Žilina pripravuje reformu systému podpory športovej činnosti jednotlivcov a klubov.

Žilina pripravuje reformu systému podpory športovej činnosti jednotlivcov a klubov.

Mesto Žilina pripravuje reformu systému podpory športovej činnosti jednotlivcov a klubov. Cieľom zámeru navrhnutého do 31. decembra 2023 je nanovo definovať smerovanie športu v meste v oblasti športových grantov, dotácií a v podpore vrcholového športu.

Systém, ktorého návrh je tvorený v úzkej pracovnej skupine zástupcov mesta na čele s predkladateľom primátorom Petrom Fiabáne, v spolupráci so športovými klubmi a športovými manažérmi, je založený na štyroch pilieroch pokrývajúcich celú agendu športovej činnosti.

„Pomenovali sme niekoľko oblastí, ktoré by sme chceli v športe v Žiline zmeniť v rámci volebného obdobia. Očakávania športovej verejnosti sú, prirodzene, veľké, keďže šport je celosvetový fenomén. Potrebná je infraštruktúra, nová koncepcia rozvoja športu a financovanie, bez ktorého sa nemôže šport rozvíjať. Je to ďalší a podstatný krok k zásadnejším zmenám,“ zhodnotil primátor Peter Fiabáne.

Prvý pilierom sú športové dotácie a určený je najmä pre športové kluby s výraznou podporou mládežníckeho športu. Financie sú určené na oprávnené výdavky spojené s činnosťou klubu, pričom výška financovania z rozpočtu mesta je navrhnutá na 350-tisíc eur na rok. Druhý pilier budú tvoriť športové granty na podporu projektov a významných podujatí v oblasti športu. Mesto na uvedenú oblasť navrhuje vyčleniť 33-tisíc eur.

Tretí pilier systému zameraný na podporu vrcholového športu sa rozčleňuje na tri platformy – extraligové kluby, vrcholových športovcov v individuálnom športe, profesionálny a mládežnícky hokej. Na podporu vrcholového športu navrhuje samospráva vyčleniť 100-tisíc eur, z čoho 80 % tvorí podpora extraligových klubov a zvyšok individuálnych športov. Uvedený pilier zahŕňa aj samostatnú podporu profesionálneho hokeja vo výške maximálne 75-tisíc eur na základe uznesenia mestského zastupiteľstva o odpredaji akcií MsHK Žilina, a.s. a samostatnú finančnú podporu mládežníckeho hokeja sumou maximálne 60-tisíc eur za rok.

Maximálna finančná podpora klubu v treťom pilieri je stanovená na 30-tisíc eur. Rozpočet klubu, ktorý sa o podporu uchádza, môže byť najviac 15-násobok maximálnej podpory. Pôsobiť by mal v najvyššej súťaži alebo v olympijskom športe a členská základňa v treťom pilieri nemôže byť vykázaná v prvom pilieri. Vrcholoví športovci v individuálnych športoch budú môcť žiadať o podporu mesta v maximálnej výške 3-tisíc eur prostredníctvom klubu alebo občianskeho združenia. Žiadatelia z radov reprezentantov by mali byť občanmi Žiliny alebo členmi klubu pôsobiaceho na území mesta. Podmienkou je tiež účasť minimálne na dvoch podujatiach kategórie majstrovstvá sveta alebo Európy, európsky alebo svetový pohár.

Štvrtý pilier je fondom na podporu športu, ktorý je vytvorený z nevyčerpaných prostriedkov v prvom až treťom pilieri a príspevkov sponzorov. Finančné prostriedky by mali byť z polovice určené na mimoriadnu podporu športovej činnosti a druhá polovica na investičné zámery a údržbu športovej infraštruktúry v majetku mesta.

„Plynule sme nadviazali na všetky pozitívne skúsenosti, ktoré máme so súčasným systémom podpory športu. Navrhovaný nový model financovania zároveň dáva mestským poslancom možnosť rozhodnúť, koľko financií bude alokovaných v jednotlivých pilieroch. Našou ambíciou ale je, aby sme peniaze každým rokom navyšovali, aby bol šport financovaný primerane,“ vysvetlil žilinský primátor.

Dodal, že po splnení podmienok sa bude môcť športová organizácia uchádzať o podporu v každom z pilierov. Uvedené výšky financovania pre jednotlivé piliere budú v každom roku upravované podľa finančnej situácie mesta. Navrhovaný systém však nepokrýva budovanie športovej infraštruktúry vo vlastníctve mesta. 

S novým modelom podpory športovej činnosti v meste sa na svojom zasadnutí oboznámili členovia Komisie športu pri Mestskom zastupiteľstve v Žiline, predstavitelia športových klubov v meste sa kvôli predloženému materiálu zídu na spoločnom rokovaní v utorok 26. mája.

Zdroj: Mesto Žilina, MsHK Žilina

Podobné články

Napísať komentár

Vaša emailová adresa nebude zverejnená. Povinné polia sú označené *

Sme na Facebooku

Kalendár podujatí

Žiadna udalosť nebola nájdená!

Najčítanejšie články

Mohlo by vás zaujímať