• Seniori v Liptovskom Mikuláši môžu stráviť sviatky s rodinou

  Seniori v Liptovskom Mikuláši môžu stráviť sviatky s rodinou0

  Mestské zariadenie pre seniorov ponúka svojim klientom možnosť stráviť najkrajšie sviatky v roku so svojimi blízkymi. Seniori boli izolovaní niekoľko mesiacov a zo 44 klientov prejavilo záujem stráviť sviatky mimo mestského zariadenia pre seniorov 12 klientov. Desiatim sa nahlásili príbuzní na návštevu priamo do zariadenia. Mesto o tom informuje na svojej stránke. „Celý rok boli

  Zistiť viac
 • Deti z Liptovského Mikuláša potešia starých ľudí pohľadnicami

  Deti z Liptovského Mikuláša potešia starých ľudí pohľadnicami0

  Väčšina seniorov bude v zariadeniach sociálnych služieb naďalej izolovaná aj v predvianočnom období. S myšlienkou potešiť osamelých starkých a spríjemniť im dni, ktoré by sa mali niesť v znamení radosti, prišla Veronika Bániková zo sociálneho odboru na mestskom úrade. Cez odbor školstva požiadala deti, aby nakreslili, či napísali osamelým starkým vianočné pozdravy. Mesto o tom

  Zistiť viac
 • Potvrdenie o žití opäť dočasne bez overenia

  Potvrdenie o žití opäť dočasne bez overenia0

  Česká správa sociálního zabezpečení oznamuje dôchodcom poberajúcim dôchodok z Českej republiky, že vlastnoručný podpis na Potvrdení o žití nemusí byť v tomto období úradne overený. Tlačivo je potrebné vypísať, vlastnoručne podpísať, uviesť dátum a na miesto úradnej pečiatky je potrebné napísať krátke zdôvodnenie: „Podpis neoverený z dôvodu pandémie COVID-19“. Zdroj: obec Stará Bystrica

  Zistiť viac
 • Balíčky plné lásky a prekvapení pre seniorov v Makove

  Balíčky plné lásky a prekvapení pre seniorov v Makove0

  Zariadenie pre seniorov v obci Makov pri príležitosti mesiaca úcty k starším každoročne navštevujú žiaci Základnej školy s krásnym folklórnym programom FS Makovníček. Tento rok je však všetko inak. Obdobie, ktoré zažívame je ťažké. Svoje o tom vedia nielen žiaci, učitelia, rodičia, ale najmä osamelí ľudia ktorí sú umiestnení v rôznych zariadeniach. Neistota, strach, smútok,

  Zistiť viac
 • Mimoriadny grantový program Pomáhame SPPolu

  Mimoriadny grantový program Pomáhame SPPolu0

  Nadácia SPP chce riešiť aktuálne problémy s nedostatkom hygienických, ochranných pomôcok, špeciálneho zdravotníckeho materiálu, špeciálneho zdravotníckeho vybavenia, navýšenia mzdových kapacít personálu starajúceho sa o fyzické osoby žijúce v zariadeniach sociálnych služieb. V programe Pomáhame SPPolu je podpora určená všetkým poskytovateľom sociálnych služieb, nepodnikateľským subjektom, zariadeniam pre fyzické osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek a ktorí sú prijímateľmi sociálnych služieb. Nadácia SPP na grantový

  Zistiť viac
 • Seniorom v domove sociálnych služieb v Tepličke nad Váhom prišli milé pozdravy

  Seniorom v domove sociálnych služieb v Tepličke nad Váhom prišli milé pozdravy0

  O pár dní sa končí október – mesiac úcty k starším. Corona  hrozí z každej strany, máme zakázané návštevy, sme izolovaní. Štvrtok bol však výnimočný deň. Na oblohu vyskočilo vysmiate slniečko a pri bráne DPŽB zazvonili pani učiteľky zo Súkromnej praktickej školy, Bánova. Odovzdali krásne pozdravy od detí – autistov. Koľko nám urobili radosti! Naši

  Zistiť viac
 • Informácia pre záujemcov o opatrovateľskú službu v Makove

  Informácia pre záujemcov o opatrovateľskú službu v Makove0

  Obec Makov na základe VZN Obce Makov č. 9/2019 o poskytovaní opatrovateľskej služby zabezpečuje Opatrovateľskú službu, ktorá je jednou z foriem sociálnych služieb na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku. Túto službu môže využiť občan s trvalým pobytom v Makove. Opatrovateľská služba je

  Zistiť viac
 • V Zariadení pre seniorov a domove sociálnych služieb mesta Liptovský Mikuláš platí zákaz návštev

  V Zariadení pre seniorov a domove sociálnych služieb mesta Liptovský Mikuláš platí zákaz návštev0

  V Zariadení pre seniorov a domove sociálnych služieb mesta Liptovský Mikuláš v Palúdzke platí až do odvolania zákaz návštev. Zákaz sa vzťahuje na interiér aj okolitý exteriér zariadenia. Mesto Liptovský Mikuláš o tom informuje na svojej stránke. “S vašimi blízkymi sa môžete kontaktovať v pracovných dňoch od 8:00 do 14:00 hod. na telefónnych číslach: 044/5624511,

  Zistiť viac
 • Nenechajte sa obrať o peniaze, rozprávajte o podozrivých emailoch

  Nenechajte sa obrať o peniaze, rozprávajte o podozrivých emailoch0

  Polícia opäť zaznamenala prípad podvodu, kedy sa obeťou stal dôverčivý senior a žiaľ prišiel o veľkú časť svojich úspor. Znova upozorňujeme, že podobné prípady nie sú ojedinelé a treba byť vždy ostražitý a informácie si radšej overiť, alebo aspoň povedať o tom svojim deťom, či príbuzným. O čo ide a Modus operandi – Neznámi páchatelia z

  Zistiť viac
 • Augustové aktivity v Zariadení pre seniorov v Makove

  Augustové aktivity v Zariadení pre seniorov v Makove0

  Klienti Zariadenia pre seniorov v Makove sa stretávajú pravidelne v pondelky a stredy pri rozličných aktivitách. Keďže nám začal nový mesiac, spravili sme si v pondelok takpovediac malú pracovnú poradu, na ktorej sme ich informovali o nadchádzajúcich aktivitách, ktoré nás čakajú v auguste. Pri tejto príležitosti nám pani Anička / jedna z klientov ZPS/ pripravila

  Zistiť viac

Sme na Facebooku

Kalendár podujatí

Žiadna udalosť nebola nájdená!

Najnovšie