Kontrolu procesu znovuuzatvorenia skládky vo Veternej Porube má vykonať aj hlavný kontrolór

Kontrolu procesu znovuuzatvorenia skládky vo Veternej Porube má vykonať aj hlavný kontrolór
Foto: FB/Mesto Liptovský Mikuláš

Z dôvodu hrozby sankcií mestu Liptovský Mikuláš a s ohľadom na životné prostredie požiadal primátor Ján Blcháč hlavného kontrolóra mesta, aby vykonal bezodkladnú kontrolu procesu znovuuzatvorenia Skládky TKO vo Veternej Porube. Mesto Liptovský Mikuláš o tom informuje na svojej stránke. 

Vyžiadal si tiež kontrolu postupu poslancov mestského zastupiteľstva, ktoré viackrát odmietlo rokovať o možnostiach financovania opätovného uzatvorenia presakujúcej skládky.

Súčasťou žiadosti štatutára mesta je aj požiadavka na vypracovanie odporúčania kontrolóra na ďalší postupu mesta, ktorému v prípade nečinnosti zastupiteľstva hrozia od Slovenskej inšpekcie životného prostredia vysoké sankcie. „Predpokladám, že mesto bude musieť objednať na uzatvorenie skládky aj znalecký posudok. Výsledok kontroly očakávam do konca júla, aby bolo možné predložiť relevantné informácie na rokovanie mestského zastupiteľstva v septembri 2020,“ zdôvodnil primátor.

Na základe viacerých odborných výskumov, stanovísk a posudkov urobila Slovenská inšpekcia životného prostredia záver, že pôvodná stavba uzavretia a rekultivácie skládky nebola zrealizovaná v súlade so schválenou projektovou dokumentáciou ani v súlade s požiadavkami na uzavretie a rekultiváciu skládky odpadov (pozn. realizácia uzavretia skládky sa konala v roku 2014 počas primátorovania Alexandra Slafkovského).

Podľa rozhodnutia Slovenskej inšpekcie životného prostredia má mesto Liptovský Mikuláš povinnosť nanovo uzatvoriť a rekultivovať skládku do konca roka 2021. V prípade, že mesto realizáciu do tohto termínu nevykoná, hrozia mu sankcie do výšky 1 000 000 eur (opakovane).

Mestské zastupiteľstvo viackrát odmietlo rokovať o možnostiach financovania opätovného uzatvorenia presakujúcej skládky. Do konca októbra 2020 končí platnosť ponúk viazaných vo verejnom obstarávaní na zhotoviteľa a nové verejné obstarávanie opäť značne predĺži termín realizácie, za nedodržanie ktorého hrozia mestu vysoké pokuty.

Zdroj: Mesto Liptovský Mikuláš

Podobné články

Napísať komentár

Vaša emailová adresa nebude zverejnená. Povinné polia sú označené *

Sme na Facebooku

Kalendár podujatí

Žiadna udalosť nebola nájdená!

Najčítanejšie články

Mohlo by vás zaujímať