V druhej historickej budove Matice slovenskej v Martine vzniká nová bibliotéka

V druhej historickej budove Matice slovenskej v Martine vzniká nová bibliotéka
Foto: Matica slovenská

Matica slovenská buduje vo svojej sídelnej budove v Martine Bibliotéku Matice slovenskej. Špecializovaná inštitučná knižnica historicky nadväzuje na matičnú bibliotéku, ktorá bola pevnou súčasťou ustanovizne od jej vzniku v roku 1863 až do roku 2000. Po dvadsiatich rokoch od straty Slovenskej národnej knižnice, ktorú Matici slovenskej odobral štát, tak ustanovizeň opäť získa reprezentatívnu knižnicu.

„Na základe knižničného zákona z roku 2000 odobralo ministerstvo kultúry pod vedením vtedajšieho ministra Milana Kňažka viaceré pracoviská a nehnuteľnosti z vnútornej štruktúry Matice slovenskej. Naša ustanovizeň tým prišla o starostlivo získavané knižničné, archívne a muzeálne zbierky podobne ako za uhorských čias v roku 1875. Najmä pre nedostatok financií sme sa až teraz odhodlali k aspoň čiastočnej náprave tohto stavu, aby sme mohli matičiarom i bádateľskej verejnosti poskytovať kvalitnejšie služby,“ vyjadril sa predseda MS Marián Gešper. Ako dodal, bádatelia bežne žiadajú matičný archív o sprístupnenie diel a periodík vydaných Maticou slovenskou, hoci o veľkú časť ustanovizeň prišla práve pred dvadsiatimi rokmi.

Iniciátorom vybudovania novej bibliotéky je riaditeľ Archívu MS Pavol Madura. Bibliotéka MS má za cieľ kompenzovať ustanovizni stratu Slovenskej národnej knižnice. Vznikne scelením príručných knižníc odborných a vedeckých pracovísk MS pod jednu strechu. Hodnotným doplnkom knižnice pre bádateľskú verejnosť bude bohatá zbierka krajanských periodík z Krajanského múzea MS a exilová knižnica dnes uložená v Dome MS v Žiline,“ spresnil riaditeľ archívu. Do bibliotéky sa zaradia knihy Archívu MS, Slovenského literárneho ústavu MS, Slovenského historického ústavu MS, Strediska národnostných vzťahov MS a Krajanského múzea MS. Jej špecializáciou bude oblasť histórie so zameraním na dejiny Matice slovenskej, slovenského národa a Slovenska, archívnictva, pomocných vied historických, literárnej vedy, krajanskej problematiky, národnostných vzťahov, ako aj vydavateľské dielo Matice slovenskej. K dispozícii budú tiež encyklopedické diela, odborné periodiká, edície vedeckých zborníkov, biografie, cudzojazyčné a iné slovníky, no aj tradičná slovenská beletria.

Bibliotéka vzniká vo veľkoplošnom priestore na prízemí druhej historickej budovy MS, ktorý sa po prebúraní priečky dvoch doterajších kancelárií vrátil do pôvodného stavu. Práve tu v roku 1924 naplánoval projektant budovy Ján Palkovič študovňu. V súčasnosti sú dokončené stavebné práce a umiestnená časť regálového nábytku z inventára MS. Matičná bibliotéka bude verejnosti slúžiť prezenčným spôsobom po zaevidovaní všetkých knižničných jednotiek.

Zdroj: Veronika Matušková, hovorkyňa Matice slovenskej

Podobné články

Napísať komentár

Vaša emailová adresa nebude zverejnená. Povinné polia sú označené *

Sme na Facebooku

Kalendár podujatí

Žiadna udalosť nebola nájdená!

Najčítanejšie články

Mohlo by vás zaujímať