Zmena organizácie zápisov na plnenie povinnej školskej dochádzky v základných školách pre školský rok 2020/2021 v Martine

Zmena organizácie zápisov na plnenie povinnej školskej dochádzky  v základných školách pre školský rok 2020/2021 v Martine

Na základe rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR zo dňa 26.3.2020 sa zápis na plnenie povinnej školskej dochádzky  v základných školách na školský rok 2020/2021 uskutoční bez prítomnosti detí.

V základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Martin sa zápis uskutoční v termíne od 15.4. – 22.4.2020 nasledovne:

Postup prevzatia prihlášok (zápisných lístkov)

  1. Možnosť elektronického prevzatia: v termíne od 15.4.2020 do 22.4.2020 každá základná škola sprístupní  tlačivá alebo e- formuláre prihlášok (zápisných lístkov)  na jednotlivých webových sídlach škôl. Žiadame zákonných zástupcov,  aby prihlášku vyplnili podľa občianskych preukazov a rodného listu dieťaťa.
  2. Možnosť osobného prevzatia: Pre zákonných zástupcov, ktorí nemajú možnosť elektronickej komunikácie základná škola zabezpečí sprístupnenie tlačených prihlášok (zápisných lístkov) vo vestibule školy v termíne od 15.4.2020 do 16.4.2020 čase od 10.00 do 16.00 hod. s dôrazom na dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení. Žiadame zákonných zástupcov,  aby prihlášku vyplnili podľa občianskych preukazov a rodného listu dieťaťa. Overenie údajov poskytnutých zákonnými zástupcami bude uskutočňovať do dvoch týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania základná škola.

 

Postup doručenia vyplnených prihlášok (zápisných lístkov)

  1. Možnosť elektronického odoslania: V termíne od 15.4.2020 do 22.4.2020 zákonní zástupcovia vyplnia e- formulár  online, potvrdia odoslanie vyplnených údajov škole alebo zašlú vyplnenú prihlášku (zápisný lístok) klasickou poštou na adresu školy. Overenie údajov poskytnutých zákonnými zástupcami bude uskutočňovať do dvoch týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania základná škola.
  2. Možnosť osobného doručenia: Pre zákonných zástupcov, ktorí nemajú možnosť elektronickej komunikácie sprístupní základná škola priestor školy (zberné miesto vo vestibule školy) vyhradený na prevzatie vyplnených prihlášok (zápisných lístkov) s dôrazom na dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení v termíne od 21.4.2020 do 22.4.2020 čase od 10.00 do 16.00 hod. Overenie údajov poskytnutých zákonnými zástupcami bude uskutočňovať do dvoch týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania základná škola.
  3. Možnosť odoslania klasickou poštou: Zákonný zástupca zašle  vyplnenú prihlášku (zápisný lístok) klasickou poštou v termíne od 15.4.2020 do 22.4.2020. Overenie údajov poskytnutých zákonnými zástupcami bude uskutočňovať do dvoch týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania základná škola.

 

Zákonný zástupca dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami doloží vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie do vydania rozhodnutia o prijatí dieťaťa do základnej školy najneskôr do 15.júna 2020.

Ak zákonný zástupca požiada o odklad začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky, súčasť prihlášky zákonného zástupcu, ktorým je odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast a odporučenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie sa nebude pri zápise vyžadovať, ale zákonný zástupca ich doručí dodatočne, najneskôr do štyroch týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania.

V prípade, že zákonný zástupca má záujem o informácie alebo diagnostiku dieťaťa, môže kontaktovať Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie na mail: cpppapmartin@gaya.sk  alebo telefonicky: 043/4239 111

Bližšie informácie a kontaktné údaje nájdete na webových sídlach jednotlivých základných škôl:

ZŠ, Jozefa Kronera 25           https://zs-kronerovamt.edupage.org/a/zapis-do-1-rocnika-1

ZŠ, Nade Hejnej 1                 https://zsnadehejnej.edupage.org/

ZŠ, P. Mudroňa 3                  https://zsmudronamt.edupage.org/register/

ZŠ Alexandra Dubčeka, Družstevná 11        https://zsdubceka.edupage.org/text10/

ZŠ s MŠ, Podhájska 10A                              https://zsamspodhajska.edupage.org/

ZŠ s MŠ, Hurbanova 27                                http://www.zshurbanova.sk/

ZŠ, A. Stodolu 60                                          https://zsastodola.edupage.org/text5/

ZŠ s MŠ, Priehradná 11                                 https://zspriehradna.edupage.org/register/

ZŠ s MŠ, J.V.Dolinského 2                           https://zsdolinmt.edupage.org/?

Podobné články

Napísať komentár

Vaša emailová adresa nebude zverejnená. Povinné polia sú označené *

Sme na Facebooku

Kalendár podujatí

Žiadna udalosť nebola nájdená!

Najčítanejšie články

Mohlo by vás zaujímať