V Žiline sa otvárajú školy, prihlásilo sa vyše 4300 detí

V Žiline sa otvárajú školy, prihlásilo sa vyše 4300 detí

Do žilinských základných škôl od 1. júna opätovne nastúpi približne 3 100 detí, čo je 85 % detí z celkového počtu školákov z 1. až 5. ročníkov základných škôl. Do materských škôl sa plánuje vrátiť asi 1 280 detí, čo je asi 55 % z celkového počtu detí, ktoré materské školy navštevujú.

Školy sa na celom území Slovenska sa celoplošne zatvorili od 30. marca na základe rozhodnutia ministra školstva ako súčasť prijatých preventívnych opatrení proti šíreniu nového koronavírusu. V pondelok 25. mája sa na Mestskom úrade v Žiline stretli na spoločnej porade riaditelia materských a základných škôl. Témou rokovania bola organizácia a zabezpečenie znovuotvorenia škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta vzhľadom na preventívne hygienické opatrenia platné na celom území Slovenska.

Žilinské školy sa na otvorenie pripravujú dezinfekciou priestorov školy a tried, zabezpečovaním potrebných dezinfekčných prostriedkov pre osobnú hygienu, ochranných pomôcok či bezdotykových teplomerov. Pokyny k otvoreniu škôl a k organizácii vyučovania od 1. júna nájdu zákonní zástupcovia detí na internetových stránkach jednotlivých škôl, komunikácia sa uskutočňuje aj prostredníctvom aplikácie EduPage či elektronickej pošty. Aktuálne mesto obstaráva dodanie dezinfekčných, hygienických a ochranných prostriedkov na základe sumarizácie za jednotlivé materské a základné školy v meste.

Foto: ilu/Pixabay

Ministerstvo školstva na základe usmernenia Úradu verejného zdravotníctva vydalo k otvoreniu škôl súbor preventívnych opatrení proti zamedzeniu šírenia ochorenia COVID 19. V školských triedach bude môcť byť od 1. júna najviac 20 žiakov, v triedach materských škôl maximálne 15 detí a počíta sa aj so spojenými skupinami. Vytvorená skupina sa nebude meniť, aj keď počet žiakov klesne a nebude dochádzať k migrácií žiakov medzi jednotlivými skupinami. V prípade väčších základných škôl môže byť ranný nástup do školy rozdelený na niekoľko časových úsekov v čase od 7.00 do 8.00 hod. Žiaci budú musieť naďalej nosiť rúška vo všetkých priestoroch školy mimo svoju triedu a skupinu. Pri učení sú rúška odporúčané aj pre učiteľov. V miestnosti, v ktorej sa bude zdržiavať skupina, bude zabezpečené časté a intenzívne vetranie. Školám je zároveň odporúčané organizovať aktivity tak, aby bolo možné väčšiu časť dňa tráviť vonku či už v areáli školy alebo mimo neho podľa podmienok školy.

Systém dobrovoľnej účasti na vyučovaní od 1. júna dáva základným školám zároveň možnosť autonómne organizovať vyučovanie, upravovať obsah a formu vzdelávania. V zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Žilina je 14 základných a 26 materských škôl. V základných školách sa učí celkom 6 174 žiakov a 2 304 detí navštevuje materské školy. Spolu v nich pracuje 703 pedagogických zamestnancov.

Všetko čo potrebujete vedieť:

Kontakty na základné školy v Žiline nájdete tu: http://www.zilina.sk/zoznam-zakladnych-skol/, na základné školy s materskými školami tu: http://www.zilina.sk/zakladne-skoly-s-materskymi-skolami/ a na materské školy tu: http://www.zilina.sk/materske-skoly/.

Odporúčania ministerstva školstva pre základné školy sú dostupné na: https://www.minedu.sk/data/att/16372.pdf a pre materské školy na: https://www.minedu.sk/data/att/16371.pdf.
Rozhodnutie zriaďovateľa – mesta Žilina k otvoreniu materských a základných škôl od 1. júna 2020 nájdete tu: PDF – rozhodnutie zriaďovateľa.

AKTUÁLNE INFORMÁCIE sú dostupné na:

• Internetová stránka: https://koronavirus.zilina.sk
• Informačný e-mail pre verejnosť: hovorca@zilina.sk
• Mobilná aplikácia: „Žilina“ (dostupná zdarma na stiahnutie pre Android či iOS)

Zdroj: Mesto Žilina

1 comment

Podobné články

Napísať komentár

Vaša emailová adresa nebude zverejnená. Povinné polia sú označené *

1 Comment

Sme na Facebooku

Kalendár podujatí

Žiadna udalosť nebola nájdená!

Najčítanejšie články

Mohlo by vás zaujímať