• Kompostovanie biologicky rozložiteľného odpadu v obci Divinka-Lalinok

    Kompostovanie biologicky rozložiteľného odpadu v obci Divinka-Lalinok0

    Zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch ukladá obci od 1.1.2021 novú povinnosť a to zaviesť systém triedenia biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu (BRKO), kde patrí biologicky rozložiteľný kuchynský odpad a biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad. V zákone sú taktiež stanovené výnimky, kedy sa nevzťahujú tieto povinnosti na obec. Jednou z výnimiek je, že obec preukáže, že 100% domácností

    Zistiť viac

Sme na Facebooku

Kalendár podujatí

Žiadna udalosť nebola nájdená!

Najnovšie