Upozorňujeme občanov na zvýšené riziko vzniku požiaru

Upozorňujeme občanov na zvýšené riziko vzniku požiaru

Každoročne po zimnom období dochádza ku zvýšeniu výskytu požiarov. Medzi najčastejšie príčiny ich výskytu patria najmä v jarnom období vypaľovanie suchých trávnatých porastov a spaľovanie horľavých odpadov v záhradách a dvoroch.

Týmto spôsobom sa niektorí vlastníci pozemkov snažia zbaviť nechceného odpadu a pritom si neuvedomujú, že táto činnosť môže veľmi ľahko viesť ku vzniku požiaru. V najhorších prípadoch aj k strate na majetku alebo k strate na životoch.

UPOZORŇUJEME občanov, či už fyzickú osobu, právnickú osobu alebo fyzickú osobu-podnikateľa, že v zmysle zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov je ZAKÁZANÉ:

– vypaľovať porasty trávy, bylín, kríkov a stromov,
– zakladať oheň v priestore alebo na miestach, kde by mohlo dôjsť k vzniku požiaru,
– fajčiť, odhadzovať horiace alebo tlejúce predmety, používať otvorený plameň na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru,
– spaľovať horľavé látky na pozemkoch, pre ktoré je vyhlásený čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru a v ich ochrannom pásme.

Táto zakázaná činnosť u fyzickej osoby je z hľadiska ochrany pred požiarmi posudzovaná ako priestupok, za ktorý je možné uložiť pokutu do výšky 331 eur. Právnickej osobe alebo fyzickej osobe-podnikateľovi je možné za nedodržanie zákazu v rámci správneho konania uložiť pokutu do výšky 16 596 eur.

Spaľovať horľavý odpad v záhradách a dvoroch, spaľovať horľavé látky na voľnom priestranstve je možné pri dodržaní povinností vyplývajúcich z vyhlášky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších a to len vtedy, ak nie je vyhlásený čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru. Týmto nie sú dotknuté iné všeobecne záväzné právne predpisy.

Oznam opäť opakujeme, keďže požiare napriek upozorneniam pribúdajú. V utorok 21. apríla museli hasiči zasahovať pri lesnom požiari nad žilinskou mestskou časťou Budatín v ťažko prístupnom teréne, o deň neskôr zasa horel lesný porast v blízkosti cesty 1/18 v smere na Martin, v dôsledku čoho bola cesta uzatvorená v oboch smeroch.

Zdroj: Mesto Žilina

Podobné články

Napísať komentár

Vaša emailová adresa nebude zverejnená. Povinné polia sú označené *

Sme na Facebooku

Kalendár podujatí

Žiadna udalosť nebola nájdená!

Najčítanejšie články

Mohlo by vás zaujímať