• Mestský úrad Rajec je od pondelka pre verejnosť zatvorený

  Mestský úrad Rajec je od pondelka pre verejnosť zatvorený0

  Krízový štáb mesta Rajec dňa 8. 11. 2020 rozhodol, že Mestský úrad Rajec bude odo dňa 9. 11. 2020 až do odvolania zatvorený pre verejnosť. Napriek tomu, že bude mestský úrad pre verejnosť zatvorený, služby občanom naďalej poskytuje elektronicky prostredníctvom e-mailov alebo telefonicky. Aktuálne telefónne čísla a e-mailové kontakty na jednotlivé oddelenia úradu sú k

  READ MORE
 • Opatrenia Mesta Rajec v súvislosti s Covid-19 platné od 15. 10. 2020

  Opatrenia Mesta Rajec v súvislosti s Covid-19 platné od 15. 10. 20200

  Mesto Rajec oznamuje všetkým občanom, že v súvislosti s prijatými opatreniami Úradu verejného zdravotníctva, prijal krízový štáb mesta dňom 15. 10. 2020 nasledovné opatrenia: Vstup a pobyt v budove mestského úradu Rajec je umožnený  len osobám s prekrytými hornými dýchacími cestami (rúško, šál, šatka), Pri vchode do budovy je každý klient povinný aplikovať si na ruky

  READ MORE
 • Mesto Rajec realizuje masívnu rekonštrukciu chodníkov a spevnených plôch

  Mesto Rajec realizuje masívnu rekonštrukciu chodníkov a spevnených plôch0

  Mesto Rajec v týchto dňoch dokončilo výstavbu nového cyklochodníka spájajúceho mesto Rajec a susednú obec Šuja, financovaného z dotácie MDaV SR v hodnote viac ako 200 tis. Eur. Zrekonštruovalo tiež chodník pred poliklinikou, a už v blízkej dobe sa vrhne na rekonštrukciu ďalších trinástich chodníkov a plôch v celom meste. Práve dnes, 7. 10. 2020, primátor mesta  Milan Lipka

  READ MORE
 • Na železničej trase Žilina-Rajec bude platiť dopravné obmezdenie

  Na železničej trase Žilina-Rajec bude platiť dopravné obmezdenie0

  Dňa 25. septembra  2020 bude správca ŽSR realizovať rekonštrukčné práce, ktoré budú mať za následok dočasné obmedzenia železničnej dopravy, Vlaky budú nahradené autobusovou dopravou na traťovom úseku: Žilina – Rajec vlak odchod príchod Os 3510 Žilina      8.46 h  Rajec  9.32 h   Os 3523 Rajec     14.33 h  Žilina  15.10 h      Bytčica –  Rajec  vlak odchod

  READ MORE
 • Polícia v Rajci upozorňuje občanov na zákaz vypaľovania porastov bylín, stromov a kríkov

  Polícia v Rajci upozorňuje občanov na zákaz vypaľovania porastov bylín, stromov a kríkov0

  Mestská polícia Rajec v súvislosti so začiatkom jesenného obdobia upozorňuje občanov na ustanovenie § 14 ods. 2 zhíákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi, ktorý ustanovuje zákaz vypaľovania porastov bylín, kríkov a stromov. V prípade ak občan napriek zákazu vypaľuje porasty bylín, kríkov alebo stromov dopúšťa sa svojim konaním priestupku na úseku ochrany

  READ MORE
 • TV SEVERKA – Rajecká Anča

  TV SEVERKA – Rajecká Anča1

  Podujatie Rajecká Anča sa uskutočnilo jubilejný desiatykrát. Viac vo videu z vysielania TV Severka. Foto: facebook.com/Považské múzeum v Žiline Mohlo by vás zaujímať: TV SEVERKA – Kaštieľ zdobí veža

  READ MORE
 • TV SEVERKA – Rajecký maratón odštartovala biatlonistka

  TV SEVERKA – Rajecký maratón odštartovala biatlonistka1

  Rajecký maratón mal tento rok vzácneho hosťa – trojnásobnú olympijskú víťazku Anastasiu Kuzminovú. foto: facebook.com / Rajecký Maratón Mohlo by Vás zaujímať: TV SEVERKA – Pozdrav od susedov

  READ MORE
 • V Rajci sa vo štvrtok uskutoční zasadnutie mestského zastupiteľstva

  V Rajci sa vo štvrtok uskutoční zasadnutie mestského zastupiteľstva0

  V zmysle §13 ods. 4 písm. a) Zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení zvolávam zasadnutie mestského zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 13. augusta 2020 o 16.00 h vo veľkej zasadačke Mestského úradu Rajec. Návrh programu: Otvorenie, určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice, schválenie programu LHODOL, s.r.o. Dolkam Šuja – schválenie kúpnej zmluvy

  READ MORE
 • Veľký Rajecký deň 2020 v čase Korona opatrení

  Veľký Rajecký deň 2020 v čase Korona opatrení0

  Maratón klub Rajec v spolupráci s Mestom Rajec v tomto roku zabezpečí uskutočnenie 37. ročníka maratónskeho podujatia s obmedzeniami. Tento ročník nie je jednoduchý po všetkých stránkach, z dôvodu rôznych zákazov, ktoré dnešná „korona kríza“ priniesla. I napriek tomu môžeme povedať, že budú vykonané všetky bezpečnostné štandardy, ktoré určujú súčasné opatrenia na takéto podujatia. Mrzí

  READ MORE
 • V pondelok bude na trati Žilina-Rajec platiť výluka

  V pondelok bude na trati Žilina-Rajec platiť výluka0

  Dňa 27. júla bude správca ŽSR realizovať rekonštrukčné práce, ktoré budú mať za následok dočasné obmedzenia železničnej dopravy, Vlaky budú nahradené autobusovou dopravou na traťovom úseku: Žilina  – Rajec vlak odchod príchod Os 3510 Žilina      8.46 h  Rajec  9.32 h   Os 3523 Rajec     14.33 h  Žilina  15.10 h      Bytčica –  Rajec  vlak odchod príchod

  READ MORE

Sme na Facebooku

Kalendár podujatí

Žiadna udalosť nebola nájdená!

Najnovšie