• Testovanie zákonných zástupcov detí materskej školy a žiakov základných škôl v Tepličke nad Váhom

  Testovanie zákonných zástupcov detí materskej školy a žiakov základných škôl v Tepličke nad Váhom0

  V súvislosti s návratom do škôl od 8.2.2021 sa dňa 6.2.2021 (sobota) uskutoční v Tepličke nad Váhom testovanie zákonných zástupcov detí z materskej školy, žiakov I. stupňa základných škôl a zamestnancov materskej školy a základných škôl. Testovanie sa týka: zákonných zástupcov detí navštevujúcich materskú školu v Teplička nad Váhom v štandardnom režime, zákonných zástupcov žiakov I. stupňa (ročníky

  Zistiť viac
 • Zber vianočných stromčekov v obci Teplička nad Váhom

  Zber vianočných stromčekov v obci Teplička nad Váhom0

  V obci Tplička nad Váhom sa uskutoční zber vianočných stromčekov do veľkokapacitných kontajnerov na jednotlivých stojiskách v čase od 07:00 hod. do 18:00 hod. nasledovne: 14.01.2021 – Školská a Fatranská pri Motoreste, 15.01.2021 – Na Rybník. Žiadame občanov, aby vianočné stromčeky dávali len do kontajnera. V inom prípade je možné vianočné stromčeky vyviezť do bývalého

  Zistiť viac
 • Vedenie obce Teplička nad Váhom vyzýva občanov k udržiavaniu poriadku0

  Vážení občania, obyvatelia obce Teplička nad Váhom, stojiská výhradne určené na triedený zber komunálneho odpadu si niektorí zamieňajú so skládkami odpadu. Na fotografiách sú preplnené kontajnery a odpad voľne hodený na zemi, kde ho vietor a zvery roznášajú ďalej. Ak je kontajner plný, k dispozícii je množstvo ďalších na iných stojiskách v obci. Dôležitá vec

  Zistiť viac
 • Triedenie odpadov v období Vianoc

  Triedenie odpadov v období Vianoc0

  Správne triediť odpady je potrebné počas celého roka. Práve v období Vianoc je však táto potreba ešte aktuálnejšia, nakoľko kontajnery sa plnia v krátkom čase obrovským množstvom rôznych odpadov, predovšetkým však z papiera a plastov. Jedným z celoslovenských problémov, ktorý počas Vianoc spôsobuje znižovanie úrovne triedenia i následnej recyklácie odpadov, je NESTLÁČANIE OBALOV. Zdroj: obec

  Zistiť viac
 • Telocvičňa v Tepličke nad Váhom bude otvorená v obmedzenom režime

  Telocvičňa v Tepličke nad Váhom bude otvorená v obmedzenom režime0

  V súlade s vyhláškou Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok a hromadných podujatí č. 24/2020 uverejnenej vo Vestníku vlády SR dňa 13.11. 2020 v čiastke č. 16 a so súhlasom zriaďovateľa CVČ, Školská 1007/16, Teplička nad Váhom bude od 24. 11. 2020 obnovená prevádzka telocvične

  Zistiť viac

Sme na Facebooku

Kalendár podujatí

Žiadna udalosť nebola nájdená!

Najnovšie