Výnimočná výstava Jozefa Vydrnáka v Kysuckej knižnici v Čadci

Výnimočná výstava Jozefa Vydrnáka v Kysuckej knižnici v Čadci

V  Kysuckej knižnici v Čadci, ktorá pracuje v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja,  bola dňa 8. októbra  2021 sprístupnená výstava výtvarníka Jozefa Vydrnáka S Madonou na Kysuciach.    

Výtvarník Jozef Vydrnák pochádza z obce Kľúčová, ktorá je v súčasnosti časťou Nemšovej. Žije a pracuje ako výtvarník v slobodnom povolaní v Dubnici nad Váhom. K profesii multižánrového výtvarníka dospel zdanlivo kľukatou cestou. Už v detstve  sa u neho  prejavil výtvarný talent, no stredoškolské a vysokoškolské štúdia absolvoval v oblasti techniky. Študoval na SVŠT v Bratislave (1980-1985) a v roku 2000 ukončil mimoriadne doplnkové štúdium  grafického dizajnu u prof. Ľubomíra Longauera, akad. mal. na VŠVU v Bratislave.

O svojom výtvarnom talente sám hovorí ako o dare získanom od Boha. Vo svojej rozsiahlej výtvarnej tvorbe, ku ktorej sa dostáva postupne, cez návrhy na logá pre firmy, kresbu, jej skratky a znaky, ktoré sú veľmi charakteristické pre jeho tvorbu, prechádza k maľbe, grafike, knižnému dizajnu, písmu, typografii, freske a vitráži. Pohybuje sa v oblasti sakrálneho i svetského umenia. Vyrastal v katolíckej  rodine a ako aktívny kresťan prijíma inšpiráciu zo svojej viery. V maľbe stvárňuje madony, výjavy zo svätého písma, ale venuje sa aj zátišiu, vedutám miest a figurálnej kompozícii. Od roku 2008 do roku 2017 pracoval na území Novej Dubnice na troch sakrálnych objektoch, ktoré tvoril s úctou a pokorou. Sú to výtvarné riešenia atypických prvkov a oltárny obraz Sv. Jozefa Robotníka pre Kostol Sv. Jozefa Robotníka v Novej Dubnici. Je iniciátorom, spoluzakladateľom a koordinátorom výtvarnej časti medzinárodného výtvarno – literárneho sympózia ORA ET ARS – SKALKA, ktorá je najstarším pútníckym miestom na Slovensku. Vystavuje samostatne od roku 1991 na viac ako 40 samostatných výstavách doma i v zahraničí. Jeho tvorba sa nachádza v galériách i v súkromných zbierkach. Obraz Skalky vlastní aj pápež František, ktorý ho dostal ako dar od neinvestičného fondu Beňadik prostredníctvom jeho riaditeľa – biskupa Viliama Judáka. Za svoju tvorbu v oblasti karikatúry,  typografie a písma dostáva v rokoch 1997, 1999 a 2001 ocenenia. V roku 2017 v kategórii výtvarného umenia získal cenu Fra Angelilka. Táto cena je určená umelcom, ktorí vo svojej tvorbe presadzujú kresťanské myšlienky a hodnoty. Jozef Vydrnák je odborným garantom a kurátorom výstav, porotcom na súťažiach a lektorom tvorivých podujatí. Pôsobí ako člen Výtvarnej sekcie Rady pre vedu, vzdelanie a kultúru pri Konferencii biskupov Slovenska. Je spoluzakladateľom Slovenskej únie karikaturistov, členom Spolku výtvarníkov Slovenska, Združenia grafikov Slovenska, Združenia výtvarných umelcov západného Slovenska a neformálneho združenia trenčianskych výtvarníkov 6 + 1. V našej Kysuckej knižnici v Čadci sa prezentuje výstavou Madona na Kysuciach. Obraz Madony je tu predstavený a variovaný pomocou  výtvarnej  skratky, ktorá je pre jeho tvorbu typická, a stvárnený  prostredníctvom rôznych výtvarných techník – či už na plátne alebo ako kolorovaná drevorezba. Madona sa nám prihovára pod názvami: Madona s vežou, Madona s kláštorom, Pieta, Sedembolestná, Madona v rozkvitnutom sade. Okrem typickej skratky je autor aj majstrom perokresby. Môžeme ju obdivovať prostredníctvom čarovného výjavu nesúceho názov Milénium rozkvitnutých čerešní s bohatým dejom rôznych príbehov. Predstavuje aj perokresby kolorované kávou a Veľkú ilustráciu, ktorá nás uvádza na prehliadku pri vstupe do knižnice.

Srdečne pozývame priaznivcov výtvarného umenia na stretnutie s tvorivou činnosťou umelca, výtvarníka a vzácneho človeka Jozefa Vydrnáka. Výstava S Madonou na Kysuciach je sprievodným podujatím 17. ročníka Celoslovenskej literárnej súťaže duchovnej tvorby Jurinova jeseň a sprístupnená bude do 19.11.2021. Bližšie informácie nájdete na webovej stránke – www.kniznica-cadca.sk. Tešíme sa na Vašu návštevu.

Podobné články

Napísať komentár

Vaša emailová adresa nebude zverejnená. Povinné polia sú označené *

Sme na Facebooku

Kalendár podujatí

Žiadna udalosť nebola nájdená!

Najčítanejšie články

Mohlo by vás zaujímať