Žilinský kraj pripravuje otvorenie nového učebného odboru: odborný asistent- opatrovateľ/ka

Žilinský kraj pripravuje otvorenie nového učebného odboru: odborný asistent- opatrovateľ/ka

Žilinský kraj pripravuje otvorenie nového učebného odboru odborný asistent- opatrovateľ/ka, ktorým si kladie za cieľ vzdelávať nový personál pre sektor sociálnych služieb.

Opatrovatelia sú dôležitým pilierom v poskytovaní sociálnych služieb, či už v domácom prostredí alebo v zariadeniach sociálnych služieb. Pilotný projekt Žilinského kraja zameraný na ich vzdelávanie má už v blízkej budúcnosti stabilizovať a posilniť personálne kapacity pre zariadenia sociálnych služieb.  Nedostatok personálu v sociálnych službách sa totiž prejavuje čoraz výraznejšie a pandémia koronavírusu stav v sociálnej oblasti ešte viac skomplikovala. „Jedinou možnosťou, ako riešiť situáciu, je vytvoriť moderný generalistický učebný odbor: odborný asistent/opatrovateľ-ka a odborne posilniť pracovnú pozíciu opatrovateľov,“  uviedla riaditeľka odboru sociálnych vecí ŽSK Iveta Ďurišová.

Župa do konca marca zašle spracované podklady Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu SR pre vydanie povolenia a následne spustí prihlasovanie záujemcov o štúdium. Prvý ročník nového učebného odboru bude otvorený v septembri 2022 v komplexne rekonštruovaných priestoroch Strednej zdravotníckej školy v Liptovskom Mikuláši a v prvej fáze začne ročnou večernou formou. V ďalšom školskom roku privíta aj žiakov nastupujúcich na stredoškolské štúdium.

Učebný odbor bude ponúkať moderné a dynamické osnovy pracujúce s najnovšími trendami v poskytovaní sociálnych služieb. Aj takto chce župa prilákať k povolaniu opatrovateľa mladšie ročníky. Projekt je garantovaný zahraničnými kapacitami v odbore, na čele so zakladateľkou Asociácie odborných pracovníkov sociálnych služieb PhDr. Máriou Kovaľovou, PHD. MHA. MBA. „Celý proces otvorenia nového učebného odboru obdobný asistent – opatrovateľ/ka si vyžaduje nie len vybudovanie modernej školy s internátom, knižnicou a praktickými učebňami, ale aj vytvorenie stážových pracovísk s pracovným prostredím pre učebný proces podľa druhu sociálnej a zdravotnej služby, čo sa nám darí napĺňať,“ informovala Kovaľová, ktorá v sociálnych službách pôsobí už viac ako 27 rokov ako manažérka kvality, audítorka, projektová manažérka a hlavne ako garantka mnohých vzdelávacích aktivít pre pracovníkov v sociálnych službách.

„Spokojnosť nášho občana odkázaného na poskytovanie sociálnej služby je pre mňa jedna z hlavných priorít. Zároveň je dôležité neustále zvyšovať status opatrovateľov, k čomu nepochybne prispeje aj absolvovanie novej formy vzdelávania. Aby sme dokázali zabezpečiť kvalitné a dostupné sociálne služby aj v budúcnosti, musíme začať s prípravou personálu už dnes,“ povedala na záver predsedníčka ŽSK Erika Jurinová.

Podobné články

Napísať komentár

Vaša emailová adresa nebude zverejnená. Povinné polia sú označené *

Sme na Facebooku

Kalendár podujatí

Žiadna udalosť nebola nájdená!

Najčítanejšie články

Mohlo by vás zaujímať