• Výstavba nového úseku cyklotrasy v Žilinskom kraji

  Výstavba nového úseku cyklotrasy v Žilinskom kraji0

  Žilinský samosprávny kraj dnes symbolicky odštartoval stavebné práce na kompletne novom úseku Vážskej cyklotrasy. Krajská samospráva stavenisko odovzdala už v druhej polovici februára zhotoviteľovi, ktorým je spoločnosť METROSTAV DS a.s. Než stavbári vyšli do terénu, museli pred zahájením prác vykonať ešte očistenie trasy od náletových drevín, ktoré prebehlo v čase vegetačného pokoja. Časť úseku, ktorý

  Zistiť viac
 • Možnosti pre cyklistov sa v Žiline rozšíria, pribudnú ďalšie cyklotrasy

  Možnosti pre cyklistov sa v Žiline rozšíria, pribudnú ďalšie cyklotrasy0

  V meste Žilina sa v tomto roku výrazne rozšíria možnosti využitia cyklodopravy o nové kilometre cyklotrás a cykloprístrešky. Cieľom je podpora alternatívnych druhov dopravy, ktoré nezaťažujú životné prostredie. V najbližších mesiacoch budú v meste realizované cykloprojekty, na ktoré Európska únia a štát poskytnú takmer 680-tisíc eur. Žilinská samospráva bude projekty realizovať prostredníctvom schválených financií z projektov Európskej únie a z vlastných zdrojov. V uplynulých dňoch

  Zistiť viac
 • Po zimnej údržbe štartujú opravy ciest a mostov v Žilinskom kraji

  Po zimnej údržbe štartujú opravy ciest a mostov v Žilinskom kraji0

  Žilinský samosprávny kraj bude aj v roku 2022 pokračovať v opravách ciest a mostov.  Naplánované modernizácie vychádzajú zo Zásobníka prioritizácie investičných projektov rekonštrukcií ciest II. a III. triedy, ich súčastí a mostných objektov pre rok 2022, ktorých zdrojom krytia bude aj návratná finančná výpomoc zo štátu. Po zimnej údržbe rozbehne Žilinský samosprávny kraj sériu rekonštrukcií ciest a mostov, ktoré má

  Zistiť viac
 • Na križovatke pod Bystričkou pribudne svetelná križovatka

  Na križovatke pod Bystričkou pribudne svetelná križovatka0

  Jeden z najproblematickejších dopravných úsekov v Martine sa tento rok konečne dočká riešenia. Vďaka iniciatíve mesta Martin a partnerov sa už v najbližších mesiacoch začne s budovaním novej svetelnej križovatky pod obcou Bystrička. Na základe stretnutia medzi mestom Martin, obcou Bystrička, Žilinským samosprávnym krajom, Slovenskou správou ciest a Okresným riaditeľstvom Policajného zboru  – Odbor dopravy je

  Zistiť viac
 • ŠTARTUJE VÝSTAVBA DIAĽNIČNÉHO PRIVÁDZAČA Z KYSUCKÉHO NOVÉHO MESTA

  ŠTARTUJE VÝSTAVBA DIAĽNIČNÉHO PRIVÁDZAČA Z KYSUCKÉHO NOVÉHO MESTA0

  Národná diaľničná spoločnosť pristúpila 22.12.2021 k podpisu zmluvy na výstavbu diaľničného privádzača z Kysuckého Nového Mesta na diaľnicu D3. Výstavbu diaľničného privádzača bude realizovať spoločnosť Metrostav DS a. s., ktorá vzišla víťazne z verejného obstarávania. Zmluvná cena výstavby je stanovená na 13 656 562,07 eur a financovanie bude zo štátneho rozpočtu. Celková dĺžka privádzača bude 1 358,81 m, pričom  375,66

  Zistiť viac
 • Žilinský kraj reaguje na informácie o možnom odklade výstavby diaľnice D3, dobudovanie diaľničnej siete TEN-T už neznesie ďalší odklad

  Žilinský kraj reaguje na informácie o možnom odklade výstavby diaľnice D3, dobudovanie diaľničnej siete TEN-T už neznesie ďalší odklad0

  Ministerstvo dopravy a výstavby SR avizuje oddialenie toľko očakávaného dobudovania  D3. Žilinský kraj, zdá sa, opäť dopláca na chyby minulosti v plánovaní základnej diaľničnej siete Slovenska. Župa oceňuje všetky kroky ministerstva dopravy, ktoré jeho predchodcovia zanedbali, no posledné informácie na tému D3 znova zaktivizovali krajskú samosprávu v obave, aby projekt nezačal opätovne stagnovať. „Dnes musíme

  Zistiť viac
 • Most vo Vraní opäť slúži motoristom

  Most vo Vraní opäť slúži motoristom0

  Rekonštrukčné práce na dočasnom premostení v žilinskej mestskej časti Vranie ukončila NDS s týždňovým predstihom. Od stredy, 24.11.2021 môžu motoristi naplno využívať zrekonštruovaný most, ktorý premosťuje rieku Kysuca. Podľa pôvodného plánu mali byť práce ukončené 30.11.2021. „V piatok sme vykonali zaťažovaciu skúšku. Podľa výsledkov meraní sme mohli skonštatovať, že výsledok zodpovedá kritériám predpísaných technickým noriem. Následne

  Zistiť viac
 • Priebeh zimnej údržby v Žiline budú môcť občania sledovať na webe

  Priebeh zimnej údržby v Žiline budú môcť občania sledovať na webe0

  Okrem 255 kilometrov cestných komunikácií bude mesto Žilina počas zimy udržiavať aj približne 160 kilometrov chodníkov. Práce spojené so zimnou údržbou by mali stáť približne 720-tisíc eur.   Cieľom zimnej údržby je zabezpečovanie zmierňovania vplyvov zjazdnosti ciest a schodnosti chodníkov a verejných priestranstiev. Zjazdnosťou a schodnosťou komunikácií sa rozumie stav ich povrchov s možnosťou bezpečnej premávky

  Zistiť viac
 • 0

  Žilinský samosprávny kraj v týchto dňoch ukončuje realizáciu rozsiahleho cezhraničného projektu hradeného z európskych finančných zdrojov, ktorý bol primárne zacielený na  rekonštrukcie vybraných úsekov ciest vedúcich k národným kultúrnym pamiatkam. Okrem nich sa komplexne zmodernizoval aj interiér kaštieľa v Oščadnici, v ktorom sídli Kysucká galéria. Ako upresnila krajská županka Erika Jurinová: „V rámci tohto projektu sme

  Zistiť viac
 • Župa hostila rokovania o tranzitnej doprave v Bystrickej doline

  Župa hostila rokovania o tranzitnej doprave v Bystrickej doline0

  Na pôde župného úradu sa dnes uskutočnilo rokovanie, týkajúce sa obmedzenia prejazdu tranzitujúcej dopravy medzi Kysucami a Oravou. Na stretnutí, ktoré sa konalo pod záštitou predsedníčky ŽSK Eriky Jurinovej a poslanca NR SR Milana Kuriaka, sa po prvýkrát spolu zišli všetci dotknutí aktéri územia, a to zástupcovia dopraných inšpektorátov, prezídia policajného zboru, zástupcovia okresných úradov, zástupcovia vlastníkov

  Zistiť viac

Sme na Facebooku

Kalendár podujatí

Žiadna udalosť nebola nájdená!

Najnovšie