• V Kotešovej sa uskutoční zasadnutie obecného zastupiteľstva

  V Kotešovej sa uskutoční zasadnutie obecného zastupiteľstva0

  Dňa 12. júna 2020(piatok) o 16.00 hodine v zasadačke na I. poschodí Obecného úradu vKotešovej sa uskutoční zasadnutie obecného zastupiteľstva. Program je nasledovný: Otvorenie zasadnutia 2. Určenie zapisovateľa aoverovateľov zápisnice 3. Voľba návrhovej komisie4.Schválenie programu rokovania OZ 5. Kontrola plnenia uznesenia 6. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na II. polrok 2020 7. Záverečný účet

  Zistiť viac
 • Oznam o odstávke elektrickej energie v obci Kotešová

  Oznam o odstávke elektrickej energie v obci Kotešová0

  Stredoslovenská distribučná oznamuje, že v pondelok 22. júna v čase od 8:30 do 15:30 bude z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prerušená dodávka elektriny v hornej časti obce Kotešová pre súpisné čísla od 502 do 600. Prílohu s oznamom o odstávke nájdete TU Zdroj: obec Kotešová, Stredoslovenská distribučná

  Zistiť viac
 • Výkup papiera v obci Kotešová

  Výkup papiera v obci Kotešová0

  V piatok 22.5.2020 sa uskutoční výkup papiera. 15:00 – na Bukovej pri Korune 15:10 – pri kúrii 13:30 – pri obecnom úrade 15:50 – v Oblazove pri penzióne Zdroj: obec Kotešová

  Zistiť viac

Sme na Facebooku

Kalendár podujatí

Žiadna udalosť nebola nájdená!

Najnovšie