• Informácia pre záujemcov o opatrovateľskú službu v Makove

    Informácia pre záujemcov o opatrovateľskú službu v Makove0

    Obec Makov na základe VZN Obce Makov č. 9/2019 o poskytovaní opatrovateľskej služby zabezpečuje Opatrovateľskú službu, ktorá je jednou z foriem sociálnych služieb na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku. Túto službu môže využiť občan s trvalým pobytom v Makove. Opatrovateľská služba je

    Zistiť viac

Sme na Facebooku

Kalendár podujatí

Žiadna udalosť nebola nájdená!

Najnovšie