• Hľadá sa inovácia Žilinského kraja za rok 2021. Originálny nápad získa odmenu

  Hľadá sa inovácia Žilinského kraja za rok 2021. Originálny nápad získa odmenu0

  Inovácia Žilinského kraja 2021 – hľadajú sa inovátori! Základnou myšlienkou inovačného ocenenia je podporiť inovačné aktivity v našom kraji, verejne oceniť inovatívnych lídrov v regióne a stimulovať ich tak k ďalším inovatívnym riešeniam a postupom. V rámci 14. ročníka inovačného ocenenia, Žilinský samosprávny kraj opäť ocení úspešné inovatívne malé a stredné podniky a inovatívnych aktérov regionálneho rozvoja zo Žilinského kraja. Inovačné ocenenie bude aj

  Zistiť viac
 • Žilinská župa štartuje Rok dobrovoľníctva

  Žilinská župa štartuje Rok dobrovoľníctva0

  Žilinský samosprávny kraj ohlásil Rok dobrovoľníctva. Cieľom je rozvoj dobrovoľnej a komunitnej činnosti mládeže i dospelých v Žilinskom kraji. Dobrovoľníci môžu získať dopravnú kartu s kreditom. Rok dobrovoľníctva štartuje dnes a bude trvať do februára 2022. Dobrovoľnícke aktivity bude koordinovať Sekcia pre mládež ŽSK. ,,Úloha dobrovoľníkov v našej spoločnosti je nenahraditeľná. Mnohí dnes stoja i

  Zistiť viac
 • Nové autobusy v Žilinskom kraji

  Nové autobusy v Žilinskom kraji0

  Na Orave a Liptove jazdí desať nových autobusov. Pre lepšiu orientáciu majú nové autobusy informačné elektronické tabule a pre vyšší komfort cestujúcich sú autobusy vybavené klimatizáciou. Ide tak o ďalšiu modernizáciu vozového parku v prímestskej autobusovej doprave v Žilinskom kraji. Koncom decembra vypravila SAD Žilina na cesty 30 autobusov do regiónov Horné Považie, Turiec a

  Zistiť viac
 • Podpora obcí a miest v roku 2021

  Podpora obcí a miest v roku 20210

  Pre obce a mestá existujú príležitosti na podporu ich zámerov aj v roku 2021. Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR zverejnilo článok “Výzvy pre obce a mestá v roku 2021” s prehľadom vyhlásených a plánovaných výziev v oblasti ochrany ovzdušia a vodného hospodárstva, kvality životného prostredia, opatrení na znižovanie dôsledkov zmeny klímy, budovania cyklodopravnej

  Zistiť viac
 • Informácia pre žiadateľov Fondu malých projektov, Program Interreg V-A SK-CZ

  Informácia pre žiadateľov Fondu malých projektov, Program Interreg V-A SK-CZ0

  Príklady dobrej praxe – informácia pre žiadateľov Fondu malých projektov, Program Interreg V-A SK-CZ. Žilinský samosprávny kraj – Správca Fondu malých projektov v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika-Česká republika 2014-2020 predstavuje v prioritnej osi 3. Rozvoj miestnych iniciatív príklady dobrej praxe zo slovenských miest, obcí a regiónov, ktoré môžu byť inšpiráciou pre nových žiadateľov

  Zistiť viac

Sme na Facebooku

Kalendár podujatí

Žiadna udalosť nebola nájdená!

Najnovšie