• Anglicko – výstava neprofesionálneho fotografa Radoslava Grešáka

  Anglicko – výstava neprofesionálneho fotografa Radoslava Grešáka0

  V galérii Turistického centra  pod Orlojom v Starej Bystrici sprístupnili autorskú výstavu neprofesionálneho fotografa Radoslava Grešáka z Čadce, člena Štúdia neprofesionálnych výtvarníkov Kysuckého kultúrneho strediska v Čadci .  Regionálnu výstavu neprofesionálnej fotografickej tvorby pripravilo Kysucké kultúrne stredisko v Čadci, príspevková organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja,  v spolupráci s obcou Stará Bystrica. Študent čadčianskeho gymnázia sa začal intenzívnejšie

  Zistiť viac
 • Distribúcia zakúpených respirátorov a sponzorsky darovaných rúšok v obci Stará Bystrica

  Distribúcia zakúpených respirátorov a sponzorsky darovaných rúšok v obci Stará Bystrica0

  S cieľom zamedziť šírenie ochorenia COVID-19 a ochrániť zdravie nás všetkých, zakúpila Obec Stará Bystrica pre každého obyvateľa od 3. roku veku 2 ks respirátorov FFP2. Zároveň, v týchto dňoch nemenovaná spoločnosť so sídlom v Čadci darovala bezplatne pre každého občana našej obce 5 ks bavlnených rúšok.  Uvedené respirátory v celkovom počte cca 5400 ks

  Zistiť viac
 • Potvrdenie o žití opäť dočasne bez overenia

  Potvrdenie o žití opäť dočasne bez overenia0

  Česká správa sociálního zabezpečení oznamuje dôchodcom poberajúcim dôchodok z Českej republiky, že vlastnoručný podpis na Potvrdení o žití nemusí byť v tomto období úradne overený. Tlačivo je potrebné vypísať, vlastnoručne podpísať, uviesť dátum a na miesto úradnej pečiatky je potrebné napísať krátke zdôvodnenie: „Podpis neoverený z dôvodu pandémie COVID-19“. Zdroj: obec Stará Bystrica

  Zistiť viac
 • Aj žiaci 1.stupňa na ZŠ Stará Bystrica prejdú na dištančnú formu vyučovania

  Aj žiaci 1.stupňa na ZŠ Stará Bystrica prejdú na dištančnú formu vyučovania0

  ZŠ s MŠ Stará Bystrica oznamuje, že od 26. októbra 2020 do 29. októbra 2020 sa po dohode so zriaďovateľom a rozhodnutím riaditeľky školy prerušuje školské vyučovanie prezenčnou formou v škole i pre žiakov 1.-4. ročníka základnej školy. Žiaci 1. stupňa sa budú vzdelávať od 26. októbra 2020 dištančne. Od 30. októbra 2020 do 2.

  Zistiť viac
 • Plánované asfaltácie v obci Stará Bystrica

  Plánované asfaltácie v obci Stará Bystrica0

  Obec Stará Bystrica informuje o aktuálne plánovaných asfaltáciách: – miestna komunikácia pri píle (RD pána Jatiho, pána Chrenu….) – miestna komunikácia za nákupným strediskom (RD pána Križku, pána Maluniaka…) – miestna komunikácia za nákupným strediskom, ľavá vetva (RD pána Klosku, pána Tomčalu…) – miestna komunikácia za nákupným strediskom, stredná vetva (RD pána Muchu, pána Hančinského…)

  Zistiť viac
 • Obec Stará Bystrica žiada vyparkovať autá pri cintoríne

  Obec Stará Bystrica žiada vyparkovať autá pri cintoríne0

  Obec Stará Bystrica oznamuje, že v stredu 30.09.2020 bude prebiehať realizácia kanalizačných prípojok v uličke k židovskému cintorínu. Z uvedeného dôvodu prosíme vodičov, aby si v skorých ranných hodinách (najneskôr do 7.00 h) vyparkovali svoje osobné motorové vozidlá, nakoľko ulička bude neprejazdná. Zdroj: obec Stará Bystrica

  Zistiť viac
 • Pozývame vás na výstavu Poézia jednoduchosti v Starej Bystrici

  Pozývame vás na výstavu Poézia jednoduchosti v Starej Bystrici0

  Srdečne vás pozývame na zhliadnutie ďalšej novej výtvarnej výstavy nazvanej Poézia jednoduchosti, ktorú pre vás pripravilo Kysucké kultúrne stredisko v Čadci, organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja v spolupráci s Obcou Stará Bystrica. Svoju tvorbu vám v priestoroch Turistického centra pod Orlojom v termíne od 19. 9. – 25. 10. 2020 predstaví JANKA BELKOVÁ,

  Zistiť viac
 • Hodové slávnosti v Starej Bystrici sa rušia

  Hodové slávnosti v Starej Bystrici sa rušia0

  Vzhľadom na zhoršujúcu sa epidemiologickú situáciu a nárast pozitívnych osôb na ochorenie COVID-19 a na základe pokynov Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Čadci a odporúčania Krízového štábu obce Stará Bystrica pristúpila Obec Stará Bystrica k zrušeniu organizácie kultúrneho podujatia počas Hodových slávností, ktoré sa mali konať dňa 27. septembra 2020. Uvedené opatrenie platí aj pre stánkový

  Zistiť viac
 • V areáli Lánov v Starej Bystrici vznikne ďalšia upravená zelená plocha

  V areáli Lánov v Starej Bystrici vznikne ďalšia upravená zelená plocha0

  V miestnej časti Lány prebiehajú prípravné práce k revitalizácii ďalšieho verejného priestranstva. Obec Stará Bystrica uvedeným zámerom plynule nadviaže na líniovú výsadbu pri športových a relaxačných plochách a cestnú alej pri verejnom oddychovom parku, čím sa celé územie esteticky a funkčne zhodnotí. Projekt je financovaný z programu ochrany ovzdušia. Vznikne tu nová pešia komunikácia, ktorá

  Zistiť viac
 • Upozornenie občanov Starej Bystrice ohľadom novovybudovanej kanalizácie

  Upozornenie občanov Starej Bystrice ohľadom novovybudovanej kanalizácie0

  Združenie „Stredné Kysuce Strabag-Inpek-Arprog“ dôrazne upozorňuje občanov na zákaz vypúšťania odpadových vôd do novovybudovanej kanalizácie. Zhotoviteľ stavby bude monitorovať dodržiavanie tohto zákazu. Prípadné nelegálne vypúšťanie odpadových vôd do kanalizácie bude riešené v priestupkovom konaní. Zdroj: obec Stará Bystrica

  Zistiť viac

Sme na Facebooku

Kalendár podujatí

Žiadna udalosť nebola nájdená!

Najnovšie