Dielne Strednej odbornej školy polytechnickej v Dolnom Kubíne prejdú komplexnou rekonštrukciou

Dielne Strednej odbornej školy polytechnickej v Dolnom Kubíne prejdú komplexnou rekonštrukciou
Foto: ŽSK

Areál dolnokubínskej odbornej školy bol pred začiatkom letných školských prázdnin odovzdaný zhotoviteľovi. Stavebné práce, ktoré budú prebiehať počas  nasledujúcich ôsmich mesiacov, komplexne obnovia budovu dielní pochádzajúcu ešte zo 70-tych rokov minulého storočia.

Čo zahŕňajú úpravy?

V rámci stavebných úprav dôjde k zatepleniu obvodového plášťa a strechy, oprave odkvapového chodníka a vymenia sa okná. Okrem nich sa kompletne zrekonštruujú kúrenie, osvetlenie a inštalačné rozvody zdravotechniky, ktoré sú v súčasnosti v nevyhovujúcom stave. Súčasne obnovou prejdú aj  priestory šatní a hygienických zariadení, projekt počíta aj s opravou pôvodných podláh v učebniach, šatniach a dielňach a s výmenou dverí v celom objekte.

Počas rekonštrukcie sa zrealizuje aj výstavba toalety pre imobilných. Bezbariérovosť objektu bude zabezpečená bezprahovými úpravami dverí a zakúpením schodolezu, ktorý bude umiestnený v priestore pod schodmi. „Zvyšovaním energetickej hospodárnosti školských budov šetríme verejné i prírodné zdroje. Nové dielne navyše posunú kvalitu vzdelávania na celkom inú úroveň a verím, že tak porastie i záujem o strojárske odbory, po ktorých je na trhu práce neustále vysoký dopyt.,“ povedala predsedníčka ŽSK Erika Jurinová.

Pribudnú najmodernejšie zariadenia

Pred zahájením stavby škola musela vysťahovať z priestorov všetko odborné zariadenie. Dočasné dielne zriadila v budove školy a športovej haly. Škola už niekoľko rokov úspešne funguje v systéme duálneho vzdelávania a  študenti vyšších ročníkov sa vzdelávajú v okolitých strojárskychfirmách, v tomto školskom roku k nim pribudnú i mladší žiaci. Stavebné práce na dielňach by mali byť ukončené vo februári 2022.

Náklady na rekonštrukciu sú rozpočtované na 688 665,48 EUR. Župa na obnovu využije prostriedky z Integrovaného regionálneho operačného programu.Do nových odborných učební sa však už väčšina starého vybavenia nevráti. Naopak, pribudnú najmodernejšie zariadenia, ako napríklad CNC frézy a sústruhy alebo špeciálny výukový panel pre mechatronikov na výučbu pneumatických a hydraulických systémov. Župa ich plánuje obstarať v ďalšej etape projektu z IROP vo výške takmer 500 000 eur. „Rekonštrukciou dielní a následnou modernizáciou odborného zariadenia vstúpime do 21. storočia. Konečne budeme schopní držať krok s aktuálnou praxou vo firmách a pripravovať žiakov na reálne pracovné podmienky,“ potvrdila riaditeľka školy Adriana Bellová.

Stredná odborná škola polytechnická v Dolnom Kubíne bola založená v roku 1960a jej história sa úzko viaže na strojársku tradíciu výroby ložísk v regióne. Absolventi školy získavajú úplne stredné vzdelanie v tradičných strojárskych odboroch, ako sú mechanik strojov a zariadení, mechatronik, elektrotechnik, mechanik nastavovač, ale aj v žiadanom študijnom odbore programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení.

Zdroj: ŽSK

Podobné články

Napísať komentár

Vaša emailová adresa nebude zverejnená. Povinné polia sú označené *

Sme na Facebooku

Kalendár podujatí

Žiadna udalosť nebola nájdená!

Najčítanejšie články

Mohlo by vás zaujímať