• Mestské zastupiteľstvo v Liptovskom Mikuláši sa uskutoční prostredníctvom videokonferencie

  Mestské zastupiteľstvo v Liptovskom Mikuláši sa uskutoční prostredníctvom videokonferencie0

  Mestské zastupiteľstvo v Liptovskom Mikuláši (19.11.2020) bude prvýkrát prostredníctvom videokonferencie. Pozvánku na rokovanie formou online sa rozhodli zaslať predstavitelia mesta kvôli opakujúcemu sa výskytu pozitívne testovaných zamestnancov na mestskom úrade. Mesto o tom informuje na svojej stránke. „Takýto spôsob rokovania je v súčasnej situácii bežne samosprávami praktizovaný, okrem iných napríklad aj rokovanie zastupiteľstva Žilinského samosprávneho

  READ MORE
 • Mestské zastupiteľstvo v Trstenej má novú poslankyňu

  Mestské zastupiteľstvo v Trstenej má novú poslankyňu0

  Mestské zastupiteľstvo v Trstenej má od 13.10.2020 novú poslankyňu, ktorou sa stala Ing. Helena Oravcová vo volebnom obvode č.3. Nahradila tak poslanca Juraja Šurinu, ktorý sa vzdal poslaneckého mandátu. Mesto o tom informuje na svojej stránke. Zdroj: Mesto Trstená

  READ MORE
 • V Klokočove sa uskutoční zasadnutie obecného zastupiteľstva

  V Klokočove sa uskutoční zasadnutie obecného zastupiteľstva0

  V súlade § 13, ods. 4, písm. a, zákona SNR č. 369/90 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam a zároveň Vás pozývam na devätnáste zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Klokočov dňa 28. augusta 2020 o 09:00 hod. (piatok) v Zasadacej miestnosti Obecného úradu Klokočov s nasledovným programom:   Otvorenie zasadnutia 2. Určenie zapisovateľa

  READ MORE
 • V Turčianskych Tepliciach sa uskutoční Mestské zastupiteľstvo

  V Turčianskych Tepliciach sa uskutoční Mestské zastupiteľstvo0

  Primátor mesta Turčianske Teplice Mgr. Igor Hus zvoláva IV. zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Turčianske Teplice na 20. 8. 2020 o 15.00 hod. v zasadačke Mestského úradu Turčianske Teplice na I. poschodí. Mesto o tom informuje na svojej stránke. Program:  Otvorenie  Návrh na zrušenie Základnej školy s materskou školou Školská 447/2, Turčianske Teplice pre účely realizácie zmeny organizačnej štruktúry

  READ MORE
 • V Rajci sa vo štvrtok uskutoční zasadnutie mestského zastupiteľstva

  V Rajci sa vo štvrtok uskutoční zasadnutie mestského zastupiteľstva0

  V zmysle §13 ods. 4 písm. a) Zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení zvolávam zasadnutie mestského zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 13. augusta 2020 o 16.00 h vo veľkej zasadačke Mestského úradu Rajec. Návrh programu: Otvorenie, určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice, schválenie programu LHODOL, s.r.o. Dolkam Šuja – schválenie kúpnej zmluvy

  READ MORE
 • V Martine sa uskutoční rokovanie Mestského zastupiteľstva

  V Martine sa uskutoční rokovanie Mestského zastupiteľstva0

  Primátor mesta Martin Ján Danko zvoláva na 4.8.2020 o 10.00 hod. zasadnutie Mestského zastupiteľstva do priestorov veľkej zasadačky Mestského úradu. Mesto o tom informuje na svojej stránke. Program 1. Otvorenie 2. Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice 3. Schválenie programu 4. Návrhy na schválenie dotácií v súlade s VZN č. 105 o poskytovaní dotácií z

  READ MORE
 • V Terchovej sa v piatok bude konať zasadnutie obecného zastupiteľstva

  V Terchovej sa v piatok bude konať zasadnutie obecného zastupiteľstva0

  V obci Terchová sa bude 10. júla 2020 konať zasadnutie obecného zastupiteľstva v zasadačke obecného úradu v Terchovej o 9:00 hod. Program OZ nájdete v pozvánke. Jednotlivé body programu nájdete po kliknutí na tento odkaz Zdroj: obec Terchová

  READ MORE
 • V Dolnom Kubíne sa uskutoční rokovanie Mestského zastupiteľstva

  V Dolnom Kubíne sa uskutoční rokovanie Mestského zastupiteľstva0

  Najbližšie rokovanie Mestského zastupiteľstva v Dolnom Kubíne sa uskutoční vo štvrtok 25. júna 2020 o 14.00 hod. v estrádnej sále Mestského kultúrneho strediska v Dolnom Kubíne. Jedným z bodov, o ktorom budú rozhodovať poslanci je napríklad udelenie cien Mesta Dolný Kubín či opätovné schválenie poskytnutia dotácií mesta na rok 2020. Okrem toho sa poslanci budú

  READ MORE
 • V Martine sa vo štvrtok uskutoční Mestské zastupiteľstvo

  V Martine sa vo štvrtok uskutoční Mestské zastupiteľstvo0

  Primátor mesta Ján Danko zvolal na 25.6.2020 o 9.00 hod. pokračovanie Mestského zastupiteľstva zo 4.6.2020 a na ten istý deň o 10.00 hod. nové riadne rokovanie MsZ. Mesto Martin o tom informuje na svojej stránke. Program 1. Otvorenie 2. Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice 3. Schválenie programu 4. Správa o plnení termínovaných uznesení MsZ

  READ MORE
 • Výšku príspevkov na školské zariadenia v Liptovskom Hrádku upravili

  Výšku príspevkov na školské zariadenia v Liptovskom Hrádku upravili0

  Poslanci mestského zastupiteľstva v Liptovskom Hrádku prerokovali určenie výšky príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je mesto Liptovský Hrádok. Mesto o tom informuje na svojej stránke. Príspevok za pobyt dieťaťa v materskej škole bol v školskom roku 2019/2020 vo výške 13 eur, v nasledujúcom školskom roku bude 15 eur.

  READ MORE

Sme na Facebooku

Kalendár podujatí

Žiadna udalosť nebola nájdená!

Najnovšie