Hrádocké arborétum chcú zachrániť, mesto, kraj a lesnícka škola podpísali memorandum

Hrádocké arborétum chcú zachrániť, mesto, kraj a lesnícka škola podpísali memorandum
Foto: ŽSK

Žilinský samosprávny kraj, Stredná odborná škola lesnícka a drevárska Jozefa Dekreta Matejovie v Liptovskom Hrádku a mesto Liptovský Hrádok podpísali memorandum o spolupráci pri údržbe, prevádzkovaní a podpore objektu Hrádockého arboréta.

Predmetom memoranda je zlepšenie stavu arboréta, ochrana a rozvoj kultúrneho a prírodného dedičstva pre budúce generácie. Posledné väčšie investície do arboréta boli ešte v deväťdesiatich rokoch. ,,Odvtedy všetky náklady spojené s prevádzkou arboréta, ako aj odstraňovanie škôd spôsobených vandalmi, ale aj návštevníkmi arboréta hradila škola zo svojho rozpočtu. Údržbu arboréta zabezpečovali zamestnanci spolu so žiakmi školy. Zmena prišla pred rokom s novým vedením kraja, ktoré prejavilo záujem o zveľadenie arboréta,” povedal riaditeľ školy Viliam Prukner.

Žilinský samosprávy kraj začal so záchranou arboréta vlani, kedy vyčlenil finančné prostriedky na záchranu a starostlivosť o Hrádocké arborétum v Liptovskom Hrádku v sume 40-tisíc eur na údržbu a zamestnanie odborných pracovníkov, ktorí sa o chránenú pamiatku budú pravidelne starať. Finančné prostriedky boli použité aj na nákup potrebnej techniky a na vypracovanie dendrologického prieskumu. Aj v nasledujúcich rokoch župa vyčlení finančné prostriedky na výdavky súvisiace s odmeňovaním dvoch zamestnancov, technické zabezpečenie a prevádzku arboréta. ,,Je našou povinnosťou tento vzácny areál ochrániť a zveľadiť.  To, čo bolo roky len na pleciach školy, nedokážeme zmeniť zo dňa na deň. Som však presvedčená, že vzájomnou spoluprácou dokážeme arborétu poskytnúť takú starostlivosť, akú si vzhľadom na jeho potenciál zaslúži,” povedala županka Erika Jurinová.

Žilinský samosprávny kraj (ŽSK) podpísal zmluvu o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu na rok 2020 na realizáciu projektu s názvom Obnova národnej kultúrnej pamiatky – Hrádocké arborétum. Ministerstvo kultúry SR poskytne dotáciu vo výške 10 975 EUR na prípravnú dokumentáciu, stavebno-technické posudky a zameranie skutkového stavu kultúrnej pamiatky. ŽSK bude projekt spolufinancovať najmenej vo výške 5% z celkového rozpočtu projektu.

V pláne je rozšíriť súčasné funkcie arboréta (vzdelávaciu, vedeckú, rekreačno-oddychovú) o náučné chodníky, informačné tabuľky o drevinách, či zhotovenie informačno-vzdelávacej aplikácie do smartfónov ako i ďalšie aktivity s cieľom skvalitnenia života v meste a rozvoja turistického ruchu v meste i v kraji.

Mesto Liptovský Hrádok sa v memorande zaväzuje zaobstarať inventár do arboréta  (lavičky, odpadkové koše), z celej plochy bude na svoje náklady likvidovať biologicky rozložiteľný odpad, zabezpečí zimnú údržbu chodníkov a Mestská polícia bude strážiť režim prevádzky arboréta.  ,,Ak sa naplnia všetky predpoklady, v čo pevne veríme, tak budeme mať priamo v centre mesta veľmi peknú zelenú plochu slúžiacu vedcom, študentom, obyvateľom a návštevníkom mesta Liptovský Hrádok,” doplnil primátor mesta Branislav Tréger.

Hrádocké arborétum je  jedinečné svojho druhu, je najvyššie položeným arborétom v strednej Európe, je jedným z najstarších slovenských arborét a obsahuje tretie najrozsiahlejšie zbierky drevín na Slovensku. V súčasnej dobe sa v ňom nachádza okolo 740 taxónov drevín (155 ihličnatých a 588 listnatých). V zmysle Zákona o ochrane prírody a krajiny je vyhlásené za chránený areál s rozlohou 7,03 ha, so zaradením do 4. stupňa ochrany.

Zdroj: ŽSK

Podobné články

Napísať komentár

Vaša emailová adresa nebude zverejnená. Povinné polia sú označené *

Sme na Facebooku

Kalendár podujatí

Žiadna udalosť nebola nájdená!

Najčítanejšie články

Mohlo by vás zaujímať