Na UNIZA sa otvorila brána do vesmíru

Na UNIZA sa otvorila brána do vesmíru

Naši odborníci sa môžu intenzívnejšie zapájať do výskumných projektov ESA (Európska vesmírna agentúra). UNIZA získala „vesmírny projekt“ a po prvýkrát sa stala koordinátorom projektu. Spoločne s priemyselnými partnermi SPINEA Technologies a THALES Alenia Space bude vyvíjať elektronické systémy s pokročilou technológiou pre potreby napájania stavebných blokov vesmírnych robotických ramien. Výsledky projektu majú načrtnúť možnosti zvyšovania energetickej efektivity a sebestačnosti vesmírnych robotických ramien.

Dostupnosť elektrickej energie vo vesmíre je limitovaná využitím fotovoltických panelov a adekvátnym zásobníkom elektrickej energie. Jej dôležitým zdrojom generovanie je práve rekuperácia, avšak v prípade batériových zásobníkov sú vlastnosti akumulácie obmedzené a  značná časť energie sa stratí v podobe tepla. Ako získať maximum rekuperovanej elektrickej energie a využívať ju pre potreby ďalšej prevádzky vesmírneho robotického ramena? Riešením je výskum progresívneho elektronického systému.

O naplnenie cieľov výskumného projektu Pokročilý elektronický systém využívajúci superkondenzátory sa postará špičkový tím odborníkov UNIZA, ktorý má vynikajúce skúsenosti s výskumom v oblasti výkonových polovodičových systémov a elektrických pohonov. Vesmírne prostredie v projekte budú riešiť dvaja priemyselní partneri: Thales Alenia Space, francúzska spoločnosť vyvíjajúca dlhodobo vesmírne systémy pre rôzne misie ESA a Spinea Technologies (pobočka SK), ktorá je lídrom vo vývoji mechatronických systémov, robotických ramien a aktuátorov.

Výnimočnosť projektu spočíva vo výskume možností využitia perspektívnych elektronických prvkov a energetických systémov. Spolupráca UNIZA a priemyselných partnerov rovnako ako prepojenie  mechatronického a elektronického systému môžu významne prispieť k zvyšovaniu energetickej efektivity a sebestačnosti vesmírnych robotických ramien. Ak sa očakávané ciele podarí dosiahnuť, odborníci z UNIZA spolu s priemyselnými partnermi budú riešiť ďalší level – navrhnutý a skonštruovaný systém adaptovať pre potreby prevádzkovania vo vesmírnom prostredí.

„Pre konzorcium projektu a UNIZA ako koordinátora vyplýva pre budúcnosť jasné smerovanie výskumno-vývojových aktivít aj do vesmírneho priestoru, nakoľko UNIZA sa týmto projektom stáva hrdým partnerom Európskej vesmírnej agentúry,“ povedal prof. Michal Frivaldský, projektový manažér z FEIT UNIZA. Hlavný riešiteľský tím je zostavený z členov Fakulty elektrotechniky a informačných technológií (FEIT UNIZA), doba riešenia projektu je 18 mesiacov. Na inžinierskych úlohách sa začína pracovať v marci 2023, no tímy odborníkov a partnerov úzko spolupracujú už teraz.

Európska vesmírna agentúra (ESA)  je medzivládna organizácia s cieľom podporovať a propagovať výskum vesmíru a vesmírnych technológií v jej členských, resp. spolupracujúcich štátoch. Po americkej NASA a ruskej ROSKOSMOS je treťou najvýznamnejšou vesmírnou agentúrou sveta a najväčšou výskumno-vývojovou organizáciou Európy.

 

 

 

Podobné články

Napísať komentár

Vaša emailová adresa nebude zverejnená. Povinné polia sú označené *

Sme na Facebooku

Kalendár podujatí

Žiadna udalosť nebola nájdená!

Najčítanejšie články

Mohlo by vás zaujímať