• Memorandum národa slovenského oslávi 160 rokov

  Memorandum národa slovenského oslávi 160 rokov0

  Memorandum národa slovenského z roku 1861 bolo a stále je jedným z pilierov slovenskej štátnosti. Výsledkom zhromaždenia bolo prijatie Memoranda národa slovenského, ktoré patrí medzi kľúčové štátotvorné dokumenty našich novodobých dejín. Osobitný význam má Memorandum z pohľadu Martina. Týmto podujatím sa začal proces premeny dovtedy malého mestečka na centrum národnej kultúry Slovákov. Je preto zákonité, že pripomenutie si 160.

  Zistiť viac
 • Veda a technika získali na pôde Úradu Žilinského kraja ďalšiu podporu

  Veda a technika získali na pôde Úradu Žilinského kraja ďalšiu podporu0

  Žilinská župa sa stala ďalším partnerským samosprávnym krajom Asociácie pre mládež, vedu a techniku AMAVET. Stalo sa tak na základe Memoranda o spolupráci, ktoré dnes podpísala predsedníčka kraja Erika Jurinová spolu s riaditeľkou AMAVETu Gabrielou Kukolovou a zástupcom Partnerského občianskeho združenie I4A – Institute 4 Academy Vladislavom Mičátekom.   Občianske združenie AMAVET už takmer 31 rokov propaguje štúdium

  Zistiť viac
 • Žilinský kraj pripravil program cielenej starostlivosti o zdravie pracovníkov v zdravotníctve

  Žilinský kraj pripravil program cielenej starostlivosti o zdravie pracovníkov v zdravotníctve0

  Počas celého obdobia pandémie Covid-19 je zdravotnícky personál, ako aj ostatní pracovníci   v zdravotníctve vystavení enormnému tlaku. Počet hospitalizovaných pacientov bol  v Žilinskom kraji v porovnaní s ostatnými regiónmi Slovenska jeden z najvyšších a vyžiadal si maximálne úsilie všetkých zložiek. Mnohí pracovníci navyše sami ochorenie Covid-19 prekonali  a dostali sa tak do pozície pacienta. Hoci

  Zistiť viac
 • Žilinská župa otvorí nový moderný študijný odbor pre opatrovateľky

  Žilinská župa otvorí nový moderný študijný odbor pre opatrovateľky1

  Sektor sociálnych služieb v celoslovenskom meradle dlhodobo zápasí s akútnym nedostatkom pracovnej sily. Dôvodmi pre úbytok zamestnancov v sociálnych službách je predovšetkým vysoká náročnosť tohto zamestnania, o ktoré nie je vo verejnosti záujem. Negatívnu prognózu potvrdzuje i Žilinský kraj. Veková štruktúra opatrovateľov v župných zariadeniach atakuje 47 rokov, v prípade sestier je to už 49 rokov. „Vnímame, že priemerný vek zamestnancov v našich

  Zistiť viac
 • Pozvánka na aktivitu Žilinského samosprávneho kraja0

  Podpis memoranda o spolupráci medzi ŽSK a OZ Akadémia vzdelávania a výskumu v sociálnych službách. Podujatie prebehne v pondelok 10. mája 2021 o 15.00 hod. na Úrade Žilinského kraja v priestoroch zasadacej miestnosti. Hlavnou myšlienkou memoranda je spolupráca v rámci zabezpečenia kvalitného vzdelávania v sociálnych službách. Žilinský samosprávny kraj bude prvý kraj v spustení učebného programu experimentálneho vzdelávania odborných asistentov/pestúnov.

  Zistiť viac
 • Predstavitelia miest Ružomberok, Liptovský Mikuláš a okolitých obcí podpísali Memorandum o spoločnom rozvoji

  Predstavitelia miest Ružomberok, Liptovský Mikuláš a okolitých obcí podpísali Memorandum o spoločnom rozvoji0

  Integrovaná územná stratégia je komplexná rozvojová stratégia územia integrujúca všetky aspekty rozvoja a rozvojové aktivity v území. Integrované územné stratégie sú spracované ako Programy hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja samosprávnych krajov v spolupráci so sociálno-ekonomickými partnermi. Zároveň sú základnou stratégiou pre zabezpečenie integrovaného územného rozvoja podporovaného nástrojmi EÚ. Stratégia udržateľného mestského rozvoja je nástrojom na podporu využitia rozvojového potenciálu

  Zistiť viac
 • Žilinský kraj nadviazal spoluprácu v oblasti zdravotníctva

  Žilinský kraj nadviazal spoluprácu v oblasti zdravotníctva0

  Žilinský samosprávny kraj podpísal memorandum o porozumení a spoluprácu s Univezitou Komenského v Bratislave, Jesseniovou lekárskou fakultou v Martine a Martinským centrom pre biomedicínu JLF UK v Martine. Cieľom memoranda je rozvoj vzdelávacích a výskumných aktivít v oblasti zdravotníctva. Zmluvné strany sa zaviazali vytvoriť koncepciu, v rámci ktorej bude možný rozvoj a  spolupráca v oblasti prevencie, diagnostiky a liečby závažných

  Zistiť viac

Sme na Facebooku

Kalendár podujatí

Žiadna udalosť nebola nájdená!

Najnovšie