• Voľby prísediacich Okresného súdu Žilina

    Voľby prísediacich Okresného súdu Žilina0

    Okresný súd Žilina hľadá kandidátov na prísediacich, ktorí budú zasadať v trestných veciach počas obdobia rokov 2021-2024. V prípade záujmu o túto funkciu, je potrebné sa prihlásiť na Obecnom úrade v Rosine v termíne do 13.11.2020 prostredníctvom e-mailu na adresu podatelna@obecrosina.sk, alebo poštou na adresu Obec Rosina, Rosina 167, 013 22 Rosina (v prihláške uveďte svoje meno, priezvisko, bydlisko, dátum narodenia) Za prísediaceho môže byť zvolený občan,

    Zistiť viac

Sme na Facebooku

Kalendár podujatí

Žiadna udalosť nebola nájdená!

Najnovšie