V budove obecného úradu vo Vysokej nad Kysucou prebehnú dispozičné zmeny

V budove obecného úradu vo Vysokej nad Kysucou prebehnú dispozičné zmeny

Administratívna budova so sídlom Obecného úradu vo Vysokej nad Kysucou je užívaná od 19. novembra 1972. Táto udalosť je v Kronike obce Vysoká nad Kysucou zaznamenaná ako „Otvorenie nového kultúrneho domu“. Súčasťou budovy, tak ako tomu je i u mnohých podobných budov v ostatných obciach, je i spoločenská sála s priľahlými miestnosťami.

Jednotlivé kancelárie obecného úradu, okrem obecnej knižnice, sú v rámci budovy situované na druhom nadzemnom podlaží. I keď hlavný vstup do budovy, nachádzajúci sa na priečelí budovy na prvom nadzemnom podlaží, bol počas realizácie projektu „Zvýšenie kvality a bezpečnosti centrálneho námestia obce Vysoká nad Kysucou“ vybudovaním vstupnej rampy sprístupnený ako bezbariérový, jednotlivé kancelárie obecného úradu, nachádzajúce sa na druhom nadzemnom podlaží, boli prístupné až po absolvovaní schodiska.

Aby klienti, predovšetkým tí so zníženou mobilitou, nemuseli využívať schodisko, obec v roku 2008 zriadila vedľa hlavného vchodu do budovy Kanceláriu prvého kontaktu, kde môžu klienti obecného úradu využiť ponuku základných služieb či získania potrebných informácií. Nakoľko však Kancelária prvého kontaktu ponúka realizáciu len základných administratívnych úkonov v plnej hodnote nenahrádza portfólio administratívnych služieb samotných kancelárií obecného úradu.

 

Súčasťou administratívnej budovy obecného úradu sú i priestory na prízemí budovy, ktoré boli v minulosti využívané ako byt správcu budovy neskoršie ako nájomný byt a pred niekoľkými rokmi ich obec chcela využiť pre zriadenie detskej ambulancie, čo sa však kvôli nedostatku detských lekárov nepodarilo zrealizovať a priestory ostali nevyužité resp. slúžili ako sklad.

V snahe uľahčiť prístup klientom k niektorým administratívnym úkonom, ktoré obecný úrad poskytuje, rozhodol starosta obce o presune kancelárie miestnych daní a poplatkov a taktiež kancelárie evidencie obyvateľstva a matriky práve do týchto miestností na prízemie budovy. Samotnému presunu predchádzali drobné úpravy a to: úprava elektroinštalácie a montáž svietidiel, presmerovanie telekomunikačnej linky, nákup časti nábytku, „dvihnutie“ chodníka čím došlo k vytvoreniu bezbariérového prístupu, bielenie stien. Následne bola do obnovených priestorov presťahované kompletná agenda oboch kancelárií. Odteraz teda nájdete Kanceláriu daní a miestnych poplatkov a taktiež Kanceláriu evidencie obyvateľstva a matriky pohodlne na prízemí budovy Obecného úradu vo Vysokej nad Kysucou, pričom obe kancelárie sú sprístupnené samostatným bezbariérovým vchodom, ktorý sa nachádza pri čelnom pohľade z ľavej strany budovy.

K dispozičným zmenám zároveň došlo i na druhom nadzemnom podlaží budovy obecného úradu. Do uvoľnených priestorov v ľavom krídle budovy bola presunutá kancelária výstavby a prednostu OcÚ. Z bývalej kancelárie prednostu OcÚ bol zriadený sekretariát starostu obce a kancelária hlavného kontrolóra obce. Tou najpodstatnejšou zmenou celej budovy, v tomto náročnom kalendárnom roku, však bude dokončenie jej zateplenia, vďaka získanej dotácii z Environmentálneho fondu, o čom Vás budeme informovať na inom mieste.

Zdroj: obec Vysoká nad Kysucou

TP
ADMINISTRATOR
PROFIL

Podobné články

Napísať komentár

Vaša emailová adresa nebude zverejnená. Povinné polia sú označené *

Sme na Facebooku

Kalendár podujatí

Žiadna udalosť nebola nájdená!

Najčítanejšie články

Mohlo by vás zaujímať