• Z jesenného upratovania vzniklo sto ton odpadu

  Z jesenného upratovania vzniklo sto ton odpadu0

  V októbri umiestnili Verejnoprospešné služby (VPS) v rôznych lokalitách mesta 19 veľkoobjemových kontajnerov. Mikulášania do nich vložili približne sto ton odpadu. Vyhadzovali sanitu, rozložené kusy nábytku, staré stoličky, police a dosky. Pri triedení objemného odpadu však pracovníci VPS našli v kontajneroch aj komodity, ktoré patria aj medzi nebezpečný odpad. Niektoré druhy odpadu dokonca robia VPSkárom

  Zistiť viac
 • Mesto Bytča informuje o systéme triedenia odpadov

  Mesto Bytča informuje o systéme triedenia odpadov0

  V zmysle Všeobecne záväzného nariadenia mesta Bytča o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi, v znení neskorších predpisov, obyvatelia rodinných domov odovzdávajú každý pondelok, resp. prvý pracovný deň v týždni, do plastových vriec, na miesta obvyklé, vždy jeden druh vytriedeného odpadu v rozsahu papier, plasty, sklo, kovové obaly, „tetrapaky“. Odpad sa zberá podľa

  Zistiť viac
 • Rozvoz kontajnerov na kuchynský odpad v Kysuckom Novom Meste

  Rozvoz kontajnerov na kuchynský odpad v Kysuckom Novom Meste0

  V utorok 23.2. boli v Kysuckom Novom Meste rozvezené kontajnery na biologicky rozložiteľný kuchynský odpad a umiestnené na stoiská na sídliskách k ostatným kontajnerom. V nasledujúcich dňoch prebehne distribúcia štartovacích balíčkov (košík a vrecká na odpad) zástupcom vlastníkov bytov v bytových domov. Tí majú povinnosť doručiť štartovacie balíčky občanom.  Zdroj: mesto Kysucké Nové Mesto

  Zistiť viac
 • V Martine sa od 1. februára začína so zberom kuchynského odpadu

  V Martine sa od 1. februára začína so zberom kuchynského odpadu0

  Mesto Martin od 1. februára 2021 začína so zberom kuchynského odpadu z domácností. Novinku, ktorá sa čoskoro stane povinnou pre celé Slovensko môžu Martinčania využívať medzi prvými na Slovensku. Za posledných 30 rokov každá domácnosť na Slovensku pocítila výrazný nárast množstva odpadu. Rozličné obaly, sáčky, plastové nádoby, letáky a podobne sa stali pevnou súčasťou našich životov. Odpad

  Zistiť viac
 • Zmena intervalu vývozu zmesového komunálneho odpadu v obci Bytča

  Zmena intervalu vývozu zmesového komunálneho odpadu v obci Bytča0

  Mesto Bytča informuje občanov, že s platnosťou od 1.1.2021, sa mení interval vývozu zmesového komunálneho odpadu, vyvážaného z rodinných domov a bytových domov. Vývoz bude zabezpečovaný dva krát za mesiac, t. j. každý druhý týždeň. Týmto má mesto snahu zvýšiť tlak na triedenie a neustále zvyšovať podiel triedeného odpadu a tým znižovať množstvá zmesového odpadu. Treba

  Zistiť viac
 • Triedenie odpadov v období Vianoc

  Triedenie odpadov v období Vianoc0

  Správne triediť odpady je potrebné počas celého roka. Práve v období Vianoc je však táto potreba ešte aktuálnejšia, nakoľko kontajnery sa plnia v krátkom čase obrovským množstvom rôznych odpadov, predovšetkým však z papiera a plastov. Jedným z celoslovenských problémov, ktorý počas Vianoc spôsobuje znižovanie úrovne triedenia i následnej recyklácie odpadov, je NESTLÁČANIE OBALOV. Zdroj: obec

  Zistiť viac
 • V Martine pribudli tri nové stojiská na polopodzemné kontajnery

  V Martine pribudli tri nové stojiská na polopodzemné kontajnery0

  Po úvodných troch stojiskách z apríla tohto roku primátor mesta Martin Ján Danko spolu s obchodným riaditeľom spoločnosti Brantner Fatra, s. r. o. Petrom Kašubom otvoril ďalšie tri nové lokality pre polopodzemné kontajnery v mestských častiach Košúty, Ľadoveň a Podháj. Budovanie stojísk na polopodzemné kontajnery je jednou z kľúčových oblastí rozvoja odpadového hospodárstva moderného mesta 21. storočia. Ide o ekologické riešenie,

  Zistiť viac
 • Jesenné upratovanie v meste Trstená

  Jesenné upratovanie v meste Trstená0

  Objemný odpad, ktorý nie je možné vyviezť v dňoch pravidelného zberu, bude možné doviezť na dvor Trstenských technických služieb – TTS, s.r.o., so sídlom J. Hertela 323, 028 01 Trstená v nasledovných termínoch: – 17.10.2020, v čase od 07.00-15.00 hod. – 21.10.2020 v čase od 07.00-18.00 hod. – 24.10.2020 v čase od 07.00-15.00 hod. Služba

  Zistiť viac
 • Kompostéry v Krásne nad Kysucu našli svoje domácnosti

  Kompostéry v Krásne nad Kysucu našli svoje domácnosti0

  Mesto Krásno nad Kysucou oznamuje záujemcom o kompostéry, že kompostovacie zásobníky, ktoré boli k dispozícii na prevzatie do domácností, sa už minuli. V prípade, že Vaša domácnosť stále nemá kompostér, odovzdajte vyplnenú Návratku, ktorou požiadate o nový kompostér (druhá časť tlačiva). Po vyhodnotení odovzdaných návratiek pristúpi v prípade potreby Mesto Krásno nad Kysucou k obstaraniu ďalších

  Zistiť viac
 • Zberný dvor v Krásne nad Kysucou otvoril svoje brány

  Zberný dvor v Krásne nad Kysucou otvoril svoje brány0

  Nové priestory Zberného dvora v Krásne nad Kysucou už slúžia svojim občanom. Mesto získalo všetky náležité povolenia, súhlasy, potvrdenia na prevádzkovanie zberného dvora. Upozorňujeme, že pred návštevou zberného dvora je potrebné sa oboznámiť s podmienkami, za ktorých zberný dvor funguje. Prevádzkový poriadok je zverejnený na webovej stránke mesta. Nájdete tam pripomienky, čo nepatrí na zberný dvor

  Zistiť viac

Sme na Facebooku

Kalendár podujatí

Žiadna udalosť nebola nájdená!

Najnovšie