Stretnutie so štátnym tajomníkom MIRRI na župe otvorilo dôležité témy regionálneho rozvoja

Stretnutie so štátnym tajomníkom MIRRI na župe otvorilo dôležité témy regionálneho rozvoja

Slovensko získa v rokoch 2021 – 2027 podporu EÚ v objeme 12,8 miliardy EUR, ktoré bude môcť investovať na stanovené priority aj v rámci rozvoja regiónov. O stratégii využitia finančných prostriedkov dnes na pôde Žilinského samosprávneho kraja diskutovala predsedníčka ŽSK Erika Jurinová na pracovnom rokovaní so štátnym tajomníkom Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Dušanom Veličom.

Cieľom stretnutia bolo upriamiť pozornosť ministerstva na špecifické regionálne problémy  a potreby. Predsedníčka kraja zdôraznila význam zapojenia župy do procesov prípravy nového obdobia pre čerpanie fondov EÚ: „Žilinský samosprávny kraj sa chce stať aktívnym partnerom pri príprave operačného programu Slovensko. Vnímame, že sme síce prizývaní k pripomienkovému konaniu, avšak pri tvorení základnej koncepcie či filozofie na národnej úrovni, žiaľ, kraje často chýbajú. Tu jednoznačne voláme po aktívnom zapojení.“ Župa chce tak predísť tomu, aby sa v novom operačnom programe Slovensko nezabudlo na regionálne priority, napr. v oblasti budovania integrovaného dopravného systému mimo väčších mestských území, cyklotrás, opäť mimo mestského územia a rozvoj regionálnych nemocníc.

Zástupcovia MIRRI potvrdili, že sú otvorení konštruktívnej spolupráci a vzájomnej komunikácii. Pre tento účel určili kontaktný bod pre Žilinský kraj, ktorý bude neustále k dispozícii pre vypočutie hlasu z regiónu. Ministerstvo chce spolupracovať i pri príprave integrovaných územných stratégií. „Slovensko potrebuje koordinované a cielené investície v regiónoch. V každom regióne by sme radi videli regionálny rozvojový trojuholník, ktorý by prepojil biznis sféru a univerzitný výskum so štátnou a verejnou správou. Len to je cesta k napredovaniu,“ povedal štátny tajomník MIRRI Velič.

Počas stretnutia otvorila predsedníčka tému strategických zámerov kraja pre nové obdobie, ktoré sa dotýkajú oblastí kvality životného prostredia a inovačného rozvoja územia. Župa vníma ako kľúčové vytvorenie regionálneho inovačného centra, ktoré sa pripravuje v spolupráci Žilinského samosprávneho kraja, mesta Žilina a Žilinskej univerzity a zástupcov podnikateľského sektora. Do veľkej miery s tým súvisí aj rozvoj vedecko – výskumného potenciálu Žilinskej univerzity a Jesseniovej lekárskej fakulty v Martine. Aj prostredníctvom investícií do budovania inovačných kapacít s vyššou pridanou hodnotou a prepájania stredného a vysokého školstva so zamestnávateľmi chce kraj udržať mladých ľudí v regióne. Okrem inovácií sa župa vo svojich strategických dokumentoch zameriava aj na ochranu životného prostredia. V súčasnosti je približne 59 % územia kraja chránených, paradoxom však je, že župa napriek tomu zápasí napríklad s dlhodobo zhoršeným stavom ovzdušia. Kvalitné a atraktívne prostredie je pritom jedným z faktorov pre návrat a stabilizáciu mladých ľudí zo zahraničia. V zadefinovaní priorít rozvoja preto zelené témy zohrávajú významnú úlohu. „Epidémia prinútila mnohých šikovných mladých ľudí na návrat do svojho kraja. Chceme im poskytnúť také podmienky, aby tu ostali pracovať a žiť,“ doplnila na záver predsedníčka kraja Erika Jurinová.

Počas pracovného výjazdu v Žilinskom kraji sa štátny tajomník stretol aj so zástupcami obce Korňa na Kysuciach, Žilinskej univerzity i mesta Žilina.

Zdroj: kancelária predsedníčky ŽSK

TP
ADMINISTRATOR
PROFIL

Podobné články

Napísať komentár

Vaša emailová adresa nebude zverejnená. Povinné polia sú označené *

Sme na Facebooku

Kalendár podujatí

Žiadna udalosť nebola nájdená!

Najčítanejšie články

Mohlo by vás zaujímať