Zápis detí do materských škôl v Kysuckom Novom Meste

Zápis detí do materských škôl v Kysuckom Novom Meste
Foto: Ilustračné/Pixabay.com

Materské školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Kysuckého Nového Mesta môžu na predprimárne vzdelávanie prijať dieťa od troch rokov veku, výnimočne od dovŕšenia dvoch rokov veku. Pre dieťa, ktoré dosiahlo päť rokov veku do 31. augusta 2021 je predprimárne vzdelávanie povinné. Od školského roku 2021/2022 bude môcť dieťa plniť povinné predprimárne vzdelávanie aj formou individuálneho vzdelávania.

Žiadosti o prijatie dieťaťa do materskej školy na školský rok 2021/2022 sa v zmysle platnej legislatívy podávajú  v čase od 1. mája do 31. mája daného roku.  Všetky materské školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta  Kysucké Nové Mesto po dohode so zriaďovateľom škôl budú vykonávať  zápis v termíne od 3.5.2021 – do 14.5.2021. Materské školy  budú mať  žiadosti o prijatie dieťaťa  ako aj  spôsob podávania žiadostí   a podmienky prijatia zverejnené  na webovom  sídle danej materskej školy.

Ak rodič nemá možnosť komunikovať elektronicky, môže si (po dohode s vedením školy) vyzdvihnúť formulár žiadosti o prijatie osobne v materskej škole. Po vyplnení a podpísaní ho doručí do materskej školy podľa pokynu riaditeľa školy. Osobné stretnutia v škole sa uskutočnia za dodržania hygienicko-epidemiologických opatrení  (negatívny test nie starší ako 7 dní, respirátor, vlastné pero). Zákonní zástupcovia si na zápis prinesú: občiansky preukaz, rodný list dieťaťa, kartičku poistenca dieťaťa.

Ak bude v čase prijímania detí do materskej školy pretrvávať mimoriadna situácia, núdzový stav alebo výnimočný stav vyhlásený v súvislosti s ochorením COVID-19, budú riaditelia materský škôl komunikovať so zákonnými zástupcami detí elektronickou formou.

K zápisu dieťaťa sú potrebné tieto údaje: meno a priezvisko dieťaťa, dátum a miesto narodenia, adresa trvalého pobytu, rodné číslo, štátna príslušnosť a národnosť. Ďalej sa uvádzajú údaje o zákonnom zástupcovi v rozsahu: meno a priezvisko a adresa trvalého pobytu.

Riaditeľ materskej školy vydá rozhodnutie o prijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie do 15. júna 2021.

Zmenou oproti predošlým rokom je, že rozhodnutie o odklade plnenia povinnej školskej dochádzky vydáva riaditeľ konkrétnej materskej školy.

Materské školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta – kontakty:

Materská škola, Komenského 1162/38, Kysucké Nové Mesto, 041/421 27 04
mskomenskoho.knm@centrum.sk
www.mskomenskeho.sk
Materská škola, Litovelská 605/9, Kysucké Nové Mesto, 041/421 25 09

mslitovelskaknm@gmail.com
www.mslitovelskaknm.sk

Materská škola, Ulica 9.mája 1292/11, Kysucké Nové Mesto, 041/421 29 34 ms9majaknm@centrum.sk;

www.sedembodkovalienka.sk.

Zdroj: Kysucké Nové Mesto

TP
TP
EDITOR
PROFIL

Podobné články

Napísať komentár

Vaša emailová adresa nebude zverejnená. Povinné polia sú označené *

Sme na Facebooku

Kalendár podujatí

Žiadna udalosť nebola nájdená!

Najčítanejšie články

Mohlo by vás zaujímať