• Nádoba s posypovým materiálom je umiestnená aj na ceste na Vrchrieku

    Nádoba s posypovým materiálom je umiestnená aj na ceste na Vrchrieku0

    Problematickým úsekom počas zimného obdobia je i stúpanie miestnej komunikácie vedúcej na Vrchrieku v časti za železničnou traťou. Z tohto dôvodu bola i na tento úsek umiestnená nádoba so suchý posypovým materiálom samozrejme i s lopatkou.  Ďalšia nádoba s posypovým materiálom bude po jej dodaní umiestnená na tejto miestnej komunikácii v časti pri kontajneri TKO, aby bolo v prípade potreby možné

    Zistiť viac

Sme na Facebooku

Kalendár podujatí

Žiadna udalosť nebola nájdená!

Najnovšie