• Obec Makov preskúša systém varovania obyvateľov

    Obec Makov preskúša systém varovania obyvateľov0

    V zmysle platných právnych noriem na úseku civilnej ochrany obyvateľstva obec Makov oznamujeme, že vykonanie preskúšania prevádzkyschopnosti systému varovania obyvateľstva v pôsobnosti obce bude vykonané dvojminútovým stálym tónom elektromotorickej sirény dňa 12. júna 2020 o 12.00 hod. Zdroj: obec Makov

    Zistiť viac

Sme na Facebooku

Kalendár podujatí

Žiadna udalosť nebola nájdená!

Najnovšie