• Zapojte sa do návrhu oddychovej zóny v obci Makov

  Zapojte sa do návrhu oddychovej zóny v obci Makov0

  Obec Makov predstavuje  štúdiu „Oddychovej zóny pod Grapami“, ktorej autorom je Tomáš Perďoch a Marína Ťapajnová z ateliéru artefact. Vedenie obce sa na občanov obracia s prosbou a žiadosťou, aby ste sa zapojili so svojimi nápadmi, návrhmi do pripomienkovania k tomuto verejnému priestoru. Mojím zámerom ako starostu je,aby v tejto časti vzniklo oddychové miesto s

  READ MORE
 • V obci Makov budú pre prerušenie dodávky elektriny zatvorené viaceré inštitúcie

  V obci Makov budú pre prerušenie dodávky elektriny zatvorené viaceré inštitúcie0

  Obec Makov informuje svojich občanov, že z dôvodu prerušenia dodávky elektrickej energie bude v utorok 24.11.2020 zatvorený Obecný úrad, Slovenská pošta a Dom kultúry. Z uvedeného dôvodu nebude v tento deň v čase výpadku elektrického prúdu v prevádzke káblová televízia. Obec ďakuje za pochopenie. Zdroj: obec Makov

  READ MORE
 • Balíčky plné lásky a prekvapení pre seniorov v Makove

  Balíčky plné lásky a prekvapení pre seniorov v Makove0

  Zariadenie pre seniorov v obci Makov pri príležitosti mesiaca úcty k starším každoročne navštevujú žiaci Základnej školy s krásnym folklórnym programom FS Makovníček. Tento rok je však všetko inak. Obdobie, ktoré zažívame je ťažké. Svoje o tom vedia nielen žiaci, učitelia, rodičia, ale najmä osamelí ľudia ktorí sú umiestnení v rôznych zariadeniach. Neistota, strach, smútok,

  READ MORE
 • V obci Makov sa vykoná vývoz a likvidácia objemného a drobného stavebného odpadu

  V obci Makov sa vykoná vývoz a likvidácia objemného a drobného stavebného odpadu0

  Obec Makov oznamuje všetkým občanom a vlastníkom nehnuteľností v obci Makov, že v zmysle platného zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a v zmysle VZN Obce Makov č. 3/2016 o nakladaní s odpadmi v Obci Makov vykoná v dňoch od 12.10.2020 do 16.10.2020 vývoz objemného odpadu a drobného stavebného odpadu v obci. Vývoz sa

  READ MORE
 • Informácia pre záujemcov o opatrovateľskú službu v Makove

  Informácia pre záujemcov o opatrovateľskú službu v Makove0

  Obec Makov na základe VZN Obce Makov č. 9/2019 o poskytovaní opatrovateľskej služby zabezpečuje Opatrovateľskú službu, ktorá je jednou z foriem sociálnych služieb na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku. Túto službu môže využiť občan s trvalým pobytom v Makove. Opatrovateľská služba je

  READ MORE
 • A čo ja, láska? Zabavte sa na divadelnej komédii v Makove

  A čo ja, láska? Zabavte sa na divadelnej komédii v Makove0

  Dom kultúry Makov a Divadlo Kumšt Teatro vás pozývajú v nedeľu 11. októbra o 17.00 hod  na rozmarnú komédiu Prišla som bojovať o vášho muža…alebo A čo ja, láska? Na zemi kufre a v tvári odhodlanie ženy, ktorá nemá v úmysle opustiť domov jedného zabehnutého manželského páru žijúceho v klasickom stereotype. Odkiaľ sa vzala, kto

  READ MORE
 • V obci Makov si pripomenuli 76. výročie SNP

  V obci Makov si pripomenuli 76. výročie SNP0

  Obec Makov, Žilinský samosprávny kraj a Slovenský zväz protifašistických bojovníkov zorganizovali vo štvrtok 27.8.2020 spomienkovú slávnosť 76.výročia SNP pri pamätníku 1.čs partizánskej brigády Jána Žižku v Makove. Slávnosti sa zúčastnili predsedníčka ŽSK p.Erika Jurinová,zástupcovia veľvyslanectva Českej republiky a Ruska p.Zuzana Marková a p.Alexej Kulagin,predseda ObZPB Žilina plk. Juraj Drotár,starostovia a primátori okolitých miest a obcí,poslanci

  READ MORE
 • Obec Makov vyzýva k údržbe pozemkov

  Obec Makov vyzýva k údržbe pozemkov0

  Obec Makov upozorňuje vlastníkov pôdy na dodržiavanie Zákona NR SR č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy v znení neskorších predpisov. Povinnosťou vlastníka, nájomcu a správcu pozemkov v zmysle § 3 citovaného zákona je okrem iného predchádzať výskytu a šíreniu burín na neobrábaných pozemkoch. Dovoľujeme si Vás preto upozorniť a vyzvať na

  READ MORE
 • O obci Makov sa uskutoční spomienková slávnosť 76. výročia SNP

  O obci Makov sa uskutoční spomienková slávnosť 76. výročia SNP0

  Obec Makov, Žilinský samosprávny kraj a Slovenský zväz protifašistických bojovníkov,  Oblastný výbor Žilina  pozývajú na spomienkovú slávnosť  76. výročia Slovenského národného povstania,ktoré sa uskutoční 27. augusta  2020 o 11.00  hod pri pamätníku 1. čsl. partizánskej brigády J. Žižku v Makove.  Pre účastníkov, ktorí majú záujem o odvoz, bude doprava zabezpečená s odchodom spred budovy Obecného úradu v Makove v čase  od 9.30 hod do 10.30

  READ MORE
 • Augustové aktivity v Zariadení pre seniorov v Makove

  Augustové aktivity v Zariadení pre seniorov v Makove0

  Klienti Zariadenia pre seniorov v Makove sa stretávajú pravidelne v pondelky a stredy pri rozličných aktivitách. Keďže nám začal nový mesiac, spravili sme si v pondelok takpovediac malú pracovnú poradu, na ktorej sme ich informovali o nadchádzajúcich aktivitách, ktoré nás čakajú v auguste. Pri tejto príležitosti nám pani Anička / jedna z klientov ZPS/ pripravila

  READ MORE

Sme na Facebooku

Kalendár podujatí

Žiadna udalosť nebola nájdená!

Najnovšie