Žiakom v ZŠ s MŠ v Závodí pribudla nová učebná pomôcka

Žiakom v ZŠ s MŠ v Závodí pribudla nová učebná pomôcka

V minulom roku sa podarilo Základnej škole s materskou školou v Závodí získať grant na projekt „Naša školská záhrada” od Nadačného fondu KIA v Nadácii Pontis.

Vďaka tejto dotácii a dofinancovaniu z vlastných zdrojov bolo možné vymeniť starý, nefunkčný skleník za nový. Osadenie skleníka prebehlo úspešne a jeho využívanie podporilo:

-zlepšenie environmentálneho povedomia našej mladej generácie,

-žiaci si zároveň uvedomili zodpovednosť voči sebe samým i voči prírode, ktorá ich obklopuje,

-spájanie teoretických a praktických znalostí z danej oblasti,

-zapájanie sa do projektov eTwinning a Erasmus+, pretože práve v nich sa venujú témam ako sú životné prostredie, zdravá výživa, pestovanie úžitkových rastlín a liečivých bylín v získanom skleníku.

V súvislosti s týmto projektom mali žiaci niekoľko aktivít, kde absolvovali:

workshop s odborníkom zo Žilinského záhradkárskeho zväzu, ktorý žiakom vysvetlil, ako sa upravuje pôda pred, počas a po výsadbe úžitkových rastlín,

seminár o zdravej výžive, kde žiakom výživová poradkyňa prednášala o zdravých potravinách, ktoré majú dobrý vplyv na vývin dieťaťa po fyzickej i psychickej stránke,

vytváranie informačných plagátov a herbára žiakmi, vďaka vedomostiam, ktoré získali z workshopu, prednášok a spoločných tvorivých aktivít, týkajúcich sa nášho projektu a následne ich prezentácia v oddeleniach ŠKD,

súťaž na tému – Zdravá desiata z našej záhrady, všetci zúčastnení boli výhercami, vytvorili krásne práce, ktoré pripravovali v rámci hodín Prvouky, Prírodovedy. Odmenou bola ochutnávka čerstvého ovocia a zeleniny.

Veľká vďaka patrí Nadačnému fondu KIA v Nadácii Pontis a všetkým zúčastnením, ktorí sa podieľali na úspešnej realizácií aktivít k projektu ”Naša školská záhrada”.

Zdroj: mesto Žilina

TP
ADMINISTRATOR
PROFIL

Podobné články

Napísať komentár

Vaša emailová adresa nebude zverejnená. Povinné polia sú označené *

Sme na Facebooku

Kalendár podujatí

Žiadna udalosť nebola nájdená!

Najčítanejšie články

Mohlo by vás zaujímať