá domácnosť na Slovensku pocítila výrazný nárast množstva odpadu. Rozličné obaly, sáčky, plastové nádoby, letáky a podobne sa stali pevnou súčasťou našich životov. Odpad

  Zistiť viac
 • Zmena intervalu vývozu zmesového komunálneho odpadu v obci Bytča

  Zmena intervalu vývozu zmesového komunálneho odpadu v obci Bytča0

  Mesto Bytča informuje občanov, že s platnosťou od 1.1.2021, sa mení interval vývozu zmesového komunálneho odpadu, vyvážaného z rodinných domov a bytových domov. Vývoz bude zabezpečovaný dva krát za mesiac, t. j. každý druhý týždeň. Týmto má mesto snahu zvýšiť tlak na triedenie a neustále zvyšovať podiel triedeného odpadu a tým znižovať množstvá zmesového odpadu. Treba

  Zistiť viac
 • Triedenie odpadov v období Vianoc

  Triedenie odpadov v období Vianoc0

  Správne triediť odpady je potrebné počas celého roka. Práve v období Vianoc je však táto potreba ešte aktuálnejšia, nakoľko kontajnery sa plnia v krátkom čase obrovským množstvom rôznych odpadov, predovšetkým však z papiera a plastov. Jedným z celoslovenských problémov, ktorý počas Vianoc spôsobuje znižovanie úrovne triedenia i následnej recyklácie odpadov, je NESTLÁČANIE OBALOV. Zdroj: obec

  Zistiť viac
 • V Martine pribudli tri nové stojiská na polopodzemné kontajnery

  V Martine pribudli tri nové stojiská na polopodzemné kontajnery0

  Po úvodných troch stojiskách z apríla tohto roku primátor mesta Martin Ján Danko spolu s obchodným riaditeľom spoločnosti Brantner Fatra, s. r. o. Petrom Kašubom otvoril ďalšie tri nové lokality pre polopodzemné kontajnery v mestských častiach Košúty, Ľadoveň a Podháj. Budovanie stojísk na polopodzemné kontajnery je jednou z kľúčových oblastí rozvoja odpadového hospodárstva moderného mesta 21. storočia. Ide o ekologické riešenie,

  Zistiť viac
 • Jesenné upratovanie v meste Trstená

  Jesenné upratovanie v meste Trstená0

  Objemný odpad, ktorý nie je možné vyviezť v dňoch pravidelného zberu, bude možné doviezť na dvor Trstenských technických služieb – TTS, s.r.o., so sídlom J. Hertela 323, 028 01 Trstená v nasledovných termínoch: – 17.10.2020, v čase od 07.00-15.00 hod. – 21.10.2020 v čase od 07.00-18.00 hod. – 24.10.2020 v čase od 07.00-15.00 hod. Služba

  Zistiť viac
 • Kompostéry v Krásne nad Kysucu našli svoje domácnosti

  Kompostéry v Krásne nad Kysucu našli svoje domácnosti0

  Mesto Krásno nad Kysucou oznamuje záujemcom o kompostéry, že kompostovacie zásobníky, ktoré boli k dispozícii na prevzatie do domácností, sa už minuli. V prípade, že Vaša domácnosť stále nemá kompostér, odovzdajte vyplnenú Návratku, ktorou požiadate o nový kompostér (druhá časť tlačiva). Po vyhodnotení odovzdaných návratiek pristúpi v prípade potreby Mesto Krásno nad Kysucou k obstaraniu ďalších

  Zistiť viac
 • Zberný dvor v Krásne nad Kysucou otvoril svoje brány

  Zberný dvor v Krásne nad Kysucou otvoril svoje brány0

  Nové priestory Zberného dvora v Krásne nad Kysucou už slúžia svojim občanom. Mesto získalo všetky náležité povolenia, súhlasy, potvrdenia na prevádzkovanie zberného dvora. Upozorňujeme, že pred návštevou zberného dvora je potrebné sa oboznámiť s podmienkami, za ktorých zberný dvor funguje. Prevádzkový poriadok je zverejnený na webovej stránke mesta. Nájdete tam pripomienky, čo nepatrí na zberný dvor

  Zistiť viac
 • V obci Staškov bude zber veľkoobjemného odpadu0

  Obec Staško oznamuje svojim obyvateľom, že od 12.10.2020 – 16.10.2020 bude prebiehať zber veľkoobjemových  odpadov – čistiaci deň obce. Veľkoobjemový odpad sa bude vyvážať postupne po jednotlivých častiach obce: Vyšný koniec – 12.10. 2020 – 13.10. 2020 Nižný koniec –  14.10. 2020 – 15.10. 2020 U Belkov, Jelitov, Polgrúň, u Kožákov – 16.10. 2020 Občania si veľkoobjemový

  Zistiť viac
 • V Považskom Chlmci pokračujú práce na budovaní splaškovej kanalizácie

  V Považskom Chlmci pokračujú práce na budovaní splaškovej kanalizácie0

  S prácami na budovaní kanalizácie v Považskom chlmci sa pokračuje aj v nasledovnom týždni. V termíne od 28. 9. do 4. 10. 2020 sa budú výkopové práce realizovať na uliciach Horská (smerom k Chlmeckému námestiu), Fialková a Požiarnická. Harmonogram sa môže v prípade nepriaznivého počasia alebo iných nepredvídateľných okolnostiach zmeniť, o čom budeme verejnosť informovať.

  Zistiť viac
 • Obyvatelia Krásna nad Kysucou si od mesta môžu prevziať bezplatné kompostéry

  Obyvatelia Krásna nad Kysucou si od mesta môžu prevziať bezplatné kompostéry0

  Prichádza jeseň a s tým je nevyhnutne spojené aj jesenné upratovanie v našich záhradách. Bude potrebné pohrabať opadané lístie, zabezpečiť rez stromov, či upratať záhradu. Chceme preto vyzvať obyvateľov rodinných domov, aby využili ešte možnosť zabezpečiť si bezplatný kompostér pre ich záhradu. Mesto Krásno nad Kysucou zabezpečilo umiestnenie kompostérov pred všetky bytové domy. Obyvatelia bytov preto

  Zistiť viac

Sme na Facebooku

Kalendár podujatí

Žiadna udalosť nebola nájdená!

Najnovšie