XXIII. Kolokvium slovenských, moravských a českých bibliografov

XXIII. Kolokvium slovenských, moravských a českých bibliografov

V dňoch 3.10. – 5.10.2021 sa v Kysuckej knižnici v Čadci v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja uskutočnilo medzinárodné odborné podujatie XXIII. Kolokvium slovenských, moravských a českých bibliografov 2021. Stretnutie odborníkov v oblasti bibliografickej činnosti organizačne zabezpečovala Kysucká knižnica v Čadci, Slovenská asociácia knižníc a Sdružení knihoven ČR – SDRUK pro bibliografii. Hlavným parterom projektu bol Fond na podporu umenia. Bohatý trojdňový program bol zameraný predovšetkým na odborné témy, ale zároveň i na prezentáciu knižnice, mesta, kraja a kysuckých pozoruhodností a atraktivít.

Kolokvium sa uskutočňuje pravidelne od roku 1997 – striedavo na Slovensku, na Morave alebo v Čechách, vždy na začiatku októbra v rámci Mesiaca českej a slovenskej vzájomnosti. Tohtoročný program na Kysuciach začínal v nedeľu popoludní lektorovanou prehliadkou expozície Múzea kysuckej dediny v prírode vo Vychylovke. Riaditeľka Kysuckého múzea pani Helena Kotvasová srdečne privítala účastníkov a uviedla prehliadku prezentáciou na tému „Hodnoty ľudovej architektúry a materiálnej kultúry v Múzeu kysuckej dediny“. Nasledovala prehliadka objektov v skanzene a účasť na kultúrnom programe Obce Zborov nad Bystricou. Zahraničných návštevníkov veľmi zaujala prehliadka stanice a depa lesnej úvraťovej železničky ako i následná prechádzka po hrádzi vodnej nádrže v Novej Bystrici. Nedeľný program pokračoval prehliadkou novodobej dedinskej architektúry, Rínku sv. Michala Archanjela a Orloja v Starej Bystrici s lektorovaným výkladom.

V pondelok privítala účastníkov kolokvia na pôde Kysuckej knižnice v Čadci pani riaditeľka Janka Bírová, ktorá vo svojom príhovore vyjadrila radosť z hojnej účasti bibliografov z Českej republiky a Slovenska i vďaku za spracovanie kvalitných, vysoko odborných príspevkov zúčastnených. V prvom tematickom bloku odborných prednášok pod názvom „Regionálna bibliografia – zdroj informácií o kultúrnom a prírodnom dedičstve regiónov, ochrana životného prostredia v regiónoch“ odzneli zaujímavé príspevky slovenských bibliografov. V druhom bloku „Uspeli vo svete, doma ich nepoznáme“ sa odborníci zamerali na osobnosti, ktoré svoju činnosť rozvíjali v susediacich a úzko prepojených krajinách. Popoludní bol otvorený tretí tematický blok pod názvom J. A. Komenský a vzájomné prieniky vo vzdelávaní a kultúre. Po jeho skončení navštívili účastníci kolokvia expozície Kysuckého múzea a pozreli si zaujímavý filmový dokument o histórii a súčasnosti historickej lesnej úvraťovej železničky v Múzeu kysuckej dediny vo Vychylovke. Nasledovala prehliadka priestorov Kysuckej knižnice v Čadci – jednotlivých úsekov činnosti, študovní, čitární, pamätných izieb a výstavy „Nomádi Európy – príbeh slovenského drotárstva.“ Bohatý odborný program pokračoval až do večerných hodín a pani Iveta Chabadová zaujala svojou prezentáciou „Pozoruhodnosti a atraktivity cestovného ruchu Žilinského kraja“ najmä zahraničných účastníkov. Veľký úspech a humorné zavŕšenie pondelkového programu malo vystúpenie dvoch herečiek Divadelného súboru Jána Palárika v Čadci Kataríny Janesovej a Kataríny Prengelovej. Vtipným dramatizovaným dialógom Ščefa a Jožinka z Kľokenfordu prezentovali v kysuckých krojoch „Nárečia a ľudovú slovesnosť Horných Kysúc s ukážkami“.

Tretí deň Kolokvia 2021 pozostával z dvoch odborných tematických blokov: „Za históriou drotárskeho remesla“ a „Predstaviteľky dobovej českej a slovenskej prózy s vidieckou tematikou. V závere zhodnotila priebeh a prínos kolokvia predsedníčka Sdružení knihoven ČR – SDRUK pro bibliografii pani Eva Svobodová, ktorá vyzdvihla profesionálny prístup pri príprave a realizácii odborného stretnutia bibliografov. Podujatie bolo úspešne ukončené a naplnilo všetky stanovené ciele. Všetci účastníci sa oboznámili s regiónom Kysuce i jeho osobitosťami a odchádzali z Kysúc spokojní s vysokou úrovňou odborného kolokvia bibliografov, ktoré obohatilo aj ich odborné vedomosti. Nasledujúce medzinárodné bibliografické stretnutie sa uskutoční v Hradci Králové.

 

Podobné články

Napísať komentár

Vaša emailová adresa nebude zverejnená. Povinné polia sú označené *

Sme na Facebooku

Kalendár podujatí

Žiadna udalosť nebola nájdená!

Najčítanejšie články

Mohlo by vás zaujímať