• Skríningové testovanie v obci Makov

  Skríningové testovanie v obci Makov0

  Aj keď sa okres Čadca podľa najnovšieho Covid automatu, stále nachádza v červenej zóne a na cestu do zamestnania sa stačí preukázať negatívnym 14-dňovým testom, obec Makov sa rozhodla testovať pravidelne každých 7 dní, nakoľko viacerí občania cestujú za prácou do susedných okresov a cez hranice do ČR, kde sa vyžaduje negatívny 7-dňový test. Našou

  Zistiť viac
 • Klzisko v areáli ZŠ v Makove je opäť v prevádzke

  Klzisko v areáli ZŠ v Makove je opäť v prevádzke0

  Mínusové teploty opäť dovolili tradičným zanietencom pripraviť klzisko nielen pre našich najmenších ale aj pre všetky vekové kategórie – nech si všetci do sýtosti užijú pohyb na čerstvom a hlavne zdravom vzduchu. Urobiť prírodný ľad v našich podmienkach je náročná činnosť, vyžaduje si to určitú časovú a osobnú obetavosť. Veď také nočné zalievanie a nekonečné

  Zistiť viac
 • VIDEO: Zasadnutie obecného zastupiteľstva v obci Makov

  VIDEO: Zasadnutie obecného zastupiteľstva v obci Makov0

  Pozrite si video zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v obci Makov zo dňa 2. decembra 2020 Program: Program:  1. Otvorenie, schválenie overovateľov zápisnice, programu rokovania, určenie zapisovateľky. Predkladá: Martin Pavlík, starosta obce 2. Kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva Predkladá: Elena Trebulová, hlavná kontrolórka obce 3. Schválenie 3. úpravy rozpočtu Obce Makov pre rok 2020 Predkladá: Ing. Irena

  Zistiť viac
 • Zapojte sa do návrhu oddychovej zóny v obci Makov

  Zapojte sa do návrhu oddychovej zóny v obci Makov0

  Obec Makov predstavuje  štúdiu „Oddychovej zóny pod Grapami“, ktorej autorom je Tomáš Perďoch a Marína Ťapajnová z ateliéru artefact. Vedenie obce sa na občanov obracia s prosbou a žiadosťou, aby ste sa zapojili so svojimi nápadmi, návrhmi do pripomienkovania k tomuto verejnému priestoru. Mojím zámerom ako starostu je,aby v tejto časti vzniklo oddychové miesto s

  Zistiť viac
 • V obci Makov budú pre prerušenie dodávky elektriny zatvorené viaceré inštitúcie

  V obci Makov budú pre prerušenie dodávky elektriny zatvorené viaceré inštitúcie0

  Obec Makov informuje svojich občanov, že z dôvodu prerušenia dodávky elektrickej energie bude v utorok 24.11.2020 zatvorený Obecný úrad, Slovenská pošta a Dom kultúry. Z uvedeného dôvodu nebude v tento deň v čase výpadku elektrického prúdu v prevádzke káblová televízia. Obec ďakuje za pochopenie. Zdroj: obec Makov

  Zistiť viac
 • Balíčky plné lásky a prekvapení pre seniorov v Makove

  Balíčky plné lásky a prekvapení pre seniorov v Makove0

  Zariadenie pre seniorov v obci Makov pri príležitosti mesiaca úcty k starším každoročne navštevujú žiaci Základnej školy s krásnym folklórnym programom FS Makovníček. Tento rok je však všetko inak. Obdobie, ktoré zažívame je ťažké. Svoje o tom vedia nielen žiaci, učitelia, rodičia, ale najmä osamelí ľudia ktorí sú umiestnení v rôznych zariadeniach. Neistota, strach, smútok,

  Zistiť viac
 • V obci Makov sa vykoná vývoz a likvidácia objemného a drobného stavebného odpadu

  V obci Makov sa vykoná vývoz a likvidácia objemného a drobného stavebného odpadu0

  Obec Makov oznamuje všetkým občanom a vlastníkom nehnuteľností v obci Makov, že v zmysle platného zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a v zmysle VZN Obce Makov č. 3/2016 o nakladaní s odpadmi v Obci Makov vykoná v dňoch od 12.10.2020 do 16.10.2020 vývoz objemného odpadu a drobného stavebného odpadu v obci. Vývoz sa

  Zistiť viac
 • Informácia pre záujemcov o opatrovateľskú službu v Makove

  Informácia pre záujemcov o opatrovateľskú službu v Makove0

  Obec Makov na základe VZN Obce Makov č. 9/2019 o poskytovaní opatrovateľskej služby zabezpečuje Opatrovateľskú službu, ktorá je jednou z foriem sociálnych služieb na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku. Túto službu môže využiť občan s trvalým pobytom v Makove. Opatrovateľská služba je

  Zistiť viac
 • A čo ja, láska? Zabavte sa na divadelnej komédii v Makove

  A čo ja, láska? Zabavte sa na divadelnej komédii v Makove0

  Dom kultúry Makov a Divadlo Kumšt Teatro vás pozývajú v nedeľu 11. októbra o 17.00 hod  na rozmarnú komédiu Prišla som bojovať o vášho muža…alebo A čo ja, láska? Na zemi kufre a v tvári odhodlanie ženy, ktorá nemá v úmysle opustiť domov jedného zabehnutého manželského páru žijúceho v klasickom stereotype. Odkiaľ sa vzala, kto

  Zistiť viac
 • V obci Makov si pripomenuli 76. výročie SNP

  V obci Makov si pripomenuli 76. výročie SNP0

  Obec Makov, Žilinský samosprávny kraj a Slovenský zväz protifašistických bojovníkov zorganizovali vo štvrtok 27.8.2020 spomienkovú slávnosť 76.výročia SNP pri pamätníku 1.čs partizánskej brigády Jána Žižku v Makove. Slávnosti sa zúčastnili predsedníčka ŽSK p.Erika Jurinová,zástupcovia veľvyslanectva Českej republiky a Ruska p.Zuzana Marková a p.Alexej Kulagin,predseda ObZPB Žilina plk. Juraj Drotár,starostovia a primátori okolitých miest a obcí,poslanci

  Zistiť viac

Sme na Facebooku

Kalendár podujatí

Žiadna udalosť nebola nájdená!

Najnovšie