• Vitamínová zbierka pre seniorov v Liptovskom Mikuláši

  Vitamínová zbierka pre seniorov v Liptovskom Mikuláši0

  V rámci mesiaca úcty k starším sa mikulášska radnica rozhodla zorganizovať materiálnu zbierku zameranú na podporu fyzického aj psychického zdravia seniorov, ktorí sú umiestnení v zariadeniach sociálnych služieb na území mesta. V termíne do 22. októbra zbierame vitamínové doplnky a krížovkárske časopisy, ktoré im pomôžu udržať si zdravotnú rovnováhu a preklenúť obdobie s obmedzenými návštevami

  Zistiť viac
 • Preventista z Dolného Kubína realizoval preventívnu aktivitu zameranú k podvodom na senioroch

  Preventista z Dolného Kubína realizoval preventívnu aktivitu zameranú k podvodom na senioroch0

  Preventista Okresného riaditeľstva PZ v Dolnom Kubíne realizoval preventívnu aktivitu “Podvodník mňa neokradneš” zameranú k podvodom na senioroch. Polícia o tom informuje na sociálnej sieti. Rozdal seniorom letáky, v ktorých sa môžu oboznámiť ako sa chrániť pred podvodníkmi a zlodejmi. Uvedenej aktivity sa zúčastnili aj kadeti Akadémie PZ, ktorí vykonávajú svoju odbornú prax v Dolnom

  Zistiť viac
 • Najnovšie investičné plány mesta Martin sú zamerané na seniorov

  Najnovšie investičné plány mesta Martin sú zamerané na seniorov0

  Najnovšie investičné plány mesta Martin sú zamerané na seniorov. Mesto plánuje výstavbu nového centra pre seniorov na Ulici Podhájska v mestskej časti Podháj a rekonštrukciu obľúbeného denného centra na Ulici Škultétyho v mestskej časti Stred. Oba projekty by mali byť ukončené najneskôr do leta 2022. Aj napriek tomu, že seniori sú jednoznačne najväčšia skupina obyvateľov mesta Martin, zariadenia,

  Zistiť viac
 • Seniori v Liptovskom Mikuláši môžu stráviť sviatky s rodinou

  Seniori v Liptovskom Mikuláši môžu stráviť sviatky s rodinou0

  Mestské zariadenie pre seniorov ponúka svojim klientom možnosť stráviť najkrajšie sviatky v roku so svojimi blízkymi. Seniori boli izolovaní niekoľko mesiacov a zo 44 klientov prejavilo záujem stráviť sviatky mimo mestského zariadenia pre seniorov 12 klientov. Desiatim sa nahlásili príbuzní na návštevu priamo do zariadenia. Mesto o tom informuje na svojej stránke. „Celý rok boli

  Zistiť viac
 • Deti z Liptovského Mikuláša potešia starých ľudí pohľadnicami

  Deti z Liptovského Mikuláša potešia starých ľudí pohľadnicami0

  Väčšina seniorov bude v zariadeniach sociálnych služieb naďalej izolovaná aj v predvianočnom období. S myšlienkou potešiť osamelých starkých a spríjemniť im dni, ktoré by sa mali niesť v znamení radosti, prišla Veronika Bániková zo sociálneho odboru na mestskom úrade. Cez odbor školstva požiadala deti, aby nakreslili, či napísali osamelým starkým vianočné pozdravy. Mesto o tom

  Zistiť viac
 • Potvrdenie o žití opäť dočasne bez overenia

  Potvrdenie o žití opäť dočasne bez overenia0

  Česká správa sociálního zabezpečení oznamuje dôchodcom poberajúcim dôchodok z Českej republiky, že vlastnoručný podpis na Potvrdení o žití nemusí byť v tomto období úradne overený. Tlačivo je potrebné vypísať, vlastnoručne podpísať, uviesť dátum a na miesto úradnej pečiatky je potrebné napísať krátke zdôvodnenie: „Podpis neoverený z dôvodu pandémie COVID-19“. Zdroj: obec Stará Bystrica

  Zistiť viac
 • Balíčky plné lásky a prekvapení pre seniorov v Makove

  Balíčky plné lásky a prekvapení pre seniorov v Makove0

  Zariadenie pre seniorov v obci Makov pri príležitosti mesiaca úcty k starším každoročne navštevujú žiaci Základnej školy s krásnym folklórnym programom FS Makovníček. Tento rok je však všetko inak. Obdobie, ktoré zažívame je ťažké. Svoje o tom vedia nielen žiaci, učitelia, rodičia, ale najmä osamelí ľudia ktorí sú umiestnení v rôznych zariadeniach. Neistota, strach, smútok,

  Zistiť viac
 • Mimoriadny grantový program Pomáhame SPPolu

  Mimoriadny grantový program Pomáhame SPPolu0

  Nadácia SPP chce riešiť aktuálne problémy s nedostatkom hygienických, ochranných pomôcok, špeciálneho zdravotníckeho materiálu, špeciálneho zdravotníckeho vybavenia, navýšenia mzdových kapacít personálu starajúceho sa o fyzické osoby žijúce v zariadeniach sociálnych služieb. V programe Pomáhame SPPolu je podpora určená všetkým poskytovateľom sociálnych služieb, nepodnikateľským subjektom, zariadeniam pre fyzické osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek a ktorí sú prijímateľmi sociálnych služieb. Nadácia SPP na grantový

  Zistiť viac
 • Seniorom v domove sociálnych služieb v Tepličke nad Váhom prišli milé pozdravy

  Seniorom v domove sociálnych služieb v Tepličke nad Váhom prišli milé pozdravy0

  O pár dní sa končí október – mesiac úcty k starším. Corona  hrozí z každej strany, máme zakázané návštevy, sme izolovaní. Štvrtok bol však výnimočný deň. Na oblohu vyskočilo vysmiate slniečko a pri bráne DPŽB zazvonili pani učiteľky zo Súkromnej praktickej školy, Bánova. Odovzdali krásne pozdravy od detí – autistov. Koľko nám urobili radosti! Naši

  Zistiť viac
 • Informácia pre záujemcov o opatrovateľskú službu v Makove

  Informácia pre záujemcov o opatrovateľskú službu v Makove0

  Obec Makov na základe VZN Obce Makov č. 9/2019 o poskytovaní opatrovateľskej služby zabezpečuje Opatrovateľskú službu, ktorá je jednou z foriem sociálnych služieb na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku. Túto službu môže využiť občan s trvalým pobytom v Makove. Opatrovateľská služba je

  Zistiť viac

Sme na Facebooku

Kalendár podujatí

Žiadna udalosť nebola nájdená!

Najnovšie