• Zápis do materských škôl v Žiline je možný do 14. mája

  Zápis do materských škôl v Žiline je možný do 14. mája0

  Prijímanie detí do materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Žilina na školský rok 2021/2022 sa uskutoční od 12. do 14. mája. V uvedenom termíne budú riaditeľky, prípadne iní poverení pedagogickí zamestnanci, dávať a preberať žiadosti od rodičov. Zákonný zástupca dieťaťa je povinný materskej škole doručiť písomnú žiadosť spolu s  potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa od

  Zistiť viac
 • Zápisy detí do škôl v Liptovskom Mikuláši začínajú už 12. apríla

  Zápisy detí do škôl v Liptovskom Mikuláši začínajú už 12. apríla0

  Zápis detí do materských a základných škôl v Liptovskom Mikuláši sa v tomto roku vzhľadom na pandemickú situáciu uskutoční trochu inak. Termíny a postup pri zápisoch do škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta priblížila vedúca odboru školstva mestského úradu Marta Gerbocová.  Keďže bol znovu predĺžený núdzový stav, zápis detí do 1. ročníka ZŠ sa bude organizovať

  Zistiť viac
 • V Dolnom Kubíne bude zápis prvákov do základných škôl od 15. do 23. apríla

  V Dolnom Kubíne bude zápis prvákov do základných škôl od 15. do 23. apríla0

  Aj v Dolnom Kubíne nastáva v apríli obdobie zápisov do prvého ročníka základných škôl pre rodičov detí, ktoré by mali nastúpiť od nového školského roka 2021/2022 na povinnú školskú dochádzku. Vzhľadom k úplnému uzatvoreniu škôl a na základe prijatých opatrení v oblasti školstva v súvislosti s eliminovaním rizika ochorenia COVID-19 sa bude zápis na štyroch

  Zistiť viac
 • Zápis do prvých ročníkov v Kysuckom Novom Meste

  Zápis do prvých ročníkov v Kysuckom Novom Meste0

  Zápis detí do prvých ročníkov základných škôl sa obvykle uskutočňuje za osobnej prítomnosti detí a rodičov v základnej škole. Vzhľadom na epidemickú situáciu sa zápis v základných školách  v Kysuckom Novom Meste bude organizovať v termíne: štvrtok 1. apríla 2021 a utorok 6. apríla 2021 od 13.00 hod. –  do 17.30 hod. bez osobnej prítomnosti

  Zistiť viac
 • Zápis detí do prvých ročníkov základných škôl sa v Žiline uskutoční od 7. do 9. apríla

  Zápis detí do prvých ročníkov základných škôl sa v Žiline uskutoční od 7. do 9. apríla0

  Zápisy žiakov do prvých ročníkov základných škôl na školský rok 2021/2022 sa v Žiline uskutočnia od 7. do 9. apríla v čase od 14.00 hod. do 18.00 hod. Ak bude v čase konania zápisov pretrvávať mimoriadna situácia v súvislosti s ochorením COVID-19, zápisy sa budú organizovať bez osobnej prítomnosti detí. Komunikácia školy so zákonnými zástupcami sa

  Zistiť viac
 • Zápis prvákov v Kysuckom Novom Meste

  Zápis prvákov v Kysuckom Novom Meste0

  Podľa platného všeobecne záväzného nariadenia o určení času a miesta konania zápisu do 1. ročníkov ZŠ v Kysuckom Novom Meste, bol termín stanovený na 1. a 2. apríla. Z dôvodu veľkonočných sviatkov, termíny zápisu budú v zmysle vyššie uvedeného VZN posunuté na 1. apríla a 6. apríla 2021 v čase od 13,00 do 17,30 hod.

  Zistiť viac
 • Termín zápisu budúcich prvákov ZŠ Svrčinovec sa blíži ku koncu

  Termín zápisu budúcich prvákov ZŠ Svrčinovec sa blíži ku koncu0

  Vzhľadom na obnovenie prevádzky ZŠ, žiadame rodičov budúcich prvákov, aby sa v dňoch 23.06.2020 /utorok/ až 26.06.2020 /piatok/ v čase od 11.00 hod do 15.30 hod dostavili do základnej školy na dokončenie zápisu. Rodičia budúcich prvákov si prenesú občiansky preukaz. V prípade neprítomnosti druhého rodiča je potrebné si priniesť podpísané čestné vyhlásenie a rodný list dieťaťa. Finančná

  Zistiť viac
 • Súkromná základná umelecká škola v Lietavskej Lúčke prijíma prihlášky

  Súkromná základná umelecká škola v Lietavskej Lúčke prijíma prihlášky0

  Súkromná základná umelecká škola Anima Libera, Lietavská Lúčka, prijíma v šk. roku 2020/21 aj v našej škole žiakov na štúdium v odboroch: hudobný (gitara, klavír, husle, spev) výtvarný a tanečný. Prihlášku na štúdium si môžete stiahnuť na www.szus-lietavska-lucka5.webnode.sk a vypísanú poslať: 1. na školský mal: szus.lietavskalucka@gmail.com 2. poštou na adresu: SZUŠ Anima Libera, Námestie M. R. Štefánika

  Zistiť viac
 • Zápis do školy a škôlky teraz po novom. Zoznam MŠ a ZŠ v Čadci

  Zápis do školy a škôlky teraz po novom. Zoznam MŠ a ZŠ v Čadci0

  Chystáte sa tento rok na zápis do základnej alebo materskej školy? Prečítajte si, aké zmeny vás počas pandémie čakajú. Ako bude prebiehať a ktoré doklady nemusíte teraz prikladať? Momentálny postup je nasledovný: Zápis do školy Každé dieťa, ktoré do 31.8. 2020 dovŕši 6 rokov musí byť zapísané do základnej školy. Najčastejšie je dieťa zapísané do tzv. spádovej

  Zistiť viac
 • Zápisy žiakov do prvých ročníkov základných škôl v Žiline od 15. do 17. apríla

  Zápisy žiakov do prvých ročníkov základných škôl v Žiline od 15. do 17. apríla0

  Zápisy žiakov do prvých ročníkov základných škôl na školský rok 2020/2021 sa v Žiline uskutočnia od 15. do 17. apríla. Na základe preventívnych opatrení proti šíreniu nového koronavírusu sa zápisy uskutočnia elektronicky, bez prítomnosti detí. Ak rodičia dieťaťa nemajú možnosť elektronickej komunikácie, môžu školu, o ktorú majú záujem, kontaktovať telefonicky. Zákonní zástupcovia vyplnia elektronickú prihlášku zverejnenú na

  Zistiť viac

Sme na Facebooku

Kalendár podujatí

Žiadna udalosť nebola nájdená!

Najnovšie