43. ročník Sárovej Bystrice bude prebiehať online

43. ročník Sárovej Bystrice bude prebiehať online

Sárova Bystrica je celoslovenská postupová súťaž mladých moderátoriek/redaktoriek a moderátorov/redaktorov, ktorá sa realizuje v troch základných kolách – regionálne, krajské a celoslovenské a ktorá vytvára záujemcom priestor na vlastnú prezentáciu zameranú na moderátorské a hlásateľské schopnosti. Napomáha rozvíjať ústny prejav jednotlivcov, komunikatívne zručnosti i efektívne používanie materinského jazyka.Propozície krajskej postupovej súťaže mladých moderátorov – 43. ročník

Vyhlasovateľ: Stredoslovenské osvetové stredisko v Banskej Bystrici

Organizátor: Krajské kultúrne stredisko v Žiline v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja

Termín konania: utorok 10. november 2020 o 14.00 h

Miesto konania: online – prostredníctvom aplikácie ZOOM

Termín uzávierky súťaže: streda 4. november 2020

Podmienky súťaže:

Súťaže sa môže zúčastniť každý vo veku od 15 do 25 rokov na základe prihlášky, ktorú riadne odošle súťažiaci alebo pedagóg organizátorovi krajskej súťaže do termínu uzávierky. Súťaž je postupová s priamou nomináciou do celoslovenského kola.

Kategórie:
I. kategória: od 15 do 18 rokov

  1. kategória: od 19 do 25 rokov

Súťaž pozostáva z piatich súťažných disciplín:

  1. disciplína:

interpretácia spravodajského textu v trvaní 60 sekúnd; interpretovaný text môže byť zostavený z jednej ucelenej správy alebo z bloku krátkych správ

  1. disciplína:
    interpretácia reklamného textu v trvaní 30 sekúnd

III. disciplína:

vedenie rozhovoru so zaujímavým človekom v trvaní 180 sekúnd

  1. disciplína:

súťažiaci sa predstaví v moderovaní vlastnej relácie v trvaní 120 sekúnd

  1. disciplína:

Reportáž v trvaní 150 sekúnd

Odborná hodnotiaca porota:

Členov odbornej hodnotiacej poroty menuje riaditeľ Krajského kultúrneho strediska v Žiline.

Termín zaslania záväznej prihlášky a súťažného videopríspevku:
Podmienkou účasti je odoslanie elektronickej prihlášky do stredy 4. novembra 2020.

Prihláška do krajského kola súťaže:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScRnaZYU80FM8ElwEhFK0qfqrhYWECAaDS54dlbYgSAWx2ZSA/viewform?usp=sf_link

Prihláška na vzdelávacie semináre:

Stredoslovenské osvetové stredisko v Banskej Bystrici pozýva všetkých mladých moderátorov a redaktorov na online semináre: https://sarovabystrica.sosbb.sk/seminare/

ZÁKLADY PRÍPRAVY TV RELÁCIE

Lektor: Mgr.art. Radoslav Zemančík – tímlíder Centra spravodajstva a publicistiky Rádia REGINA – STRED

Termín: 22.10. o 14.30 h

Kde: Online prostredníctvom aplikácie ZOOM (Seminár Vám bude sprístupnený na základe vyplnenej prihlášky nižšie. Bližšie informácie týkajúce sa pripojenia k semináru Vám budú zaslané na email uvedený v prihláške.)

TECHNICKÉ RIEŠENIE SNÍMANIA A STRIHU SÚŤAŽNÝCH PRÍSPEVKOV

Lektor: Mgr.art. Matúš DRUGA – filmár a dokumentarista

Termín: 23.10. o 14.30 h

Kde: Online prostredníctvom aplikácie ZOOM (Seminár Vám bude sprístupnený na základe vyplnenej prihlášky nižšie. Bližšie informácie týkajúce sa pripojenia k semináru Vám budú zaslané na email uvedený v prihláške.)

ZÁKLADY PRÍPRAVY REPORTÁŽE

Lektorka: Mgr. Martina Kašiarová – Redaktorka TV Markíza

Termín: 29.10. o 14.30 h

Kde: Online prostredníctvom aplikácie ZOOM (Seminár Vám bude sprístupnený na základe vyplnenej prihlášky nižšie. Bližšie informácie týkajúce sa pripojenia k semináru Vám budú zaslané na email uvedený v prihláške.)

Spôsob zaslania súťažného videopríspevku:

Link na stiahnutie súťažného videopríspevku je potrebné vložiť do elektronickej prihlášky. Videopríspevky môžete zasielať cez rôzne úschovne napr. www.wetransfer.com alebo www.ulozto.sk

Súťažný videopríspevok:

súťažný videopríspevok musí pozostávť z piatich blokov – súťažných disciplín (interpretácia spravodajského textu, interpretácia reklamného textu, vedenie rozhovoru so zaujímavým človekom, moderovanie vlastnej relácie a reportáž)

jednotlivé súťažné disciplíny musia byť natočené na jeden záber – nesmú sa strihať

videopríspevok môže byť prestrihnutý len medzi jednotlivými blokmi – disciplínami

jednotlivé disciplíny by nemali presahovať ich stanovené trvanie

celková dĺžka videopríspevku je max. 9 minút.

Technické parametre:

Súťažný videopríspevok je potrebné uložiť vo formáte mp4 a jeho dĺžka nesmie presiahnuť 9 minút!

Priebeh a vyhodnotenie súťaže:

Prezentácia jednotlivých súťažných videopríspevkov, rozborový seminár a vyhlásenie výsledkov prebehne prostredníctvom aplikácie ZOOM v utorok 10. novembra 2020 o 14.00 h. Do celoslovenského kola súťaže postupujú víťazi z každej kategórie. Porota môže navrhnúť na postup do celoslovenského kola aj súťažiacich, ktorí sa umiestnili na druhom mieste v každej kategórii. Tento návrh však organizátor vyššieho stupňa súťaže nemusí akceptovať. Vecné ceny a diplomy budú oceneným autorom zaslané poštou.

Finančné zabezpečenie:

Organizátor krajskej súťaže finančne zabezpečuje výdavky spojené s jej organizačným zabezpečením – odbornú porotu a vecné ceny.

Kontakt – bližšie informácie:

Mgr. Petra Rovderová, provderova@vuczilina.sk, 041/56 259 56, 0915 787 299

Zdroj: Krajské kultúrne stredisko v Žiline

TP
ADMINISTRATOR
PROFIL

Podobné články

Napísať komentár

Vaša emailová adresa nebude zverejnená. Povinné polia sú označené *

Sme na Facebooku

Kalendár podujatí

Žiadna udalosť nebola nájdená!

Najčítanejšie články

Mohlo by vás zaujímať