Žilinský mestský parlament zasadal mimoriadne prostredníctvom videokonferencie

Žilinský mestský parlament zasadal mimoriadne prostredníctvom videokonferencie

Mesto Žilina sa bude uchádzať o návratnú finančnú výpomoc z Ministerstva financií Slovenskej republiky vo výške 2 047 137 eur. Pôžičkou bude kompenzovať výpadok daní z príjmov fyzických osôb, ktorý tento rok spôsobila pandémia nového koronavírusu.

Rozhodli o tom v pondelok 19. októbra poslanci Mestského zastupiteľstva v Žiline počas mimoriadneho zasadnutia, ktoré sa konalo prostredníctvom videokonferencie. Poskytnuté prostriedky chce mesto využiť najmä na financovanie bežných výdavkov, správu a údržbu pozemných komunikácií, verejných priestranstiev a verejnej zelene. Úverová zaťaženosť Žiliny v pomere k bežným príjmom predchádzajúceho rozpočtového roka bude po prijatí pôžičky na úrovni 27,31 percent.  Poslanci pôžičku schválili aj po kladnom odporúčaní hlavnej kontrolórky mesta, ktorá skonštatovala, že samospráva má dostatočnú rezervu na prijatie návratnej finančnej výpomoci.

Výpomoc určená na financovanie výkonu samosprávnych pôsobností môže byť v zmysle pravidiel poskytnutá na základe žiadosti maximálne do výšky výpadku dane z príjmov fyzických osôb za rok 2020. Splatnosť je sedemročná v rovnomerných ročných splátkach, pričom prvá splátka bude uhradená v roku 2024. Dôvodom odkladu splátok, ako aj ich rozloženie v čase, je konsolidácia príjmov na výkon samosprávy negatívne ovplyvnených pandémiou.

Mestskí poslanci sa na mimoriadnom rokovaní zastupiteľstva venovali aj návrhu na schválenie zmluvy o nájme Zimného štadióna v Žiline pre Mestský hokejový klub mládeže v Žiline. Hokejová mládež bude môcť štadión využívať za ročné nájomné vo výške jedno euro na dobu určitú do konca roka 2023. Rovnaké podmienky na rovnaké obdobie pri prenájme sa budú dotýkať aj prípadného nového vlastníka MsHKM Žilina, s.r.o. Mestský parlament zároveň schválil zmenu financovania mládežníckeho hokejového klubu. Od 1. januára 2021 sa pre klub ruší mestská ročná dotácia vo výške 60-tisíc eur a stane sa súčasťou rozpočtu pre 1. pilier – športové dotácie pre mládežnícke športové kluby. Výška priamej podpory pre MsHKM Žilina na kalendárny rok sa musí rovnať sume, ktorú by získalo v rámci 1. piliera – športové dotácie v príslušnom roku. O túto sumu bude zároveň znížená celková narozpočtovaná suma športových dotácií́ v danom roku.

„Cieľom aktuálnych zmien je zámer zrovnoprávniť financovanie športových klubov v meste. Či sa Mestský hokejový klub mládeže stane v budúcnosti samostatným právnym subjektom bez majetkovej účasti mesta nechávame aktuálne na iniciatíve súčasného vedenia klubu. Som ale veľmi rád, že sa nám podarilo problémy v mládežníckom hokeji vyriešiť a že to nijako neohrozí aktuálnu sezónu,“ podotkol žilinský primátor Peter Fiabáne.

Mestské zastupiteľstvo na svojom mimoriadnom zasadnutí schválilo, že letné terasy v meste budú môcť byť prevádzkované aj po 31. októbri tohto roka. Uvedením opatrením chce samospráva pomôcť prevádzkovateľom reštauračných služieb v Žiline, ktorí v zmysle platných preventívnych opatrení Úradu verejného zdravotníctva SR nemôžu podávať pokrmy a nápoje v interiéroch, čím prichádzajú o príjmy. „Aktuálne platné všeobecne záväzné nariadenie mesta Žilina nedovoľovalo letné terasy v meste prevádzkovať dlhšie ako do konca októbra. Zmenou podmienok neobmedzujeme prevádzkovateľov reštaurácií, ale im naopak vytvárame ďalší priestor, aby mohli aspoň čiastočne kompenzovať už tak dosť vysoké výpadky tržieb. Verím, že tieto zmeny privítajú,“ vysvetlil primátor.

Mestskí poslanci  v pondelok 19. októbra rozhodli aj o kúpe pozemku na sídlisku Solinky, kde dnes stoja zberné suroviny. Takmer 1 800 metrov štvorcových pozemku vrátane areálu výkupne, ktorý mesto vyhodnotilo ako strategický s jeho možnou využiteľnosťou v budúcnosti, kúpi od spoločnosti Zberné suroviny Žilina a. s. za 373 196, 32 eur s DPH.

Primátor mesta Peter Fiabáne v závere rokovania informoval poslancov o aktuálnej situácii na Mestskom úrade v Žiline, ktorý je z dôvodu zaznamenaných pozitívnych prípadov ochorenia COVID-19 do stredy 21. októbra uzavretý. Ďalšie rokovanie žilinského mestského zastupiteľstva je naplánované na 2. novembra.

Zdroj: mesto Žilina

TP
ADMINISTRATOR
PROFIL

Podobné články

Napísať komentár

Vaša emailová adresa nebude zverejnená. Povinné polia sú označené *

Sme na Facebooku

Kalendár podujatí

Žiadna udalosť nebola nájdená!

Najčítanejšie články

Mohlo by vás zaujímať