FIGURA SUI TEMPORIS – tvorivé stretnutie pre neprofesionálnych výtvarníkov

FIGURA SUI TEMPORIS – tvorivé stretnutie pre neprofesionálnych výtvarníkov

Dňa 19. 3. 2022 sa 10 kysuckých neprofesionálnych výtvarníkov v Dome kultúry v Čadci pod vedením prof. Jaroslava Uhela venovalo monotypii, ktorá je „výtvarnou technikou na pomedzí grafiky a maľby. S grafikou má spoločný určitý počet výtlačkov, s maľbou ju spája zas okolnosť, že jednotlivé výtlačky sú čiastočne rozdielne…“ uviedol v teoretickej časti lektor.

V úvode stretnutia sa prítomní oboznámili s tvorivými možnosťami výtvarnej techniky. Prof. Jaroslav Uhel im vysvetlil, čo je to monotyp, prostredníctvom prezentácie ukázal tvorbu známych výtvarníkov ktorí sa venovali aj tejto technike. Spomenul Edgara Degasa, Paula Gauguineho, Jaspera Johnsona, Pabla Picassa. Za zakladateľa monotypie je považovaný Giovanni Benedetto Castiglione (okolo r. 1640). V ďalšej teoretickej časti sa venoval materiálu, ktorý pri tvorbe technikou monotypie môžeme využiť:  matrice, médiá, riedidlá, nástroje na nanášanie farby, palety, materiál, šablóny na tlač a rôzne druhy papiera. Vysvetlil rozdiel medzi aditívnou a subtraktívnou metódou, pričom aditívna metóda využíva pridávanie farieb, vrstiev, a subtraktívnou metódou vznikajú diela odoberaním vrstiev. V úvode tvorivej časti ukázal prítomným práce študentov ako vzor a ukážku toho, čo a ako môžu tvoriť. Profesor výtvarníkov individuálne usmerňoval, pomáhal im počas ich tvorby. Po ukončení tvorivej časti nasledovala hodnotiaca časť. Profesor prízvukoval uplatniť v tvorbe najmä hravosť, odviazanosť a radosť, čo sa nie vždy autorom podarilo. Na to aj profesor poukazoval porovnávaním prác jednotlivých autorov. V rámci vzdelávacieho projektu Naše Kysuce 2021 – Na palete, FIGURA SUI TEMPORIS podujatie pripravilo Kysucké kultúrne stredisko v Čadci, organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja v spolupráci s Mestom Čadca a Domom kultúry v Čadci. Hlavným partnerom podujatia je Fond na podporu umenia, ktorý podujatie z verejných zdrojov podporil.

Mgr. Ľubica Ligocká

KKS v Čadci

Podobné články

Napísať komentár

Vaša emailová adresa nebude zverejnená. Povinné polia sú označené *

Sme na Facebooku

Kalendár podujatí

Žiadna udalosť nebola nájdená!

Najčítanejšie články

Mohlo by vás zaujímať