• Mestské zastupiteľstvo rokovalo online, schválilo nové ulice v Žiline aj úľavy pre podnikateľov

  Mestské zastupiteľstvo rokovalo online, schválilo nové ulice v Žiline aj úľavy pre podnikateľov0

  Súkromní podnikatelia, ktorí prevádzkujú letné terasy v Žiline, budú môcť aj v tomto roku využiť pomoc od mesta. Výška nájomného za pozemky pod letnými terasami, ktoré v minulom roku mestskí poslanci zmenili na symbolické jedno euro, ostáva v období od 1. apríla do 31. októbra 2021 nezmenená. Rozhodlo o tom mestské zastupiteľstvo v Žiline, ktoré

  Zistiť viac
 • Krajskí poslanci schválili kľúčový dokument na rok 2021

  Krajskí poslanci schválili kľúčový dokument na rok 20210

  Poslanci Žilinského samosprávneho kraja rokovali v pondelok 21. decembra 2020 naposledy v tomto roku. Hlavnou témou bol návrh rozpočtu na roky 2021-2023, opäť otvorili aj úpravu všeobecne záväzného nariadenia o poskytovaní príspevkov a dotácií školám a školským zariadeniam. Neistý vývoj Žilinský samosprávny kraj bude v nasledujúcom roku hospodáriť s vyrovnaným rozpočtom 233 577 384 eur.

  Zistiť viac
 • Krajskí poslanci budú rokovať ešte raz v tomto roku

  Krajskí poslanci budú rokovať ešte raz v tomto roku0

  Poslanci Žilinského samosprávneho kraja budú v pondelok 21. decembra 2020 rokovať naposledy v tomto roku. Vzhľadom na bezpečnostné opatrenia sa stretnú opäť online prostredníctvom videokonferencie. Hlavnou témou bude návrh rozpočtu na roky 2021-2023, po druhýkrát sa otvorí aj úprava všeobecne záväzného nariadenia o poskytovaní príspevkov a dotácií školám a školským zariadeniam. Krajskí poslanci budú rokovať

  Zistiť viac
 • Záznam zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Kysuckom Novom Meste

  Záznam zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Kysuckom Novom Meste0

  Vo štvrtok 10. decembra 2020 sa konalo 19. zasadnutie Mestského zastupiteľstva Kysuckého Nového Mesta. Vo videu si môžete pozrieť záznam rokovania.   Zdroj: Kysucké Nové Mesto

  Zistiť viac
 • VIDEO: Zasadnutie obecného zastupiteľstva v obci Makov

  VIDEO: Zasadnutie obecného zastupiteľstva v obci Makov0

  Pozrite si video zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v obci Makov zo dňa 2. decembra 2020 Program: Program:  1. Otvorenie, schválenie overovateľov zápisnice, programu rokovania, určenie zapisovateľky. Predkladá: Martin Pavlík, starosta obce 2. Kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva Predkladá: Elena Trebulová, hlavná kontrolórka obce 3. Schválenie 3. úpravy rozpočtu Obce Makov pre rok 2020 Predkladá: Ing. Irena

  Zistiť viac
 • Mestské zastupiteľstvo v Liptovskom Mikuláši sa uskutoční prostredníctvom videokonferencie

  Mestské zastupiteľstvo v Liptovskom Mikuláši sa uskutoční prostredníctvom videokonferencie0

  Mestské zastupiteľstvo v Liptovskom Mikuláši (19.11.2020) bude prvýkrát prostredníctvom videokonferencie. Pozvánku na rokovanie formou online sa rozhodli zaslať predstavitelia mesta kvôli opakujúcemu sa výskytu pozitívne testovaných zamestnancov na mestskom úrade. Mesto o tom informuje na svojej stránke. „Takýto spôsob rokovania je v súčasnej situácii bežne samosprávami praktizovaný, okrem iných napríklad aj rokovanie zastupiteľstva Žilinského samosprávneho

  Zistiť viac
 • Mestské zastupiteľstvo v Trstenej má novú poslankyňu

  Mestské zastupiteľstvo v Trstenej má novú poslankyňu0

  Mestské zastupiteľstvo v Trstenej má od 13.10.2020 novú poslankyňu, ktorou sa stala Ing. Helena Oravcová vo volebnom obvode č.3. Nahradila tak poslanca Juraja Šurinu, ktorý sa vzdal poslaneckého mandátu. Mesto o tom informuje na svojej stránke. Zdroj: Mesto Trstená

  Zistiť viac
 • V Klokočove sa uskutoční zasadnutie obecného zastupiteľstva

  V Klokočove sa uskutoční zasadnutie obecného zastupiteľstva0

  V súlade § 13, ods. 4, písm. a, zákona SNR č. 369/90 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam a zároveň Vás pozývam na devätnáste zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Klokočov dňa 28. augusta 2020 o 09:00 hod. (piatok) v Zasadacej miestnosti Obecného úradu Klokočov s nasledovným programom:   Otvorenie zasadnutia 2. Určenie zapisovateľa

  Zistiť viac
 • V Turčianskych Tepliciach sa uskutoční Mestské zastupiteľstvo

  V Turčianskych Tepliciach sa uskutoční Mestské zastupiteľstvo0

  Primátor mesta Turčianske Teplice Mgr. Igor Hus zvoláva IV. zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Turčianske Teplice na 20. 8. 2020 o 15.00 hod. v zasadačke Mestského úradu Turčianske Teplice na I. poschodí. Mesto o tom informuje na svojej stránke. Program:  Otvorenie  Návrh na zrušenie Základnej školy s materskou školou Školská 447/2, Turčianske Teplice pre účely realizácie zmeny organizačnej štruktúry

  Zistiť viac
 • V Rajci sa vo štvrtok uskutoční zasadnutie mestského zastupiteľstva

  V Rajci sa vo štvrtok uskutoční zasadnutie mestského zastupiteľstva0

  V zmysle §13 ods. 4 písm. a) Zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení zvolávam zasadnutie mestského zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 13. augusta 2020 o 16.00 h vo veľkej zasadačke Mestského úradu Rajec. Návrh programu: Otvorenie, určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice, schválenie programu LHODOL, s.r.o. Dolkam Šuja – schválenie kúpnej zmluvy

  Zistiť viac

Sme na Facebooku

Kalendár podujatí

Žiadna udalosť nebola nájdená!

Najnovšie