Stredné školy v kraji zahájili nový školský rok 2021/2022

Stredné školy v kraji zahájili nový školský rok 2021/2022

Vo štvrtok 2. septembra stredné školy v kraji po letných prázdninách opätovne otvorili brány pre svojich  žiakov. Celkovo v Žilinskom kraji zasadlo do školských lavíc takmer 29 000 žiakov, z toho v 59-tich župných školách bude v tomto školskom roku študovať 20 672 stredoškolákov. V porovnaní s 2. septembrom spred 10 rokov ide tak o pokles na úrovni približne 10 000 žiakov, čo poukazuje na dlhodobý negatívny demografický trend.

Prvé ročníky celoregionálne posilní 6 116 žiakov, z tohto počtu približne 4 700 začne svoje prvé stredoškolské kroky na školách v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK. Najväčší záujem pretrváva o štúdium na župných gymnáziách, obchodných akadémiách, bilingválne štúdium na obchodných akadémiách a gymnáziách, štúdium informačných a sieťových technológií, veterinárne zdravotníctvo a hygienu. Do duálneho vzdelávania bude v tomto roku zapojených 24 škôl s predpokladaným počtom študentov 1400.

V aktuálnom školskom roku župné stredné školy otvoria aj viaceré nové odbory, ktorými reagujú na aktuálne požiadavky na pracovnom trhu. Stredná odborná škola stavebná v Žiline začne vyučovať v odbore operátor drevárskej a nábytkárskej výroby, do portfólia Strednej odbornej školy stavebnej v Žiline a Strednej odbornej škole lesníckej a drevárskej Jozefa Dekreta Matejovie v Liptovskom Hrádku pribudne študijný odbor technik drevostavieb. Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku v Žiline otvára v tomto školskom roku odbor potravinár – kvalitár a Spojená škola Žilina – Bytčica začne vyučovať v odbore kaderník – vizážista.

Žilinská župa využila zavreté školské budovy na ich modernizáciu a rekonštrukcie. „Na budove  Školy umeleckého priemyslu a Spojenej školy v Ružomberku bolo zrealizované zateplenie a výmena okien,  v Strednej odbornej škole polytechnickej bude slúžiť nová kotolňa, pri Gymnázium na Varšavskej ceste sa komplexne revitalizoval športový areál“, vymenoval niektoré investície riaditeľ Odboru školstva a športu ŽSK Ľuboš Berešík. Župa v priebehu najbližších týždňov ukončí práce na zateplení obvodového plášťa a strechy telocvične Gymnázia v Bytči, finišuje s 2. etapou stavebných úprav Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne, ako aj so stavebnými úpravami a zateplením internátu Strednej zdravotníckej školy v Žiline.

Školy sa pri prípadnom zhoršení epidemiologickej situácie budú riadiť školským covid automatom, ktorý pripravilo Ministerstvo školstva SR. „Prevažnú časť uplynulého školského roka  sa žiaci vzdelávali prostredníctvom dištančnej formy štúdia. Teraz si všetci spoločne želáme, aby školy ostali natrvalo otvorené a štúdium prebiehalo prezenčne. Aby sa tak dialo, potrebujeme mať rešpekt voči opatreniam a byť zodpovední a ohľaduplní“, povedala predsedníčka ŽSK Erika Jurinová.

Zdroj: ŽSK

Monika Ondrušová
ADMINISTRATOR
PROFIL

Podobné články

Napísať komentár

Vaša emailová adresa nebude zverejnená. Povinné polia sú označené *

Sme na Facebooku

Kalendár podujatí

Žiadna udalosť nebola nájdená!

Najčítanejšie články

Mohlo by vás zaujímať