Podpora domáceho kompostovania v obci Maršová-Rašov

Podpora domáceho kompostovania v obci Maršová-Rašov

Otázka spracovania odpadov sa stala globálnym problémom a všetky obce a mestá majú pred sebou úlohy, s ktorými sa musia popasovať. Od 1.1.2021 je povinnosťou obce zabezpečiť zavedenie a vykonávanie triedeného zberu biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu, jedlých olejov a tukov z domácností a biologicky rozložiteľných odpadov zo záhrad a parkov vrátane odpadu z cintorínov.

V domácnostiach a na záhradách vzniká veľké množstvo odpadov. Z hľadiska ochrany životného prostredia, zdravia ľudí a zvierat, ale aj zníženia finančných nákladov na odpadové hospodárstvo je najlepšie biologické odpady zbierať samostatne. Podiel biologicky rozložiteľného odpadu v komunálnom odpade predstavuje viac ako  40%. Ak by obec musela zabezpečiť zvoz biologicky rozložiteľného odpadu, znamenalo by to  finančnú záťaž pre každého z nás,  pričom tento odpad sa môže spracovať kompostovaním.

Nakoľko cieľom obce je nezvyšovať náklady obce na nakladanie s odpadmi, čo by si vyžiadalo zvýšenie poplatku za komunálny odpad vyzývam občanov, aby pristúpili k uzatvorení zmluvy o domácom kompostovaní.  Podľa zákona č. 79/2015 Z.z. povinnosť zaviesť a zabezpečovať vykonávanie triedeného zberu komunálneho odpadu pre biologicky rozložiteľný kuchynský odpad sa nevzťahuje na tú časť obce, ktorá preukáže, že 100% domácností kompostuje vlastný odpad.

Aby obec dosiahla kompostovanie 100% domácností, obec zabezpečila z dotácie Environmentálneho fondu na projekt Podpora domáceho kompostovania v obci Maršová-Rašov záhradné kompostéry.  Každej domácnosti bude zapožičaný záhradný kompostér s objemom 1000 L. Obyvatelia budú  ukladať svoj vlastný biologicky rozložiteľný komunálny odpad vhodný na kompostovanie do záhradného kompostéra čím, sa zníži množstvo komunálneho odpadu.

Zástupcovia domácností majú možnosť uzatvoriť Dohodu o kompostovaní a zapožičať si kompostér  na Obecnom úrade Maršová-Rašov nasledovne: Od 15.12. 2020 do 18.12.2020 v čase od 8:00 hod. do 16:30 hod. Kompostér sa vydáva v rozloženom stave a je potrebné zabezpečiť si jeho dovoz osobným autom, károu….

Dohodu o domácom kompostovaní nájdete na TOMTO ODKAZE

Zdroj: obec Maršová-Rašov

TP
ADMINISTRATOR
PROFIL

Podobné články

Napísať komentár

Vaša emailová adresa nebude zverejnená. Povinné polia sú označené *

Sme na Facebooku

Kalendár podujatí

Žiadna udalosť nebola nájdená!

Najčítanejšie články

Mohlo by vás zaujímať