Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Dolnom Kubíne upozorňuje, ako predchádzať požiarom počas vykurovacej sezóny

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Dolnom Kubíne upozorňuje, ako predchádzať požiarom počas vykurovacej sezóny
Foto: Ilustračné/Pixabay.com

S nástupom jesene a chladných jesenných dní začína vykurovacie obdobie a spolu s ním aj čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov najmä v objektoch rodinných domov. V tomto období však zaznamenávame zvýšený počet výjazdov hasičov k požiarom práve v týchto stavbách. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Dolnom Kubíne Vám ako príslušný orgán štátnej správy na úseku ochrany pred požiarmi zasiela usmernenie na úseku ochrany pred požiarmi v priebehu vykurovacej sezóny. Mesto Dolný Kubín o tom informuje na svojej stránke.

Požiare v čase vykurovacieho obdobia vznikajú
– v dôsledku nesprávnej a neodbornej inštalácie spotrebičov,
– z dôvodu absentujúceho čistenia a kontroly komínov (nezabezpečenie
čistenia a kontroly komínov osobou s odbornou spôsobilosťou),
– z vyhorenia sadzí v komínovom telese (usádzanie sadzí používaním
nevhodného paliva v palivovom spotrebiči),
– z nedbalosti a neopatrnosti pri manipulácii s otvoreným ohňom, horľavými
látkami alebo so žeravým popolom,
– z dôvodu nedodržania bezpečných vzdialeností na zabudovanie horľavých
materiálov do konštrukcií kozubov a komínových telies,
– z nedodržania bezpečnej vzdialenosti pri inštalácii dymovodu od okolitých
horľavých stavebných konštrukcií,
– od samotných systémov vykurovania,
– v dôsledku nesprávnej obsluhy vykurovacích systémov.

S cieľom predchádzania vzniku požiarov Vám hasiči odporúčajú:
• zabezpečte pravidelné čistenie a kontrolu komínov (zabezpečte si odborné
preskúšanie komínov osobami s odbornou spôsobilosťou),
• skontrolujte stav vykurovacích telies ešte pred ich použitím,
• inštalujte vykurovacie telesá podľa návodu výrobcu,
• vykurujte správnym palivom, určeným výrobcom (spaľovaním domáceho
odpadu, plastov a iných horľavých látok sa zvyšuje riziko vzniku požiaru a
zároveň dochádza k znečisteniu ovzdušia),
• neprekurujte vykurovacie telesá, neskladujte a nesušte v ich blízkosti
horľavé materiály a neponechávajte vykurovacie telesá bez dozoru,
• na rozkurovanie nepoužívajte horľavé kvapaliny (benzín, petrolej, lieh
a pod.),
• dbajte na to, aby vykurovacie telesá – sporáky, pece a pod. boli umiestnené
na nehorľavej podložke stanovených rozmerov a odborne zaústené do
komínových prieduchov,
• popol z vykurovacích telies vysýpajte zásadne do nehorľavých
a uzatvárateľných nádob,
• nenechávajte v činnosti a bez dozoru také spotrebiče, ktorých technické
parametre a vyhotovenie vyžadujú trvalý dozor, ako napr. tepelné
spotrebiče bez automatickej regulácie.

Zdroj: Mesto Dolný Kubín

Podobné články

Napísať komentár

Vaša emailová adresa nebude zverejnená. Povinné polia sú označené *

Sme na Facebooku

Kalendár podujatí

Žiadna udalosť nebola nájdená!

Najčítanejšie články

Mohlo by vás zaujímať